Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Uudessa restonomikoulutuksessa matkailuliiketoiminta näyttäytyy sinulle monipuolisesti. Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan ydinosaamisen lisäksi vahvistat ammatillista osaamistasi valitsemillasi painotuksilla. Tulevaisuuden työmarkkinoiden ja vapaa-ajan palveluiden kannalta on tärkeää, että saat kokemusta tutuimpia hotelli- ja ravintolapalveluita laajemmin. Yhä useammin ylivoimaiset asiakaskokemukset nojaavat hyvinvoinnin, kulttuurin, tapahtumien, vapaa-ajan ja teknologian sekä matkailu- ja ravintola-alan yhdistämiseen.

Opintojesi aikana kohtaat ja palvelet asiakkaita vieraanvaraisuus- ja palvelukulttuuriosaamisen vaatimusten mukaisesti. Oivallat laajan käyttäjäkunnan edut, sillä matkailuliiketoiminta koskettaa niin matkailijoita, paikallisia ja vapaa-ajan asukkaita kuin veneilijöitä.

Opit kehittämään matkailu-, majoitus- ja ravintola- sekä vapaa-ajan palveluita käyttäjälähtöisesti toimintaympäristön vahvuuksia ja verkostoja hyödyntäen. Pääset myymään ja markkinoimaan myös käytännössä nykyaikaisia, pelillisiä teknologiaratkaisuja hyödyntäen. Matkailuliiketoiminnan kehittämisen rinnalla oivallat yrityksen ja verkoston toimintaa aluekehittämisen välineenä. Saat valmiudet edetä matkailuliiketoiminnan tehtävissä.
Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Ohjelma

Tutustu opinto-oppaaseemme!

Tavoite

LAMKin matkailuliiketoiminnan restonomikoulutus on sinun valintasi, jos haluat opiskella:

 • joustavasti
 • käytännönläheisesti yrityksissä
 • toiminnallisesti ja tekemällä oppien
 • monipuolisesti
 • myös verkossa

LAMKin uudessa matkailuliiketoiminnan koulutuksessa valmistut restonomiksi (AMK). Restonomiopinnoissasi yhdistät vieraanvaraisuusosaamisen viimeisimpään teknologiaosaamiseen. Teknologinen kehitys muuttaa matkailu- ja ravintola-alalle ominaisia palvelukohtaamisia, liiketoimintaprosesseja ja toimintatapoja. Samalla digitaalisuus laajentaa entisestään vapaa-ajan palveluiden kehittämismahdollisuuksia.

LAMKista valmistuvana restonomina olet digitaitoinen palveluosaaja. Osaat hyödyntää nykyaikaista teknologiaa monipuolisesti. Uskallat tarttua erilaisten palveluyritysten kehittämishaasteisiin ennakkoluulottomasti. Sinulle ei mene sormi suuhun tiukassakaan palvelutilanteessa, vaan osaat ratkaista ongelmia ja toimia vaativienkin asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Osaat ylittää odotukset!

Opit huomioimaan sekä asiakkaiden että yritysten näkökulmia ja suunnittelemaan käyttäjälähtöisiä ja monikanavaisia palveluja. Osaat myydä palveluja ja kehittää markkinointia sekä suunnitella erottuvaa, kannattavaa liiketoimintaa globaalissa kilpailussa ihmisten huomiosta ja ajasta.

Luot aktiivisesti kontakteja toimijoihin jo opintojesi aikana. Työskentelet alan yhteisöissä ja hyödynnät tiiviisti työelämän tositilanteita, joissa pääset haastamaan itseäsi ja tukemaan yritysten tavoitteita. Pääset näkemään läheltä alan uudistamismahdollisuuksia ja -haasteita ennakoivasti. Pääset etsimään paikkaasi tulevaisuuden muuttuvassa työelämässä.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.

