Ostoskorissa
  tuotetta

Hakeminen

Ajankohtaista

Pisterajat sosiaali- ja terveysalan varsinaisiin valintakokeisiin keväällä 2018 

Sosiaali- ja terveysalan hakijoille on ilmoitettu esivalintakokeen tulos sähköpostitse. Alimmat pistemäärät, joilla on valittu LAMKin sosiaali- ja terveysalan varsinaisiin valintakokeisiin ovat:

 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus: 54.6 pistettä
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus: 32.5 pistettä
 • ​Sosionomi (AMK), päivätoteutus: 48.1 pistettä​

Sosiaali- ja terveysalan valintakoekutsut on lähetetty sähköpostitse 14.5.2018.​​


Korkeakoulujen yhteishaku

Haet sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi -palvelussa. Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Valtaosaan koulutuksista voit hakea vain kevään yhteishaussa.

Hakemus tulee jättää viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15. Voit merkitä hakemukseen enintään kuusi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Hakutoivejärjestys on sitova, etkä voi muuttaa sitä hakuajan jälkeen. Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Kirjautumalla Oma Opintopolku- palveluun, näet tulokset kun ne ovat valmiit ja voit myös ottaa paikan vastaan.​​

Näin täytät hakulomakkeen

Kevään 2018 yhteishaun aikataulu

 • Muotoiluinstituutin V​alintaopas 2018​ on​ julkaistu tammikuussa 2018.
 • Hakuaika englanninkielisiin AMK-koulutuksiin 9.1. - 24.1.2018 klo 15.
 • Hakuaika suomenkielisiin AMK- ja YAMK-koulutuksiin sekä englanninkieliseen YAMK-koulutukseen 14.3. - 28.3.2018 klo 15.
 • Valintakokeet​
 • Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Omaa tilannetta voi seurata Oma Opintopolku -palvelussa​.
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15.
 • Varasijalta hyväksyminen päättyy 31.7.2018 klo 15. Tämän jälkeen ei voi tulla enää hyväksytyksi koulutukseen.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Voit tehdä opiskelupaikkaa koskevan vastaanottoilmoituksen vain kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.

 • ​​Ota opiskelupaikka vastaan sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa. Ellet ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen.
 • Ilmoittaudu lukukaudelle OILI-palvelussa, jonne pääset kirjauduttuasi Oma Opintopolku -palveluun. Ota huomioon, että voit ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle vain lakisääteisten syiden eli ase- tai siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan tai oman sairauden tai vamman perusteella. Toimita poissaolo-oikeuden todistavasta dokumentista kopio hakijapalveluihin postitse 10.7.2018 mennessä. Jos jätät kokonaan ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja hakiessasi sitä takaisin, joudut maksamaan 50 euron suuruisen käsittelymaksun.​
 • Toimita tarvittaessa kopiot haussa käyttämistäsi tutkinto- ja työtodistuksista hakijapalveluihin sähköisesti 10.7.2018 mennessä. Jos tulit valituksi varasijalta, toimita todistuskopiot opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Suomalaisella yo-tutkinnolla hakeneiden ei tarvitse toimittaa todistuskopiota yo-tutkinnosta valinnan jälkeen, sillä yo-arvosanat saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Ennen vuotta 1990 kirjoittaneiden on tullut lähettää yo-todistuskopio jo hakuaikana.
  Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat todistukset​​​

Ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen Opintopolussa

Koulutusten alkamispäivät ja muut tärkeät ohjeet opintojen aloittamiseen


Syksyn 2018 yhteishaun aikataulu​

 • Hakuaika 5.-19.9.2018
 • Valintakokeet
 • Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 29.11.2018. Omaa tilannetta voi seurata Oma Opintopolku -palvelussa​.
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 11.12.2018 klo 15.
 • Varasijalta hyväksyminen päättyy 18.12.2018 klo 15. Tämän jälkeen ei voi tulla enää hyväksytyksi koulutukseen.


Valintaperusteet

Lahden ammattikorkeakoulu noudattaa ammat​tikorkeakoulujen valtakunnallista valintaperustesuositusta​. Tietoa valintaperusteista saat myös jokaisen koulutuksen kuvauksista nettisivuiltamme ja Opintopolusta.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut valintaan vaikuttavat koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa. Lain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.​

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos​
 • ​et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • ​et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

​Hakukelpoisuus

Yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antavat seuraavat tutkinnot:

 • lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate -tutkinto
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen ammatillinen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin

Huom! Ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistuksella ei voi hakea.

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että valituksi tullut voi toimittaa tutkintotodistuksen kopion hakijapalveluihin kevään haussa viimeistään 10.7.2018 klo 15 ja syksyn haussa viimeistään 11.12.2018 klo 15 (hakukautena valmistuvat 31.12.2018).

Harkinnanvarainen valinta

Lahden ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa ja jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa kevään 2018 yhteishaussa viimeistään 13.4.2018 klo 15 mennessä ja syksyn 2018 yhteishaussa 26.9.2018 klo 15 mennessä. Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin

Hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antaa

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto,
  jonka lisäksi hakijalla on oltava
 • vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Lahden ammattikorkeakoulussa työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu kevään haussa viimeistään 31.7.

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että valituksi tullut voi toimittaa tutkintotodistuksen kopion hakijapalveluihin viimeistään 10.7.2018 klo 15.

Katso myös

Hakutilastot

Hakuohjeet englanninkielisiin koulutuksiin, Bachelor's Degrees

Hakuohjeet englanninkielisiin koulutuksiin, Master’s Degrees

Erillishaku AMK-tutkintoihin, haku avoimen amk:n opinnoilla

Erillishaku ylempiin AMK-tutkintoihin, haku avoimen amk:n opinnoilla​

Yhden korkeakoulupaikan sään​nös​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​