Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen ydinosaaminen koostuu sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja uudistavan johtamisen kokonaisuuksista. Täydentävän osaamisen opiskelija voi valita monialaisesta opintotarjonnasta (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen). Opinnäytetyö laaditaan työelämää uudistavana ja sen tarpeisiin vastaavana tutkimuksellisena kehittämishankkeena.

Koulutuksen laajuus on 90 op. Koulutuksen ydinosaaminen on 30 op ja täydentävä osaaminen samoin 30 op. Opinnäytetyö on 30 op:n laajuinen.

Opinnot toteutuvat lv 2017-2019 pääosin päivä- ja monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on 2-4 päivää kuukaudessa.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Opinto-opas 2017 - 2018

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa johtamis- ja kehittämisosaamista, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan palvelujen uudistamisen. Uudistamalla tehtävärakenteita ja palvelujen tuotantotapoja varmistetaan saumattomien palveluketjujen kokonaisuus ja toimivammat sosiaali- ja terveysalan palvelut.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä ja osaa
• johtaa ennakoivasti ja uudistavasti sosiaali- ja terveysalan toimintaa eettisesti kestävällä tavalla
• uudistaa ja integroida sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää tavoitteena asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palveluketjut
• kehittää strategialähtöisesti työyhteisön toimintaa, osaamista ja hyvinvointia
• johtaa ihmisiä ja osaamista jatkuvassa muutoksessa

 

Edeltävät opinnot / Lähtötaso

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen arvioidaan ja hyväksiluetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS), kun se vastaa tasoltaan ylemmän amk-tutkinnon tasoa.

 

Pääsyvaatimus

Fysioterapeutti AMK, sairaanhoitaja AMK ja sosionomi AMK tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi hakijalla on mainittuja AMK tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon  jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.  Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2017.

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen korkeakoulujen yhteishakuun ja hakemus täytetään Opintopolussa

 

 

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi maksimissaan saada 100 pistettä (aineistokoe 70 pistettä ja ryhmähaastattelu 30 pistettä).

Valintakoe on 1.6.2017 (klo 9.00 - 13.00), FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti.  Valintakoe sisältää aineistokokeen. Aineistokokeeseen ei ole erikseen valintakoekirjallisuutta, vaan aineisto annetaan kokeen yhteydessä. Ryhmähaastattelut klo 13.30 - 16.00.  Valintakoe on hakijalle maksuton.