Ostoskorissa
  tuotetta

Siirto-opiskelijat

Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai Lahden ammattikorkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Lahden ammattikorkeakoulun sisällä oleva opiskelija katsotaan siirto-opiskelijaksi, jos tutkintonimike muuttuu, mutta tutkinto-ohjelman vaihtajaksi, mikäli tutkintonimike ei muutu. Jos olet tutkinto-ohjelman vaihtaja, katso hakuohjeet Respasta.

Seuraavat siirtohakuajat

  • AMK-tutkinnot: 2. - 16.5.2018 klo 15
  • YAMK-tutkinnot: Jatkuva haku
  • Muotoiluinstituutti: 15. - 28.3.2018

Hakukelpoisuus

1. Siirtoa voi hakea ammattikorkeakoulututkintoa, alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava henkilö.

2. Siirtoa hakevan opiskelijan aikaisemmin suorittamia opintoja täytyy olla hyväksi luettavissa uuteen tutkintoon.

3. Siirtoa hakevan tulee olla edistynyt aikaisemmissa opinnoissaan tavoitteellisesti.

4. Hakija on opiskellut edellisessä korkeakoulussa vähintään yhden lukukauden. Hakija on korkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, mutta ei tarvitse tällä hetkellä olla läsnä olevana. Hänellä pitää kuitenkin olla opintoja suoritettuna vähintään yhden lukukauden verran.

5. Hakijalla tulee olla riittävästi opintojen suoritusaikaa jäljellä. Opiskeluoikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa. Opiskeluaika on normiaika + yksi vuosi.

6. Valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot.

7. Hakija osallistuu niin edellytettäessä ko. koulutuksen järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja/tai mahdollisiin kokeisiin. Jos hakija laitetaan yhteishaun valintakokeisiin, niin hänen pitäisi olla siinä joukossa valintapisteillään, millä pisteillä yhteishaussa pääsee pelkkä valintakoe-valintatapajonosta opiskelijaksi. Eli hakijalla pitäisi olla vähintään sen verran valintakoepisteitä, kun viimeisellä pelkkä valintakoe-valintatapajonosta valitulla on.

Hakuohjeet

Siirtohaku AMK-tutkintoon
Siirtohaku Muotoiluinstituuttiin
Siirtohaku YAMK-tutkintoon

Hakulomakkeet

Siirtoa haetaan Opintopolku.fi -palvelussa lukuunottamatta Muotoiluinstituuttia, johon haetaan Lahden ammattikorkeakoulun omalla lomakkeella.
Opintopolku, siirtohaku