Lahden ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 20.4.2017 klo 15 mennessä. Harkinnanvarainen hakija kutsutaan valintakokeeseen jos hänen pääsyedellytyksensä katsotaan täyttyvän. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Työtehtävät

LAMKin restonomina sinulla on valmiudet uudistaa työelämää ja ratkaista ongelmia. Matkailu- ja vapaa-ajan digitaitoisille vieraanvaraisuusosaajille on globaali tarve. LAMKin restonomina et ainoastaan työllisty alalle koulutusta vastaaviin tehtäviin, vaan olet mukana määrittelemässä sitä, millaiset tulevaisuuden restonomien työmarkkinat voivat olla. Tule rohkeasti mukaan luomaan uutta!

Valmistuttuasi sinulla on monipuoliset urapolut ulottuvillasi. Opintojen aikana luot useita kontakteja potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin ja näytät osaamistasi eri tavoin. Koulutus antaa sinulle valmiudet myös toimia yrittäjänä, työllistää itsesi ja muutama muukin.

Tehtävänimikkeitä

 • Markkinointi- ja myyntipäällikkö
 • Myyntineuvottelija
 • Hotellinjohtaja
 • Ravintolapäällikkö
 • Matkailuyrittäjä
 • Majoitusliikkeen hoitaja
 • Matkailupäällikkö
 • Toiminnanjohtaja

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017 klo 15.00

Valtakunnallinen yhteishaku, hae Opintopolussa

Lisätiedot

Opintokoordinaattori Enni Rantahalme
sähköposti enni.rantahalme[@]lamk.fi 
puh 044 708 1788

Yliopettaja Mika Kylänen
sähköposti mika.kylanen[@]lamk.fi
puh 044 708 1464

 

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

210 opintopisteen laajuiset restonomiopinnot rakentuvat ydinosaamisesta (135 op) sekä täydentävästä osaamisesta (75 op). Tämä mahdollistaa sinulle joustavia ratkaisuja. Pääset räätälöimään yli puolet tutkinnostasi omien tavoitteittesi mukaisesti. Pystyt painottamaan opinnoissasi muun muassa matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan erityisosaamista valitsemallasi tavalla tai laajentamaan osaamistasi myös muille aloille. Restonomikoulutuksessa pääset opiskelemaan myös etänä, aikaan ja paikkaan sitomattomasti.

Kaikille yhteisissä opinnoissa painottuvat:

 • vieraanvaraisuus- ja palvelukulttuuriosaaminen,
 • liiketoimintaosaaminen,
 • majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminnan osaaminen
 • matkailuliiketoiminnan erityispiirteet,
 • innovatiivinen vapaa-ajan palveluiden kehittäminen, sekä
 • digiosaaminen

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakijat valitaan kahdella eri valintatavalla. Lahden ammattikorkeakoulussa valitaan valintatavalla 1 (valintakoe) 65% ja valintatavalla 2 (koulumenestys + valintakoe) 35% opiskelijoista.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE (valintakoe max 70 p)

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia, koulumenestys max 30 p, valintakoe max 70 p)

Ensin täytetään valintatapa 2 ja sitten valintatapa 1.

Ensikertalaisten kiintiö on 75 %.

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja monimuotototeutuksissa.

Valintakokeen yhteinen osuus pidetään kevään yhteishaussa ti 6.6.2017 alkaen klo 10.00.
HUOM! Ilmoittautuminen kokeeseen alkaa klo 9:30. Tulethan hyvissä ajoin paikalle!

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa joka julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla: kevään haussa 5.5.-6.6.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi ammattikorkeakoulun valinnan mukaan joko kirjoitelma tai haastattelu. Lahden ammattikorkeakoulussa käytetään haastattellua, joka järjestetään kirjallisen kokeen jälkeen.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen kaikista osioista (kirjallisen osuuden eri osiot ja kirjoitelma tai haastattelu) on saatava vähintään 1 piste. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen luettelo löytyy ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.

Valintakoepaikka: NiemiCampus, Niemenkatu 73, 15140 Lahti