Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Opiskelet visuaalista viestintää Muotoiluinstituutissa graafisen suunnittelijan, mediasisällön suunnittelijan ja valokuvaajan ammattitehtäviin.

Visuaalisen viestinnän alan tehtävissä menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä sekä viestintätaitoja. Valmistuessasi medianomiksi sinulla on ajantasaiset erikoistumisesi mukaiset ja omaan välineeseesi painottuvat viestintäteknologian taidot. Ammattimainen otteesi näkyy visuaalisessa, kerronnallisessa ja viestinnällisessä ilmaisussasi. Sinulla on myös hyvät edellytykset seurata alan nopeita muutoksia ja kehittyä edelleen omassa osaamisessasi.

Visuaalisen viestinnän koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Valmistuneet huippuammattilaiset ovat mukana opetuksen kehittämisessä ja toteutuksessa sekä tekevät kanssasi työelämäprojekteja ja hankkeita. Näin jo opintojen aikana rakennat ammatillista verkostoa ja ymmärrystä visuaalisten suunnittelijoiden moninaisiin ja muuttuviin työprosesseihin ja tehtäviin.

Voit rakentaa kiinnostuksesi mukaista asiantuntijuutta ja oppia uusia työtapoja, ohjelmistoja ja laitteita monialaisissa oppimisympäristöissä. Ammattiopintojesi lisäksi voit profiloida ammattiosaamistasi täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla sinua ohjataan kehittämään omia vahvuuksiasi niin, että osaamisesi on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Laajennat ammatillista profiiliasi ja lisäät mahdollisuuksiasi erottua työmarkkinoilla suorittamalla vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa.

Tavoite

Valmistuessasi medianomiksi visuaalisen viestinnän alalle työskentelet graafisena suunnittelijana, valokuvaajana ja/tai suunnittelet sekä toteutat visuaalisia sisältöjä eri medioihin. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi mediatalo, kustantamo, pelifirma, verkkosisältöjä tuottava tai palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautunut yritys, suunnittelu-, viestintä- tai mainostoimisto.

Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. Koulutus antaa hyvät valmiudet yrittäjyyteen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä monialaisella ammattikentällä.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

Työtehtävät

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Ensimmäisen työpaikan saat usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla. Suuntautumisestasi riippuen voit valmistuttuasi toimia monissa erilaisissa työtehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun opinnot antavat valmiuden toimia erilaisissa työtehtävissä esimerkiksi julkaisugrafiikan, mainonnan, yritysgrafiikan, pelialan, kuvittamisen, nettisuunnittelun ja kirjainmuotoilun aloilla. Graafiset suunnittelijat työskentelevät usein myös yrittäjinä ja suunnittelijoina  esimerkiksi kuvituksen, sarjakuvan, kirjainsuunnittelun, animaation tai multimedian alueilla ja alansa opetustehtävissä.

Mediasisällön suunnittelun opinnot antavat valmiuden toimia erilaisissa viestinnällisissä työtehtävissä esimerkiksi mainos- ja viestintätoimistoissa, peliteollisuudessa, liikkuvan kuvan leikkaamisessa, jälkikäsittelyssä tai tehosteiden tekemisessä. Tulevaisuudessa myös uusien tekniikoiden mahdollistamat virtuaalimaailmat ja muut viestintävälineet tarvitsevat yhä enemmän sisällöntekijöitä.

Valokuvauksen opinnot syventävät kuvan tekemisen ja kuvakerronnan taitoja erilaisiin medioihin. Opinnot antavat ammatilliset valmiudet erityisesti dokumentaarisen valokuvakerronnan tekemiseen, mutta myös laajemminkin valokuvaajan ammatin eri alueille esim. studiokuvaus ja kuvajournalismi. Meiltä valmistuessasi sinulla on valmiudet toimia viestinnän kentällä nimenomaan kuvallisen viestinnän ymmärtäjänä, tuottajana ja tekijänä.

Lue jutut:

Graafisen suunnitelun koulutuksessa rima on korkealla

Mediasisällön suunnittelijat ovat tarinankertojia

Multimediatuotannosta hyppy Tylypahkaan ja Hobittien maailmaan

Valokuvaajan tärkein oppi on kuvanlukutaito

Hakeminen

14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Hakukohteisiin liittyvät Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa.

Tutustu lukuvuoden 2017-2018 opinto-oppaaseen

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Medianomi (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu kaikille Lamkin opiskelijoille tarjottavista yhteisistä opinnoista (25 op), visuaalisen viestinnän ammattiopinnoista (110 op), alan työharjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Nämä opinnot antavat sinulle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla (60 op), jotka koostuvat valitsemistasi Lamkin tarjoamista väyläopinnoista sekä muista ammatillisista opinnoista, sinulla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaisesti.

Hankit ammatillisen ydinosaamisesi keskeisesti ammattiopinnoissa, joissa voi olla yhteisiä opintokokonaisuuksia muiden visuaalisen viestinnän ja muotoilun ammattiopintojen kanssa. Kuljet opinnoissasi ensimmäisten vuosien perusteista aina syvemmälle oman alasi osaamiseen.

Tekemisen kautta oppiessasi oma aktiivisuutesi on ensisijaisen tärkeää. Tekemisen prosesseissa saavutat välineen (kameran, ohjelmistojen ym.) hallinnan, mutta myös näitä välineitä käyttäen oman persoonallisen ilmaisutapasi.

Syvennyt haluamallesi osaamisalueelle valitsemalla täydentävän osaamisen opintomoduuleja. Täydentäviä opintoja voit valita niin visuaalisen viestinnän omasta kuin Muotoiluinstituutin, Lahden ammattikorkeakoulun tai muiden korkeakoulujen opetustarjonnasta. Erikoistumisen valinnat tehdään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi oman tutoropettajasi kanssa.

Myös työpaikoilla, yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai koulun projekteissa ja hankkeissa tekemäsi harjoittelu rakentaa omaa ammatillista profiiliasi. Olennaista opinnoillesi onkin kiinteä yhteys työelämään ja monialaisuus koulun toimintaympäristöissä. Opit visuaalisen viestinnän ammattien edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet erilaisissa käytännön suunnitteluprojekteissa. Suunnitteluprojektien toimeksiannot tulevat usein suoraan työelämäkumppaneilta, jolloin myös elinkeinoelämän ja teollisuuden prosessit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana.

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakeminen

Hakuaika 14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa.

Katso myös Muotoiluinstituutin hakuprosessi

Pääsyvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus sekä hyväksyttävästi suoritettu valintakoe. Valinnassa pääpaino on valintakokeessa menestymisellä.

Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan Muotoiluinstituuttiin valita myös hakija, joka ei täytä yleisen hakukelpoisuuden kriteeriä, mutta jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot ja joka valintakokeessa osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ensin tehdä esivalintatehtävät ja täyttää yhteishakulomake.

Valintakoe

Hakijat valitaan valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeessa menestymisen perusteella. Koulutodistuksia ei pisteytetä Muotoiluinstituutin valinnassa.