Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Palveluliiketoiminnan opinnoissa opit kohtaamaan ja palvelemaan asiakkaita. Opit hallitsemaan palveluiden kehittämistä aidoissa oppimisympäristöissä. Saat valmiudet edetä palveluliiketoiminnan tehtävissä. Valmistut ainutlaatuiseksi ammattilaiseksi, jolle ongelmien ratkaiseminen, haasteisiin vastaaminen ja työelämän uudistaminen ovat innostavaa arkea.

Palveluliiketoiminnan tradenomin opinnot antavat sinulle kattavan kuvan liiketoimintaosaamisesta, palveluista ja palvelutyöstä käytännössä. Täydentävän osaamisen opinnot laajentavat osaamistasi asiakkaan palvelukokemuksista, lisäarvon luomisesta ja palveluyrityksistä, mutta myös erilaisista palveluverkostoista.

Joustavuus, opiskelijalähtöisyys ja tulevaisuuden ennakointi korostuvat palveluliiketoiminnan tradenomiohjelmassa. Pakollisten opintojen ohella voit suunnitella opintojasi haluamallasi tavalla. Tutor-opettajasi tukemana voit painottaa valitsemiasi teemoja ja rakentaa omaa osaamisprofiiliasi ketterästi. Näin pääset hyödyntämään itsellesi sopivimmat opinnot Lahden ammattikorkeakoulusta, opiskelijavaihtokorkeakouluista ulkomailta tai verkko-opinnoista muista korkeakouluista.

Avainteemoina palveluliiketoiminnan opinnoissasi ovat esimerkiksi asiakkaan kokema lisäarvo, vastuullisuus, palvelukokonaisuuksien hallinta, tulevaisuuden ennakointi sekä innovatiivinen palveluyrittäjyys.

Lahden ammattikorkeakoulun kaikkiin koulutuksiin sisältyy täydentäviä opintoja, joiden avulla voit laajentaa osaamistasi ja erikoistua haluamaasi aihepiiriin. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai erikoistua oppimisväylissä kiertotalouden, yrittäjyyden, tapahtumatuotannon, palvelumuotoilun tai digitalisaation osaamiseen. Kaikki väylät ovat avoimia kaikkien alojen opiskelijoille, joten opiskelu on aina monialaista. Opiskelu on mahdollista myös esimerkiksi opiskelijavetoisesti toimivassa mediatoimistossa, kampusradiossa tai itse perustamassasi harjoitusyrityksessä.

”Heittäytymällä mukaan olen saanut tästä kivoja kokemuksia ja oppinut paljon enemmän niin ittestäni ku palveluista ja liiketoiminnasta! Pallina saan niin paljon irti kuin ite olen halukas oppimaan ja antamaan!”
– Vilho, 26

Ole rohkea – ole PAL!

Tavoite

Palveluosaamista tarvitaan kaikkialla! Toiminnasta pitävä hakija – tämä on Sinulle! Palvelukehittäjien aika on NYT!

Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutus Lahden ammattikorkeakoulussa painottuu palveluosaamiseen ja palveluiden kehittämiseen, jotka ovat yhä tärkeämpiä osaamisalueita työelämässä. Palveluosaajan ja palvelukehittäjän osaamistasi tarvitaan monilla eri aloilla. Palveluliiketoiminnan tradenomina (PAL) tutustut monipuolisesti kaupan ja palveluiden alan erikokoisiin yrityksiin, julkisiin palveluihin, teollisuuden palveluihin sekä järjestöihin ja yhdistyksiin.

Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksessa pääset opiskelemaan toiminnallisemmin ja sosiaalisemmin kuin perinteisessä luokkatilanteisiin sidotussa oppimisessa. Opiskelu tapahtuu heti opintojen alusta lähtien luokkahuoneen ohella työpaikoilla oikeissa työtehtävissä. Uudentyyppisissä tradenomiopinnoissasi yhdistät liiketoimintaosaamisen, palveluosaamisen, ennakoinnin ja uusimmat teknologiat. Me uskomme tekemällä oppimiseen!

