Ostoskorissa
  tuotetta

Siirto-opiskelijat

Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai Lahden ammattikorkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Lahden ammattikorkeakoulun sisällä oleva opiskelija katsotaan siirto-opiskelijaksi, jos tutkintonimike muuttuu, mutta tutkinto-ohjelman vaihtajaksi, mikäli tutkintonimike ei muutu.
 
Siirtoa haetaan Opintopolku.fi -palvelussa, mutta tutkinto-ohjelman vaihtoa erillisellä lomakkeella, joka löytyy Respasta. Huom. Muotoiluinstituuttiin ei haeta Opintopolussa, vaan Lahden ammattikorkeakoulun omalla lomakkeella.


Hakukelpoisuus

1. Siirtoa voi hakea ammattikorkeakoulututkintoa, alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava henkilö.

2. Siirtoa hakevan opiskelijan aikaisemmin suorittamia opintoja täytyy olla hyväksi luettavissa uuteen tutkintoon.

3. Siirtoa hakevan tulee olla edistynyt aikaisemmissa opinnoissaan tavoitteellisesti.

4. Hakija on opiskellut edellisessä korkeakoulussa vähintään yhden lukukauden. Hakija on korkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, mutta ei tarvitse tällä hetkellä olla läsnä olevana. Hänellä pitää kuitenkin olla opintoja suoritettuna vähintään yhden lukukauden verran.

5. Hakijalla tulee olla riittävästi opintojen suoritusaikaa jäljellä. Opiskeluoikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa. Opiskeluaika on normiaika + yksi vuosi.

6. Valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot.

7. Hakija osallistuu niin edellytettäessä ko. koulutuksen järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja/tai mahdollisiin kokeisiin. Jos hakija laitetaan yhteishaun valintakokeisiin, niin hänen pitäisi olla siinä joukossa valintapisteillään, millä pisteillä yhteishaussa pääsee pelkkä valintakoe-valintatapajonosta opiskelijaksi. Eli hakijalla pitäisi olla vähintään sen verran valintakoepisteitä, kun viimeisellä pelkkä valintakoe-valintatapajonosta valitulla on.


Hakeminen AMK-tutkintoon

Siirtoa haetaan Opintopolku.fi -palvelussa. Huom. Muotoiluinstituuttiin ei haeta Opintopolussa, vaan Lahden ammattikorkeakoulun omalla lomakkeella.
Opintopolku

Hakuajat

 • Syksyllä 2017 alkavat opinnot: 2. - 16.5.2017 klo 15
 • Muotoiluinstituutti: 15.3. - 5.4.2017
 • Tammikuussa 2018 alkavat opinnot: 2. - 16.10.2017 klo 15

Hakemuksen liitteet

 • Virallinen opintosuoritusote
 • Opiskelutodistus
 • Motivaatiokirje (Liiketalouden ja matkailun ala)

Toimita liitteet hakuajan päättymiseen mennessä Lahden ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin. Liitteet voi toimittaa myös sähköpostilla. Valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot.

Opiskelijavalinta

Siirtoa hakevia kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita. Hakijat voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen mahdollisen haastattelun, valintakokeen ja/tai aiemman opintomenestyksensä perusteella. Katso tarkemmat valintaperusteet tutkinto-ohjelmittain Opintopolusta. Siirto-opiskelua koskevat päätökset tekee yksikön johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään:

 • 30.6. mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
 • 15.12. mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään:

 • 31.7. mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
 • 31.12. mennessä (keväällä alkavat opinnot)
Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu. Uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8. tai 1.1. Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.

Siirtohakuja koskee normaali valintojen oikaisumenettely. Siirto-opiskelijaksi hakenut voi hakea Lahden ammattikorkeakoulun korkeakoululautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Hakeminen YAMK-tutkintoon

Siirtoa haetaan Opintopolku.fi -palvelussa. Ylempiin AMK-tutkintoihin on jatkuva haku ja hakea voi heti kun hakukelpoisuus täyttyy. Katso tarkemmat hakukelpoisuusehdot tutkinto-ohjelmittain Opintopolusta.
Opintopolku

Hakemuksen liitteet

 • Virallinen opintosuoritusote
 • Opiskelutodistus
 • Kopio AMK/korkeakoulu -tutkintotodistuksesta (Sosiaali- ja terveysala, Tekniikka)

Toimita liitteet Lahden ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin heti hakemuksen tehtyäsi. Liitteet voi toimittaa myös sähköpostilla. Hakemus otetaan käsittelyyn, kun liitteet ovat saapuneet Hakijapalveluihin.

Siirtohaut ammattikorkeakoulussa

Koulutusalojen yhteystiedot​​​​​​​​​​​