Ostoskorissa
  tuotetta

​​Erillishaku AMK-tutkinto-opiskelijaksi

AMK-polkuopinnot (60 op) suoritettuasi voit hakea Lahden ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta, vaikka sinulta puuttuisi ammattikorkeakoululaissa määritelty hakukelpoisuus. Hakemuksen liitteeksi tulee lähettää kopiot virallisista avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteista.

Erillishaku toteutetaan valtakunnallisessa opintopolku.fi-palvelussa​

AMK-koulutusten erillishaussa on jatkuva haku. Tutustu alakohtaisiin valintamenettelyihin ja -aikatauluihin alla.

Muotoilu ja visuaalinen viestintä

Erillishaun kriteerit muuttuvat 1.1.2018 alkaen. Voit ensi vuoden alusta hakea erillishaussa, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • Haettavaan koulutukseen soveltuvat AMK-polkuopinnot 60 op suoritettu (myös muissa ammattikorkeakouluissa suoritetut, soveltuvat polkuopinnot käyvät)
 • Opintosuoritusten keskiarvo vähintään 3 (asteikolla 1-5)
 • Polkuopinnot suoritettu maksimissaan neljän hakua edeltävän lukukauden sisällä. Aikarajasta voidaan poiketa, jos polkuopintojen suorittaminen viivästyy esim. asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, vanhempainvapaan tai opiskelijan terveydentilan takia.
 • Muotoilussa ja visuaalisessa viestinnässä hakijan tulee lisäksi tehdä portfolio. 
Jos em. ehdot täyttyvät, sinut kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka pisteytetään. Tutkinto-opiskelijaksi otettavien määrä riippuu siitä, kuinka monta vapaata paikkaa tutkintoryhmissä hakuhetkellä on.​


Sosiaali- ja te​rveysala

Hakija kutsutaan seuraaviin valintakokeisiin, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhteishaun yhteydessä. Valintakokeessa arvioidaan mm. hakijan soveltuvuutta alalle.

Sosiaali- ja terveysalan valintakoepäivämäärät​

 • Jos haluat osallistua marraskuussa 2017 järjestettäviin valintakokeisiin, jätä erillishakemus pe 29.9.2017 klo 15 mennessä.

Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • ​opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Huom! Erillishaun kriteerit muuttuvat 1.1.2018 alkaen. Voit ensi vuoden alusta hakea erillishaussa, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • Haettavaan koulutukseen soveltuvat AMK-polkuopinnot 60 op suoritettu (myös muissa ammattikorkeakouluissa suoritetut, soveltuvat polkuopinnot käyvät)
 • Opintosuoritusten keskiarvo vähintään 3 (asteikolla 1-5)
 • Polkuopinnot suoritettu maksimissaan neljän hakua edeltävän lukukauden sisällä. Aikarajasta voidaan poiketa, jos polkuopintojen suorittaminen viivästyy esim. asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, vanhempainvapaan tai opiskelijan terveydentilan takia.

Jos em. ehdot täyttyvät, sinut kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka pisteytetään. Tutkinto-opiskelijaksi otettavien määrä riippuu siitä, kuinka monta vapaata paikkaa tutkintoryhmissä hakuhetkellä on.​

Liiketalouden ja matkailun sekä tekniikan ala

Liiketalouden ja matkailun sekä tekniikan alalla hakija kutsutaan haastatteluun, jos seuraavat kriteerit täyttyvät: 

 • Haettavaan koulutukseen soveltuvat AMK-polkuopinnot 60 op suoritettu (myös muissa ammattikorkeakouluissa suoritetut, soveltuvat polkuopinnot käyvät)
 • Opintosuoritusten keskiarvo vähintään 3 (asteikolla 1-5)
 • Polkuopinnot suoritettu maksimissaan neljän hakua edeltävän lukukauden sisällä. Aikarajasta voidaan poiketa, jos polkuopintojen suorittaminen viivästyy esim. asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, vanhempainvapaan tai opiskelijan terveydentilan takia.

Tutkinto-opiskelijaksi otettavien määrä riippuu siitä, kuinka monta vapaata paikkaa tutkintoryhmissä hakuhetkellä on.​

Liiketalouden ja tekniikan alalla voidaan ottaa suoraan tutkintokoulutukseen ilman valintamenettelyjä henkilö, joka on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 120 opintopistettä sen koulutuksen opintoja, johon hän hakee opiskeluoikeutta.

​​​​