Ostoskorissa
  tuotetta

​​Erillishaku AMK-tutkinto-opiskelijaksi

AMK-polkuopinnot (60 op) suoritettuasi voit hakea Lahden ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta, vaikka sinulta puuttuisi ammattikorkeakoululaissa määritelty hakukelpoisuus. Hakemuksen liitteeksi tulee lähettää kopiot virallisista avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteista.

Erillishaku toteutetaan valtakunnallisessa opintopolku.fi-palvelussa​

AMK-koulutusten erillishaussa on jatkuva haku. Tutustu alakohtaisiin valintamenettelyihin ja -aikatauluihin alla.

Muotoilu ja media-ala

Hakija kutsutaan seuraaviin valintakokeisiin, jotka järjestetään kerran vuodessa, toukokuun lopussa. Hakijan tulee tehdä portfolio.

Muotoilun ja media-alan valintakoepäivämäärät​

Tutustu portfolio-ohjeisiin klikkaamalla ao. koulutusten nimiä ja valitsemalla välilehti Valintaperusteet ja pääsykokeet -> avoimen AMK:n väylä -> Lisätietoa hakemisesta.

Medianomi (AMK), Visuaalinen viestintä​
​Muotoilija (AMK), Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu
Muotoilija (AMK), Teollinen ja brändimuotoilu​​

Sosiaali- ja te​rveysala

Hakija kutsutaan seuraaviin valintakokeisiin, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhteishaun yhteydessä. Valintakokeessa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta alalle.
Sosiaali- ja terveysalan valintakoepäivämäärät​

  • Jos haluat osallistua kesäkuussa 2017 järjestettäviin valintakokeisiin, jätä erillishakemus pe 28.4.2017 klo 15 mennessä.
  • Jos haluat osallistua marraskuussa 2017 järjestettäviin valintakokeisiin, jätä erillishakemus pe 29.9.2017 klo 15 mennessä.

Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • ​opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Liiketalouden ja tekniikan alat

Liiketalouden ja tekniikan alalla erillishakijan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen ja näin ollen erillishaku ei ole sidoksissa valintakoepäivämääriin. Heti kun opiskelija on suorittanut avoimessa AMK:ssa 60 op haettavaan koulutukseen soveltuvia opintoja, hän voi täyttää erillishakemuksen.

Hakija kutsutaan haastatteluun, jos avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen keskiarvo on vähintään 3 (asteikolla 1-5). 

Liiketalouden ja tekniikan alalla voidaan ottaa suoraan tutkintokoulutukseen ilman valintamenettelyjä henkilö, joka on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 120 opintopistettä sen koulutuksen opintoja, johon hän hakee opiskeluoikeutta.

​​​​