Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Kokemus- ja palvelumuotoilu -hakukohteen koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen, palveluiden ja strategian sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu ja kestävä kehitys. Opiskelu kuten muotoilijan työkin on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta. Suoritat suuren osan opinnoistasi työskentelemällä aidoissa yritysyhteistyöprojekteissa.

Opinnoissa perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja monitilalliseen suunnitteluun, jossa kehität ratkaisuja rakennettuun ympäristöön, verkko- ja mobiiliympäristöön sekä lisättyihin todellisuuksiin (AR, VR).  Kokemus- ja palvelumuotoilu -hakukohteen koulutus keskittyy ihmisen tarpeiden tunnistamiseen ja sitä kautta käyttäjälähtöisten palveluiden sekä strategioiden kehittämiseen. 

Opintojen aikana kehität ratkaisuja erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit lisäksi ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilu- ja suunnittelutyössäsi.

Muotoiluosaamisesta on tullut pysyvä osa kaupunkien kehittämistyötä.  Muotoilun avulla kehitetään esimerkiksi  kaupunkien palveluita, rakennetaan identiteettiä sekä ratkotaan kaupunkien ongelmia. Opintojen aikana keskitytään yhteiskunnallisen muotoilun mahdollisuuksiin, kaupunkien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Tavoitteena on yritysten ja julkisen sektorin innovaatiotoiminnan ja -kyvykkyyden vauhdittaminen muotoiluosaamisen avulla.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

LAMK on myös urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa.

Tavoite

Valmistuttuasi muotoilijaksi (AMK) kokemus- ja palvelumuotoilun -hakukohteesta sinulla on valmiudet työskennellä suunnittelijana monissa erilaisissa työtehtävissä. Esimerkiksi yritysten tuotekehitys- ja suunnittelutiimeissä tai kaupunkien ja valtion palveluksessa. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi pelifirma, palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautunut yritys tai kaupunki, valtio, ministeriö tai kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtipalveluja tarjoava toimisto.

Koulutus antaa hyvät valmiudet asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen monialaisella ammattikentällä. Monet alan työpaikat löytyvät opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan myös kansainväliseltä kentältä.

Kokemus- ja palvelumuotoilu on tulevaisuusorientoitunutta ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Koulutuksen ydinosaamista on luova ongelmanratkaisukyvykkyys. Koulutuksessa painottuu suunnittelijan läpileikkaava ja laaja-alainen osaaminen tarkastella suunnittelukohdetta monipuolisesti. Työskentely tukeutuu vuorovaikutteiseen työotteeseen kehittää uusia ratkaisuja monialaisten tiimien, erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa.

Kokemus- ja palvelumuotoilun opinnoissa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa. Työotteessa korostuu muotoiluosaamisen ja prosessinhallintataitojen merkitys. Opinnoissa sukelletaan ihmislähtöisen suunnittelun teoriaan ja menetelmiin sekä tehdään oikeita kehitysprojekteja aidoissa ympäristöissä yhteissuunnittelun keinoin.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

Työtehtävät

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Ensimmäisen työpaikan saat usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla. Voit valmistuttuasi toimia monissa erilaisissa työtehtävissä, esimerkiksi kaupunkien tai valtion palveluksessa, yritysten tuotekehitys-, suunnittelu- tai markkinointitiimeissä tai vaihtoehtoisesti muotoilu- ja arkkitehtipalveluja tarjoavissa toimistoissa tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

Kokemus- ja palvelumuotoilu -hakukohteen koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen, sekatodellisuuksien, palveluiden ja strategian sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Opiskelu on tulevaisuusorientoitunutta.

Toimenkuvasi työelämässä voi liittyä kaupunkien tai palvelujen kehittämiseen. Esimerkiksi urbanisaation myötä on syntynyt uusi ammattikunta, urbaani suunnittelija (urban planner, citymaker, city creator), joka yhdistelee sujuvasti eri konsepteja, tilasuunnittelua, maisema-arkkitehtuuria, muotoilua, tapahtuma- ja kulttuurituotantoa ja kaupallista bisnestä.

Voit esimerkiksi toimia seuraavissa tehtävissä:
• Muotoilija
• Informaatiomuotoilija
• Palvelumuotoilija
• Kaupunkimuotoilija
• Kokemusmuotoilija
• Ohjelmistosuunnittelija
• Urbaani suunnittelija, urban planner

Lue juttu:

Kokemus- ja palvelumuotoilulla luodaan hyvää arkea ihmisille

Hakeminen

14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Hakukohteisiin liittyvät Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa.

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Muotoilija (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu kaikille Lamkin opiskelijoille tarjottavista yhteisistä opinnoista (25 op), hakukohteen ammattiopinnoista (110 op), alan työharjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Nämä opinnot antavat sinulle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla (60 op), jotka koostuvat valitsemistasi Lamkin tarjoamista väyläopinnoista, muista ammatillisista opinnoista, sekä hankkeista ja yritysyhteistyöprojekteista, sinulla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaisesti.

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakeminen

Hakuaika 14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa.

Katso myös Muotoiluinstituutin hakuprosessi

Pääsyvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus sekä hyväksyttävästi suoritettu valintakoe. Valinnassa pääpaino on valintakokeessa menestymisellä.

Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan Muotoiluinstituuttiin valita myös hakija, joka ei täytä yleisen hakukelpoisuuden kriteeriä, mutta jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot ja joka valintakokeessa osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ensin tehdä esivalintatehtävät ja täyttää yhteishakulomake.

Valintakoe

Hakijat valitaan valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeessa menestymisen perusteella. Koulutodistuksia ei pisteytetä Muotoiluinstituutin valinnassa.