Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen sisältönä ovat tulevaisuuden toimintaympäristö ja strategia, uudistuva ja uudistava johtaminen, innovatiivisuuden, osaamisen ja tiedon johtaminen ja jakaminen sekä sosiaali- ja terveysalan taloudelliset reunaehdot ja niiden muutokset.

Lähiopetusta on arkipäivisin 2-3 kertaa kuukaudessa. Verkko-osallistumismahdollisuus.

Koulutuksen laajuus on 90 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 30 op, täydentävät, monialaiset opinnot 30 op (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen)  ja opinnäytetyö (30 op). Ydinosaamisen opintojaksoista osa on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia opintoja.

Opinto-opas 2018-2019

Tavoite

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Sosiaali- ja terveysalalla Uudistava johtaminen – koulutuksen lähtökohtana ovat sosiaali- ja terveysalan rakenteellinen uudistus ja siihen liittyvät eritasoiset muutokset. Sote –uudistuksessa tarvitaan eri palvelutuottajien verkottumista, yhteistyötä korostavaa johtamista sekä erityisesti ihmisten johtamisen ja monialaisen työskentelyn painottamista työskentelyssä. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tavoitteena on kaikkien työntekijöiden osaamisen ja innovatiivisuuden saaminen käyttöön. Uudistaminen ja kehittäminen ovat nykyisten ja tulevaisuuden asiakkaiden saamien sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden turvaamista. Valmistuttuasi osaat johtaa, kehittää ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöä, palvelualuetta sekä johtaa erilaisia muutos- ja kehittämishankkeita.

Edeltävät opinnot / Lähtötaso

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen arvioidaan ja hyväksiluetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS), kun se vastaa tasoltaan ylemmän amk-tutkinnon tasoa.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuuden antaa fysioterapeutti AMK, sairaanhoitaja AMK ja sosionomi AMK -tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto, jos hakijalla on lisäksi jotain edellä mainittua AMK–tutkintoa vastaava opistoasteen tutkinto.

Kaikilla hakijoilla tulee olla lisäksi vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku tapahtuu Opintopolussa.

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe on maksimissaan 100 pistettä, joka jakautuu seuraavasti: aineistokoe 70 pistettä ja ryhmähaastattelu 30 pistettä.

Valintakoe sisältää kirjallisen aineistokokeen ja ryhmähaastattelun. Aineisto annetaan valintakokeen yhteydessä.

Valintakoe järjestetään 29.5.2018 FellmanniCampuksella, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti.

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN ON 14.3.-28.3.2018,  www.opintopolku.fi