Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen sisältönä ovat sosiaali- ja terveysalan tietojohtaminen, asiakaslähtöiset menetelmät, digitalisaatio uusissa toimintaympäristöissä, liiketoimintaosaaminen, yrittäjyys, monialainen tiimityö ja tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Opinnot toteutuvat päivä- / monimuoto-opetuksena. Lähiopetus toteutuu lukuvuosina 2017– 2018 ja 2018 - 2019. Lähiopetus 15–20 pv lukuvuodessa.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 90 op, joka jakautuu seuraavasti: sosiaali- ja terveysalan koulutuskohtaiset opinnot 30 op, opinnäytetyö 30 op ja täydentävät opinnot 30 op (monialaiset toteutukset)

Opinto-opas 2017 - 2018

Tavoite

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen –koulutuksessa keskitytään asiakaslähtöisiin, monikanavaisiin ja tulevaisuusorientoituneisiin toimintaympäristöihin. Koulutuksessa kehitetään yhteiskunnassa tehokkaasti vaikuttavia ja liiketoiminnallisesti kestäviä ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden järjestämiseksi. Koulutuksesta valmistuva asiantuntija osaa soveltaa tietojohtamista, asiakkuusosaamista sekä ratkaista tietoon liittyviä kysymyksiä moniammatillisessa tiimityössä.

Edeltävät opinnot / Lähtötaso

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen arvioidaan ja hyväksiluetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS), kun se vastaa tasoltaan ylemmän amk-tutkinnon tasoa.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuuden ylempään AMK -tutkintoon antaa fysioterapeutti AMK, sairaanhoitaja AMK ja sosionomi AMK tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi hakijalla on jotain mainittua AMK – tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto. Tämän lisäksi hakijalla tulee olla kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta.  Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2017

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun ja hakemus täytetään Opintopolussa

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi maksimissaan saada 100 pistettä (aineistokoe 70 pistettä ja ryhmähaastattelu 30 pistettä).


Valintakoe on 30.5.2017, FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.  Valintakoe sisältää aineistokokeen (kesto klo 9.00 - 13.00). Aineistokokeeseen ei ole erikseen valintakoekirjallisuutta, vaan aineisto annetaan kokeen yhteydessä. Ryhmähaastattelut klo 13.30 - 16.00.  Valintakoe on maksuton.