Ostoskorissa
  tuotetta

​Erillishaku YAMK-tutkinto-opiskelijaksi​

YAMK-polkuopinnot (10 – 15 op) suoritettuasi voit hakea Lahden ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Hakijalta edellytetään avoimessa AMK:ssa suoritettuja YAMK-tason opintoja aloittain seuraavasti:

  • Kulttuuriala sekä tekniikan ala, vähintään 10 op suoritettuja opintoja
  • Liiketalouden ja matkailun ala sekä sosiaali- ja terveysala, vähintään 15 op suoritettuja opintoja

Tutkintokoulutukseen hakiessasi sinun tulee lisäksi täyttää hakukelpoisuusehdot eli sinulla tulee olla AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä, asianomaisen alan työkokemusta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta.

Avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla vähintään 3 (asteikolla 1 – 5). Aiempia ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintoja, joita ei ole suoritettu avoimessa AMK:ssa, ei hyväksytä.

Erillishaku YAMK-koulutuksiin on jatkuva. Hakemukseen tulee liittää kopio korkeakoulutodistuksesta, kopiot työtodistuksista, jotka osoittavat kolmen vuoden työkokemuksen sekä kopiot virallisista avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteista.

Erillishaku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi

Hakukelpoisuuden täyttyessä hakija kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa kartoitetaan hakijan motivaatiota ja YAMK-opinnäytetyön aihetta.

Voit hakea erillishaun kautta myös englanninkielisiin Master-koulutuksiin. Lisätietoa Open studies -sivulla.

​​