"En olisi enää uskonut palaavani koulun penkille, kunnes huomasin tarjolla olevan myös toiminnallisempaa koulutusta! Olen ollut ehdottoman tyytyväinen omaan valintaani."
– Marika, 22

”Toiminnallinen opiskelu on mun juttu, koska musta ei olisi nököttämään pelkästään loputtomien materiaalien ja esseiden parissa! Aidoilla toimeksiannoilla, joista on oikeasti hyötyä, homma pysyy mielenkiintoisena. Ne auttaa paljon enemmän tosielämään valmistumisessa.”
– Tommi, 21

Palveluliiketoiminnan tradenomi (AMK) tutkinnon suoritettuasi osaat hahmottaa yritysten ja organisaatioiden toimintaa kokonaisvaltaisesti ja ymmärrät taloudellisen toiminnan merkityksen. Pystyt toimimaan asiantuntijana palveluliiketoiminnassa.

Kohderyhmä

Ongelmanratkaisijat – palveluliiketoiminnan tehtäviin tai palveluyrittäjiksi aikovat – toiminnasta pitävät – työelämän uudistajat

Pääsyvaatimus

Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto tai yhdistelmäopinnot tai em. tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot.

Työtehtävät

Ongelmanratkaisijat – Toiminnasta pitävät – Työelämän uudistajat – Palveluliiketoiminnan tehtäviin tai palveluyrittäjiksi aikovat!

Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden alalla on syksyn yhteishaussa tarjolla vain palveluliiketoiminnan tradenomikoulutus. Tradenomina voit työllistyä monipuolisiin tehtäviin. Toimi nyt. PAL-opiskelijana erotut muista!


"Pidän käytännön kautta oppimisesta ja sen tuomista haasteista, mutta itseni esiintuominen, kuten esiintyminen, varsinkin isommalle porukalle on epämieluisa tilanne. Tämä toiminnallinen opiskelumuoto rohkaisee ja valmentaa minua toimimaan oman mukavuusalueeni ulkopuolella."
– Mari, 33

"Lukion jälkeen tuntui, että mä oon opiskellu vaan numeroiden ja todistusten takia, enkä oo saanu oikeesti haastetta. Nyt palveluliiketoiminnan opiskelijana musta tuntuu, että saan kokeilla mun rajoja ja että mä opiskelen vihdoin mun elämää ja omaa tulevaisuuttani varten."
– Paula, 22

Hakeminen

6.9.2017 - 20.9.2017 klo 15.00

Valtakunnallinen yhteishaku 6.9. - 20.9.2017.

=> Hae nyt, lisätietoa Opintopolussa!

Lisätiedot

LAMK Liiketalouden ja matkailun ala
Palveluliiketoiminnan tradenomiohjelma
NiemiCampus
Niemenkatu 73
15140 LAHTI

Lehtori Sami Heikkinen, sami.heikkinen@lamk.fi
Opintokoordinaattori Enni Rantahalme, enni.rantahalme@lamk.fi

 

 

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tradenomikoulutus rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Koulutus rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10–25 op. Täydentävä osaaminen voi olla joko tradenomiopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista.

YDINOSAAMINEN 135 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 110 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
    Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 75 op

Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Hakeminen

Valintaperusteet

Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen opiskelijavalinta toteutetaan pelkän valintakokeen perusteella. Ensikertalaisten kiintiö on 75 %.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.

Valintakoe

Syksyn 2017 yhteishaussa palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen valintakoe järjestetään Lahdessa, Niemen Campuksella (Niemenkatu 73) keskiviikkona 1.11.2017 klo 12:00. Kirjallisen kokeen jälkeen on ryhmähaastattelu. Koe on liiketalouden koulutusten valtakunnallinen valintakoe.

Valintakokeessa on kolme osaa: haastattelu (10 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p) ja loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15 p). Kokeesta voi saada enintään 40 pistettä. Palveluliiketoiminnan koulutuksessa opiskelijavalinta toteutetaan kokonaan valintakokeen perusteella. Kokeesta on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Ennakkoaineisto julkaistaan LAMK:in Internet-sivuilla 29.9.- 1.11.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.