Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Kalustemuotoilu on osa Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opintoja. Syksyllä 2017 alkavien opintojen tietoihin ja hakuinfoon voi tutustua tarkemmin Opintopolkku.fi sivustolla: Muotoilija (AMK); Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu

Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat käyttäjälähtöinen muotoilu sekä kestävän kehityksen haasteiden huomiointi. Käyttäjälähtöisyyttä tarkastellaan erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden näkökulmista. Kestävän kehityksen näkökulmasta tarkastellaan olemassa olevan ympäristömme tarpeiden muuttumista sekä huomioidaan kehittyvän sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilijan ammatissa.

Koulutus antaa valmiudet suunnittelu-, valmistus- ja valmistuttamisprosessien hallintaan. Yhtenä vaihtoehtoisena erityisosaamistavoitteena on lisätä puumateriaaliosaamista ja siihen liittyviä suunnitteluvalmiuksia.

Koulutuksen sisällöt toteutetaan pääosin erilaisten harjoitustehtävien ja yrityksien kanssa tehtävien yhteistyöprojektien avulla.

Pääaineen opintoja ova mm:

  • Muotoiluprosessin hallinta
  • Käyttäjälähtöisyys
  • Ympäristötehokkuus ja kestävä kehitys
  • Materiaali- ja valmistusteknologia
  • Suunnitteluteknologia
  • Presentaatiomenetelmät
  • Yhteistyöprojektit
  • Liiketoiminta ja muotoiluyrittäjyys

Opinto-opas (2016 aloittavat) Huom! Syksyllä 2017 aloittavien opiskelijoiden opintosuunnitelma julkaistaan myöhemmin keväällä.

Työtehtävät

Koulutus tuottaa hyvän pohjan yrittäjyydelle ja itsenäisenä muotoilijana toimimiseen. Osa valmistuneista kalustemuotoilijoista sijoittuu Inhouse-designereiksi yrityksiin ja tai julkisen sektorin palvelukseen.

Tehtävänimikkeitä ovat mm.
•    muotoilija
•    suunnittelija
•    sisustus- ja kalustesuunnittelija

Hakeminen

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Hakukohteisiin liittyvät Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa 2017.

 

Lisätiedot

Harri Kalliomäki
vastuuopettaja
harri.kalliomaki[at]lamk.fi
044 708 0081

Opintotoimsto
muotoilu[at]lamk.fi

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Katso Muotoiluinstituutin hakuprosessi

Pääsyvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus sekä hyväksyttävästi suoritettu valintakoe. Valinnassa pääpaino on valintakokeessa menestymisellä.

Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan Muotoiluinstituuttiin valita myös hakija, joka ei täytä yleisen hakukelpoisuuden kriteeriä, mutta jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot ja joka valintakokeessa osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ensin tehdä esivalintatehtävät ja täyttää yhteishakulomake.

Valintakoe

Hakijat valitaan valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeessa menestymisen perusteella. Koulutodistuksia ei pisteytetä Muotoiluinstituutin valinnassa.

Hae nyt