Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

LAMKin restonomikoulutuksessa matkailuliiketoiminta näyttäytyy sinulle monipuolisesti. Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan ydinosaamisen lisäksi vahvistat ammatillista osaamistasi valitsemillasi painotuksilla. Tulevaisuuden työmarkkinoiden ja vapaa-ajan palveluiden kannalta on tärkeää, että saat kokemusta tutuimpia hotelli- ja ravintolapalveluita laajemmin. Yhä useammin ylivoimaiset asiakaskokemukset nojaavat hyvinvoinnin, kulttuurin, tapahtumien, vapaa-ajan ja teknologian sekä matkailu- ja ravintola-alan yhdistämiseen.

Opintojesi aikana kohtaat ja palvelet asiakkaita vieraanvaraisesti. Oivallat, miten matkailuliiketoiminta koskettaa niin matkailijoita, paikallisia ja vapaa-ajan asukkaita kuin veneilijöitä.

Opit kehittämään matkailu-, majoitus- ja ravintola- sekä tapahtuma- ja vapaa-ajan palveluita käyttäjälähtöisesti ympäröiviä vahvuuksia ja verkostoja hyödyntäen. Pääset myymään ja markkinoimaan myös käytännössä eri kanavissa! Matkailuliiketoiminnan kehittämisen rinnalla oivallat yrityksen ja verkoston toimintaa aluekehittämisen välineenä. Saat valmiudet edetä matkailuliiketoiminnan tehtävissä ja perustaa omaa yritystoimintaakin.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, luokkamuotoiseen opetukseen ja esittämiseen.

Ohjelma

Tutustu opinto-oppaaseemme!
Huom. Opinto-opas 2018-2019 päivitetään myöhemmin.

Tavoite

LAMKin matkailuliiketoiminnan restonomikoulutus on sinun valintasi, jos haluat opiskella

 • joustavasti
 • käytännönläheisesti yrityksissä
 • toiminnallisesti ja tekemällä oppien
 • monipuolisesti
 • myös verkossa

LAMKin uudessa matkailuliiketoiminnan koulutuksessa valmistut restonomiksi (AMK). Restonomiopinnoissasi yhdistät vieraanvaraisuusosaamisen viimeisimpään teknologiaosaamiseen. Teknologinen kehitys muuttaa matkailu- ja ravintola-alalle tyypillisiä palvelutilanteita ja toimintatapoja. Samalla digitaalisuus laajentaa entisestään vapaa-ajan palveluiden kehittämismahdollisuuksia. 

LAMKista valmistuvana restonomina olet digitaitoinen palveluosaaja. Osaat hyödyntää nykyaikaista teknologiaa monipuolisesti. Uskallat tarttua erilaisten palveluyritysten kehittämishaasteisiin ennakkoluulottomasti. Sinulla ei mene sormi suuhun tiukassakaan palvelutilanteessa, vaan osaat ratkaista ongelmia ja toimia vaativienkin asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Osaat ylittää odotukset!

Opit huomioimaan sekä asiakkaiden että yritysten näkökulmia ja suunnittelemaan käyttäjälähtöisiä ja monikanavaisia palveluja. Osaat myydä palveluja ja kehittää markkinointia sekä suunnitella erottuvaa, kannattavaa liiketoimintaa globaalissa kilpailussa ihmisten huomiosta, ajasta, rahasta ja sydämestä.

Pääset opiskelemaan käytännönläheisesti. Luot aktiivisesti kontakteja eri alojen toimijoihin jo opintojesi aikana. Työskentelet alan yhteisöissä ja hyödynnät tiiviisti työelämän tositilanteita, joissa pääset haastamaan itseäsi ja tukemaan yritysten tavoitteita. Saat nähdä läheltä alan uudistamismahdollisuuksia ja ennakoimaan kehittämistarpeita. Pääset etsimään paikkaasi tulevaisuuden muuttuvassa työelämässä
 

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.

Lahden ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2017 klo 15 mennessä. Harkinnanvarainen hakija kutsutaan valintakokeeseen jos hänen pääsyedellytyksensä katsotaan täyttyvän. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Työtehtävät

LAMKin restonomina sinulla on valmiudet uudistaa työelämää ja ratkaista ongelmia. Matkailu- ja vapaa-ajan digitaitoisille vieraanvaraisuusosaajille on globaali tarve. LAMKin restonomina et ainoastaan työllisty alalle koulutusta vastaaviin tehtäviin, vaan olet mukana määrittelemässä sitä, millaiset tulevaisuuden restonomien työmarkkinat voivat olla. Tule rohkeasti mukaan luomaan uutta!

Valmistuttuasi sinulla on monipuoliset urapolut ulottuvillasi. Opintojen aikana luot useita kontakteja potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin ja näytät osaamistasi eri tavoin. Koulutus antaa sinulle valmiudet myös toimia yrittäjänä, työllistää itsesi ja muutama muukin.

