Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Puutekniikan opinnoissa yhdistyvät sopivassa suhteessa teoria, käsillä tekeminen sekä käytännönläheiset projektit yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa. Tutustu tarkemmin tulevaisuuden puutekniikkaan osoitteessa www.puutekniikka.info!

Lahti on luonteva paikka tulevaisuuden puutekniikan osaajien kouluttamiseen, sillä alueella toimii Suomen monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä. Liity joukkoon opiskelemaan tulevaisuuden puutekniikkaa keskellä eteläistä Suomea. Jos asut muualla, niin sekään ei haittaa, sillä joustavasti toteutettavissa opinnoissa sidonnaisuus aikaan ja paikkaan vähenee, kun voit suorittaa osan opinnoistasi verkossa. Katso mitä opiskelijat kertovat opinnoista.

Puutuoteteollisuus jalostaa kotimaista, uusiutuvaa raaka-ainetta korkealaatuisiksi tuotteiksi, joista suuri osa viedään maailmalle. Tuotantomenetelmät ovat nykyaikaisia, ja niissä hyödynnetään tietotekniikan sovellutuksia ja automaatiota. Lue lisää puutuoteteollisuudesta!

Opinnot tarjoavat sinulle laaja-alaisen tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen. Koulutukseen sisältyvät suuntautumisen mukaiset keskeiset materiaalityypit, joiden jatkojalostuksessa yhdistyvät korkea teknologinen osaaminen ja kestävä kehitys. Koulutus on monimuotoista ja tapahtuu yhteistyössä yritysten kanssa (esimerkiksi yhteistyöprojektit, tutkimushankkeet ja työharjoittelut niin kotimaassa kuin ulkomailla).

Katso videot opiskelusta

Pääsyvaatimus

Tarvitset jonkin seuraavista:

  • lukion oppimäärä
  • ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • yhdistelmäopinnot tai em. tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot.

Työtehtävät

Kattavat opinnot luovat sinulle hyvät mahdollisuudet toimia tärkeän teollisuudenalamme vaativissa tehtävissä kotimaassa tai kansainvälisesti. Opiskelujen päätyttyä tunnet teollisuuden saha- ja puulevyteknologiasta aina pitkälle jalostettuihin kaluste- ja rakennusteollisuuden tuotteisiin. Voit toimia esimerkiksi puutuoteteollisuuden kehitys- ja johtotehtävissä, puutuotteiden markkinoinnissa tai tehdassuunnittelussa. Voit hakeutua myös puutalo- ja puurakenneteollisuuden tuotannon tai suunnittelun tehtäviin.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa on Insinööri (AMK), Puutekniikka. Ks. Opintopolku

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
• Insinööri AMK •  240 op

Puussa on tulevaisuus

Puutekniikan opiskelussa vuorottelevat luennot, harjoitus-, laboratorio- ja projektityöt sekä työharjoittelu. Opinnot tarjoavat laaja-alaisen tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen. Koulutukseen sisältyvät keskeiset materiaalityypit, joiden jatkojalostuksessa yhdistyvät korkea teknologinen osaaminen ja kestävä kehitys. Koulutus kattaa monipuolisesti puutuoteteollisuuden toimialat, kuten saha-, puulevy-, huonekalu-, puusepän- ja puurakenneteollisuuden. Monimuotoiseen koulutukseen liittyy yhteistyö alan yritysten kanssa (esimerkiksi yhteistyöprojektit, tutkimushankkeet ja työharjoittelut niin kotimaassa kuin ulkomailla). Opiskelu ei edellytä puualan ammatillista koulutusta.

Keskeisiä opiskelualueita ovat

  • jalostetut puutuotteet ja niiden tuotantomenetelmät
  • tuotekehitys
  • puutuotteiden markkinointi
  • tutkimus- ja kehitysprojektit
  • projektityöskentely yhteistyössä yritysten kanssa.

Katso myös opiskelijatarinat sekä esimerkit opiskelija- ja yritysprojekteista!


Puutekniikan joustavan päivätoteutuksen opiskelumallit

Puutekniikan opintoja on mahdollista suorittaa joustavasti. Opintojen suoritustavan voi valita kahdesta eri vaihtoehdosta oman työkokemuksen tai elämäntilanteen mukaan. Kumpaakin opiskelumallia viedään eteenpäin yhteisellä aikataulutuksella ja molempia malleja yhdistävät samat osaamistavoitteet.
 
Päivätoteutus on enemmän perinteisen opetustavan mukaista, jossa osaamista kartutetaan yhteisöllisesti ryhmissä toimien, esim. oppimistehtäviä tekemällä.
 
Joustavassa toteutuksessa opintojen eteneminen on enemmän yksilökohtaista ja perustuu itsenäiseen työskentelyyn sekä verkkotyöskentelyyn. Tällöin kontaktiopetus perustuu intensiivijaksoihin, esim. opintojen alkaessa 1 vko ja sen jälkeen noin 2 pv/kk.

Puutekniikan koulutus

Opetussuunnitelma 2017-18

PINO

PINO on vuonna 2011 perustettu, Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan opiskelijoiden ammattiainekerho. Sen päätarkoituksena on luoda kontakteja alan toimijoiden välille, sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua oman alansa käytännön toimintaan yritysvierailuiden eli excursioiden kautta. Mielenkiintoiset tapahtumat luovat hyödyllisiä suhteita ja tarjoavat unohtumattomia elämyksiä, jotka kasvattavat yhteishenkeä!

PINO - Puutekniikan insinööriopiskelijat

LISÄTIETOJA

vastuuopettaja Jari Suominen
jari.suominen[at]lamk.fi

opintokoordinaattori Tarja Taurula
puh. 050 5382343
tarja.taurula[@]lamk.fi

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakuaika 14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00.

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi:n kautta.

Opiskelijavalinta suoritetaan Lahdessa järjestettävän valintakokeen ja haastattelun perusteella. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia sekä soveltuvuutta teknilliselle alalle.

LAMK on puuosaamisen ykköspaikka. Tervetuloa opiskelemaan ja luomaan tulevaisuuden puutekniikkaa!

Valintakoe

Valintakokeessa on noin tunnin kestävä kirjallinen koe, jossa mitataan hakijan matematiikan, fysiikan ja kemian perustietämystä. Valintakoe on kaikille sama pohjakoulutuksesta riippumatta. Koe on suomenkielinen. Lisäksi valintaan liittyy kirjoitustehtävä sekä haastattelu. Tarkemmat ohjeet saat hakuajan päätyttyä lähetettävän valintakoekutsun yhteydessä. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty.

Puutekniikan monimuotototeutuksen kevään 2018 valintakoe järjestetään perjantaina 1.6.2018 (Lahden ammattikorkeakoulu, FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti). Saat tarkemman henkilökohtaisen aikataulun ohjeineen hakuajan päätyttyä lähetettävän valintakoekutsun yhteydessä. Varaa valintakoetta varten koko päivä.

Päiväopiskelijoiksi hakevat osallistuvat tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen eri ajankohtana.