Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu -hakukohteen koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen, kuten työ-, kaupallisten- ja vapaa-ajan ympäristöjen sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja tutkimukseen. Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat visuaalinen laatu, käyttäjälähtöisyys ja kestävä kehitys.

Perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoilu- ja arkkitehtuurinäkökulmaan ja kehität ratkaisuja erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien, henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit lisäksi kehittyvän sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilu- ja suunnittelutyössäsi.

Tarkastelet rakennettua ympäristöä ja sen muuttuvia tarpeita kestävän kehityksen kannalta. Kehität uusia ratkaisuja, jotka tyydyttävät ihmisten tilallisia tarpeita luonnonympäristöä säästävällä tavalla.

Tavoite

Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu -hakukohteen opiskelijana voit erikoistua joko sisustusarkkitehtuuriin/tilasuunnitteluun tai kalustemuotoiluun.

Työtehtävät

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet työskennellä esimerkiksi muotoilu- tai arkkitehtitoimistoissa oman alan asiantuntijana suunnittelutiimeissä, tai itsenäisenä sisustusarkkitehtina tai kalustemuotoilijana.

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat hyvät. Ensimmäinen työpaikka toteutuu usein opintojen aikana luotujen kontaktien avulla.

Hakeminen

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Hakukohteisiin liittyvät Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa 2017.

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Muotoilija (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu kaikille Lamkin opiskelijoille tarjottavista yhteisistä opinnoista (25 op), hakukohteen ammattiopinnoista (110 op), alan työharjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Nämä opinnot antavat sinulle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla (60 op), jotka koostuvat valitsemistasi Lamkin tarjoamista väyläopinnoista, muista ammatillisista opinnoista, sekä hankkeista ja yritysyhteistyöprojekteista, sinulla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaisesti.

Hakeminen

Valintaperusteet

Katso Muotoiluinstituutin hakuprosessi

Pääsyvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus sekä hyväksyttävästi suoritettu valintakoe. Valinnassa pääpaino on valintakokeessa menestymisellä.

Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan Muotoiluinstituuttiin valita myös hakija, joka ei täytä yleisen hakukelpoisuuden kriteeriä, mutta jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot ja joka valintakokeessa osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ensin tehdä esivalintatehtävät ja täyttää yhteishakulomake.

Valintakoe

Hakijat valitaan valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeessa menestymisen perusteella. Koulutodistuksia ei pisteytetä Muotoiluinstituutin valinnassa.

Hae nyt