Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen sisältönä ovat digitalisaatioon liittyvät strategiat, toimintamallit, palvelut, menetelmät ja kehittäminen.

Koulutuksen laajuus on 90 op, joka jakautuu seuraavasti:ydinosaaminen 30 op, täydentävä osaaminen 30 op ja  opinnäytetyö (30 op).
Osa ydinosaamisen opintojaksoista on pakollisia, osa vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat valinnaisia. Opetusta on 2-4 pv/kk.

Opinto-opas 2018-2019

Tavoite

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysalalla Digitaaliset ratkaisut – koulutuksen keskiössä ovat digitaalinen toimintaympäristö, asiakas, kyvykäs ammattilainen ja työn muuttuvat muodot. Koulutuksessa kehitetään digitaalisia keinoja ja toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen. Valmistuttuasi osaat johtaa, kehittää ja uudistaa digitalisaatiota sosiaali- ja terveysuudistuksessa.

Edeltävät opinnot / Lähtötaso

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen arvioidaan ja hyväksiluetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS), kun se vastaa tasoltaan ylemmän amk-tutkinnon tasoa.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuuden antaa fysioterapeutti AMK, sairaanhoitaja AMK ja sosionomi AMK -tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto, jos hakijalla on lisäksi jotain edellä mainittua AMK–tutkintoa vastaava opistoasteen tutkinto.

Kaikilla hakijoilla tulee olla lisäksi vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku tapahtuu Opintopolussa.

Lahden ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hakija saa valintakoekutsun vain ylemmän hakutoiveensa valintakokeeseen, ja siitä tuloksen molempiin hakutoiveisiinsa

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe on maksimissaan 100 pistettä, joka jakautuu seuraavasti: aineistokoe 70 pistettä ja esittelyvideo 30 pistettä.

Valintakoe toteutetaan digitaalisena (monivalinta). Valintakoe perustuu julkaisuun Salonen, K., Eloranta, S., Hautala, T. & Kinos, S. 2017. Julkaisu on saatavissa http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf. Julkaisun voi tuoda printattuna valintakokeeseen ja siinä voi olla alleviivauksia ja merkintöjä. Hakija tuo valintakokeeseen oman näyttöpäätelaitteen tai ilmoittaa etukäteen näyttölaitepäätteen lainaamistarpeesta koulutuksen vastuuhenkilölle. Lisäksi hakija lähettää videon valintakoepäivään mennessä. Videossa voi esitellä valinnaisesti osaamistaan, työkokemustaan tai urasuunnitelmiaan. Videon kesto on max. 3 minuuttia. Ohjeet videon valmisteluun, tallentamiseen ja lähettämiseen hakija saa sähköpostitse lähetettävässä valintakoekutsussa. Hakija voi lähettää myös linkin verkkoyhteisöpalvelu Linked-profiilistaan valintakoe päivään mennessä. Linkin lähettäminen ohjeistetaan valintakoekutsussa.
 
Lahden ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hakija saa valintakoekutsun vain ylemmän hakutoiveensa valintakokeeseen, ja siitä tuloksen molempiin hakutoiveisiinsa
(Teksti muutettu 23.3.2018).

Valintakoe on 30.5.2018, klo 10-12,  FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN ON 14.3.-28.3.2018,  www.opintopolku.fi