Tehtävänimikkeitä

 • Markkinointi- ja myyntipäällikkö
 • Myyntineuvottelija
 • Hotellinjohtaja
 • Ravintolapäällikkö
 • Matkailuyrittäjä
 • Majoitusliikkeen hoitaja
 • Matkailupäällikkö
 • Toiminnanjohtaja

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Valtakunnallinen yhteishaku, hae Opintopolussa

Lisätiedot

Opintokoordinaattori Enni Rantahalme
sähköposti enni.rantahalme[@]lamk.fi 
puh 044 708 1788

Yliopettaja Mika Kylänen
sähköposti mika.kylanen[@]lamk.fi
puh 044 708 1464

 

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

210 opintopisteen laajuiset restonomiopinnot rakentuvat ydinosaamisesta (135 op) sekä täydentävästä osaamisesta (75 op).

YDINOSAAMINEN 135 op
Yhteinen ydinosaaminen 25 op
Ammatillinen ydinosaaminen 65 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 75 op

Tutkintorakenne mahdollistaa sinulle joustavia ratkaisuja. Pääset räätälöimään yli puolet tutkinnostasi omien tavoitteittesi mukaisesti. Pystyt painottamaan opinnoissasi muun muassa matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan erityisosaamista valitsemallasi tavalla tai laajentamaan osaamistasi myös muille aloille. Täydentävä osaaminen voi koostua alan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muusta omaa ammatillista kasvua tukevasta osaamisesta.

Kaikille yhteisissä restonomiopinnoissa painottuvat:

 • vieraanvaraisuus- ja palvelukulttuuriosaaminen,
  liiketoimintaosaaminen,
 • majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminnan osaaminen
 • matkailuliiketoiminnan erityispiirteet,
 • innovatiivinen vapaa-ajan palveluiden kehittäminen, sekä
 • digiosaaminen

Sinun on mahdollista räätälöidä oma ammatillinen polkusi yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijana voit painottaa opintojasi eri tavoin. Saat ammattitaitoista ohjausta esimerkiksi moniosaamisen suuntaan ja osaamisesi laajentamiseen tai sinua autetaan entisestään vahvistamaan jo valitsemaasi polkua ja syventämään nykyistä osaamistasi. Sinua ohjataan joka tapauksessa löytämään ”oman juttusi” – on se sitten moniosaamista tai kapeampaa huippuosaamista. Restonomikoulutuksessa pääset opiskelemaan myös etänä, aikaan ja paikkaan sitomattomasti.

Uudessa restonomikoulutuksessa opiskeleminen on käytännönläheistä. Opinnoissasi yhdistät matkailun ja vapaa-ajan kasvavat mahdollisuudet, digitaalisen ajan vaatimukset sekä toimialan uudistamisen – ennakoivasti. Opiskelet joustavasti ja teknologiaa hyödyntäen. Matkailuliiketoimintaa lähestytään monipuolisesti matkailu- ja ravintolapalveluista tapahtumiin ja hotelleihin sekä vapaa-ajan palveluista hyvinvointiin ja kulttuuriin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai opiskella oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumajärjestäminen. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio, tapahtumat).

LAMK on myös urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa.

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakijat voidaan valita hakukohteittain kolmella eri valintatavalla. Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohdekohtaisesti, mitä valintatapoja hakukohteessa käytetään ja kuinka monta aloituspaikkaa osoitetaan kuhunkin valintatapaan.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE (valintakoepisteet max 70 p)

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia: yo-arvosanoista saatavat pisteet max 30 p, valintakoepisteet max 70 p)

VALINTATAPA 3: TODISTUSVALINTA (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia: yo-arvosanoista saatavat pisteet max 30 p)

Valintatavoista käytetään ensin valintatapaa 3, sitten 2 ja lopuksi 1.

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Lahden ammattikorkeakoulussa valitaan valintatavalla 1 (valintakoe) 50%, valintatavalla 2 (koulumenestys ja valintakoe) 30% ja valintatavalla 3 (koulumenestys) 20% opiskelijoista.

Ensikertalaisten kiintiö on 80%

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja monimuotototeutuksissa. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten.

Valintakokeen yhteinen osuus pidetään kevään yhteishaussa ti 5.6.2018 alkaen klo 10.00.
HUOM! Ilmoittautuminen kokeeseen alkaa klo 9.30.

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa joka julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävien ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla: kevään haussa 21.5.- 5.6.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi ammattikorkeakoulun valinnan mukaan joko kirjoitelma tai haastattelu. Haastattelu voi olla ennen kirjallista osuutta, sen jälkeen tai tarvittaessa myös kirjallista osuutta seuraavana päivänä.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Kirjoitelmasta tai haastattelusta on saatava vähintään 1 piste, samoin yhteisen kirjallisen osuuden kaikista osioista on saatava vähintään yksi piste. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen luettelo löytyy ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.

Valintakoepaikka: NiemiCampus, Niemenkatu 73, 15140 Lahti