Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Teollisen- ja brändimuotoilun suuntautumisvaihtoehdot:
- Ajoneuvomuotoilu: erilaisten ajoneuvojen, kulkuvälineiden, työkoneiden, konseptien ja käyttöliittymien sekä liikennejärjestelmien- ja palveluiden suunnittelu
- Pakkaus- ja brändisuunnittelu: pakkausten ja niiden rakenteiden, pakkauskonseptien ja brändimateriaalien suunnittelu kaupallisesti, ekologisesti sekä käyttäjälähtöisesti pakkausteollisuuteen, yrityksille ja muille brändin omistajille
- Puettava muotoilu: kaupallisesti, funktionaalisesti, eettisesti ja ekologisesti korkeatasoisten puettavien tuotteiden ja tuotekonseptien suunnittelu ja kehittäminen
- Teollinen muotoilu: erilaisten tuotteiden, laitteiden ja koneiden tuotesuunnittelu sekä palvelujen, strategioiden ja systeemien käyttäjälähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin.

Osaamisesi rakentuu käyttäjälähtöisten muotoiluprosessien hallinnasta, kestävien ja ympäristömyötäisten valmistusprosessien ja materiaalien tunnistamisesta sekä uusien liiketoimintamallien soveltamisesta. Koulutuksessasi painottuu muotoilun prosessiosaaminen taustoituksesta ja ideoinnista suunnittelutaitoihin ja projektihallintaan. Muotoilijan työhön liittyvät visualisointitaidot ja mallinnustekniikat ovat ydinosaamistasi. Opiskelu kuten muotoilijan työkin on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta. Suoritat suuren osan opinnoistasi työskentelemällä aidoissa yritysyhteistyöprojekteissa.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

LAMK on myös urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa.

Tavoite

Valmistuessasi teollisen ja brändimuotoilun koulutuksesta muotoilija (AMK) -tutkintoon sinulla on valmiudet työskennellä ajoneuvomuotoilun, pakkaus- ja brändimuotoilun, puettavan muotoilun ja teollisen muotoilun tehtävissä. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi.

Suuntautumisestasi riippuen työllistäjinä voivat olla mainos- ja muotoilutoimistot, julkinen sektori ja kaupungit, brändin omistajat sekä tiedotus ja kaupan ala. Työskentelet tuotekehitystiimissä esimerkiksi ajoneuvojen, pakkauksien, vaatetuksen ja muiden puettavien tuotteiden, palvelujen sekä teollisen muotoilun parissa. Monet alan työpaikat löytyvät opiskelijan kiinnostuksen mukaan myös kansainväliseltä kentältä. Koulutuksessa hankit valmiudet toimia muotoilijana ja luovan alan yrittäjänä.

Työtehtävät

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Ensimmäisen työpaikan saat usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla. Suuntautumisestasi riippuen voit valmistuttuasi toimia monissa erilaisissa työtehtävissä. Esimerkiksi eri alojen yritysten tuotekehitys-, suunnittelu- tai markkinointitiimissä tai vaihtoehtoisesti muotoilupalveluja tarjoavissa toimistoissa tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

Voit esimerkiksi toimia seuraavissa tehtävissä:
• Muotoilija / tuotesuunnittelija
• Pakkaussuunnittelija, rakennesuunnittelija (pakkaus)
• Vaatetussuunnittelija, asustesuunnittelija
• Ajoneuvomuotoilija
• Teollinen muotoilija
• Palvelumuotoilija
• Käyttöliittymäsuunnittelija, UX-suunnittelija
• Graafinen suunnittelija
• Art Director (AD), tuotanto-AD
• Tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö
• Konseptisuunnittelija

Lue jutut:

Pakkaus- ja brändimuotoilulla vaikutetaan ostopäätöksiin

Pakkausmuotoilun koulutus vei sirkkatutkijaksi Norjaan

Hakeminen

14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Hakukohteisiin liittyvät Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa.

Tutustu lukuvuoden 2017-2018 opinto-oppaaseen. Uusi opinto-opas julkaistaan myöhemmin.

 

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Muotoilija (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu kaikille Lamkin opiskelijoille tarjottavista yhteisistä opinnoista (25 op), hakukohteen ammattiopinnoista (110 op), alan työharjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Nämä opinnot antavat sinulle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla (60 op), jotka koostuvat valitsemistasi Lamkin tarjoamista väyläopinnoista, muista ammatillisista opinnoista, sekä hankkeista ja yritysyhteistyöprojekteista, sinulla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaisesti.

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakeminen

Hakuaika 14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa.

Katso myös Muotoiluinstituutin hakuprosessi

Pääsyvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus sekä hyväksyttävästi suoritettu valintakoe. Valinnassa pääpaino on valintakokeessa menestymisellä.

Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan Muotoiluinstituuttiin valita myös hakija, joka ei täytä yleisen hakukelpoisuuden kriteeriä, mutta jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot ja joka valintakokeessa osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ensin tehdä esivalintatehtävät ja täyttää yhteishakulomake.

Valintakoe

Hakijat valitaan valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeessa menestymisen perusteella. Koulutodistuksia ei pisteytetä Muotoiluinstituutin valinnassa.