Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksessa keskitytään erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, riskiolosuhteiden tunnistamiseen ajoissa sekä osallisuuden ja varhaisen tukemisen kysymyksiin.

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, jossa keskeisenä sisältönä ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet sekä lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta. Lisäksi opiskelija voi valita muita opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen). Opinnäytetyön laajuus on 30 op.

Opinto-opas 2017 - 2018

Tavoite

Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Edeltävät opinnot / Lähtötaso

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen arvioidaan ja hyväksiluetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS), kun se vastaa tasoltaan ylemmän amk-tutkinnon tasoa.

Pääsyvaatimus

Sosionomi AMK tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi hakijalla on mainittua AMK tutkintoa vastaava opistoasteen tutkinto sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta.  Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon  jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.  Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2017. 

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun ja hakemus täytetään Opintopolussa

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi maksimissaan saada 100 pistettä (aineistokoe 70 pistettä ja ryhmähaastattelu 30 pistettä). 
Valintakoe on 31.5.2017, FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.  Valintakoe sisältää aineistokokeen (kesto klo 9.00 - 13.00). Aineistokokeeseen ei ole erikseen valintakoekirjallisuutta, vaan aineisto annetaan kokeen yhteydessä. Ryhmähaastattelut klo 13.30 - 16.00.  Valintakoe on maksuton.