Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Tietojenkäsittelyn koulutuksen sisältö rakennetaan yhteistyössä yritysten kanssa ja tulevaisuuden osaamistarpeita peilaten. Koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet työskennellä monipuolisissa digitaalisuuteen liittyvissä työtehtävissä.

Heti ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman opintopolkusi. Polkusi voi sisältää liiketalouden, matkailun, tekniikan, muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja sekä lukuisia monialaisia opintoja kuten palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja. Kartuttamasi ICT-projekti- ja kielitaito-osaamisen voit osoittaa keräämällä osaamismerkkejä.

Voit suorittaa opintoja erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten perinteisesti luokassa, verkossa, yrityksissä, projekteissa ja kehittämishankkeissa, mutta myös erilaisissa tapahtumissa, kampusradiolla, opiskelijoiden perustamassa mediatoimistossa sekä useissa muissa opiskelijaosuuskunnissa, joissa opitaan ammattimaisissa työtehtävissä. Opintojen loppuvaiheessa pääset harjoittelemaan alasi työtehtäviä itseäsi kiinnostavassa työpaikassa. Tutoropettajasi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

Tavoite

LAMKin tietojenkäsittelyn koulutus valmentaa sinut digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaksi.

Koulutuksen suoritettuasi ymmärrät kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden innovatiivisen yrityksen tavan toimia. Osaat automatisoida liiketoimintaprosesseja ja toteuttaa asiakkaiden tarpeita huomioivia palvelupolkuja uusimpia teknologioita hyödyntäen. Hallitset myös ketterät ja joustavat toimintatavat ja osaat organisoida ja johtaa toimintaa analysoituun tietoon perustuen.

Kohderyhmä

IT-alasta kiinnostuneet

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.

Lahden ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2018 klo 15 mennessä. Harkinnanvarainen hakija kutsutaan valintakokeeseen jos hänen pääsyedellytyksensä katsotaan täyttyvän. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Työtehtävät

Valmistuttuasi tietojenkäsittelyn tradenomiksi voit sijoittua monenlaisiin digitaalisuuden osaamista vaativiin tehtäviin. Valitsemastasi opintopolusta riippuen voit mm. tukea loppukäyttäjiä ICT:n käytössä, toteuttaa uusia sovelluksia, kuvata digitaalisia palveluprosesseja, viedä projektit läpi ketterästi, rakentaa käyttäjäkeskeisiä verkkokauppoja ja suunnitella liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavia digitaalisia ratkaisuja.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018

Hae Opintopolussa

Lisätiedot

Opintokoordinaattori Enni Rantahalme
sähköposti enni.rantahalme@lamk.fi
puh 044 708 1788

Vastuuopettaja Sariseelia Sore
sähköposti sariseelia.sore@lamk.fi
puh 044 708 0174

 

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Ydinosaaminen antaa mahdollisuuden toimia erilaisissa alan ammattitehtävissä.

Täydentävä osaaminen koostuu opinnoista, jotka kehittävät ja edistävät valitsemiasi osaamisalueita. Täydentävä osaaminen muodostaa ammatillisen profiilisi.

YDINOSAAMINEN 135 OP

Yhteinen ydinosaaminen 25 op
English for Work 3 op
Asiantuntijaviestintä 4 op
Ruotsin kieli 3 op
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 5 op
Tutkimus ja kehittäminen 5 op
Tulevaisuuksien ennakointi 5 op

Ammatillinen ydinosaaminen 110 op
Näkyvyyttä verkkosivuilla 15 op
   Käyttöliittymäsuunnittelu ja www-teknologiat 5 op
   Verkkosivujen julkaiseminen ja analytiikka 5 op
   Verkkosivuston tietoturva 5 op
Business models and processes 20 op
   Esimiestyö 5 op
   Supply networks in business development 5 op
   Accounting 5 op
   Customer relations and marketing 5 op
Verkkosovellukset 15 op
   Verkkosovelluksen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3 op
   Ohjelmointi tutuksi 4 op
   Prototyyppikehitys ja sovelluksen julkaiseminen 4 op
   Verkkosovellus ketterästi 4 op
Ideasta liiketoimintaa 15 op
   Liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat 5 op
   Kannattava yritys 5 op
   Menestyvä liiketoiminta 5 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 OP

Tietojenkäsittelyn moduulit
Liiketalouden moduulit
Tietotekniikan moduulit
LAMKin yhteiset moduulit

 

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakijat valitaan kolmella eri tavalla:

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE 40 pistettä

VALINTATAPA 2B: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Koulumenestys, 60 pistettä
 
Valintakoe, 40 pistettä
 
Yhteensä, 100 pistettä
 
VALINTATAPA 3B: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Koulumenestys, 60 pistettä

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kuhunkin jonoon. Lahden ammattikorkeakoulussa valintatavalla 1 (valintakoe) valitaan 50 %, valintatavalla 2 (koulumenestys ja valintakoe) 30 % ja valintatavalla 3 (todistusvalinta) 20 % opiskelijoista.

Ammatillisella tutkinnolla, ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat sekä pelkän lukion oppimäärän suorittaneet voivat tulla valituksi vain valintatavasta 1. Ammattikorkeakoulut voivat varata osan valintatapa 1:n aloituspaikoista ammatillisen tutkinnon suorittaneille hakijoille. (Kiintiössä ovat mukana ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet).

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3B, sitten 2B ja lopuksi 1.

Ensikertalaisten kiintiö on Lahden ammattikorkeakoulussa 80 %.

Koulumenestyksen pisteytys
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Valintakoe

Tietojenkäsittelyn koulutuksen valtakunnallinen valintakoe on kevään yhteishaussa torstaina 7.6.2018 klo 12.00. Kevään yhteishaussa tietojenkäsittelyn päivätoteutukseen hyväksytään myös tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakoetulos. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Tietojenkäsittelyn koulutus muodostaa oman valintakoeryhmänsä. Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 7.5. - 7.6.2018. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (maks.15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks.15 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (maks.10 p.). Tämän osion jokainen valintakokeen järjestävä korkeakoulu toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla esim. esseenä, haastatteluna tai näiden yhdistelmänä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeen kirjallinen osio alkaa klo 12.00. Tule hyvissä ajoin paikalle! Kirjallisen kokeen jälkeen on yksilöhaastattelu. Varaudu odottamaan vuoroasi.

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Hyväksytyksi voi tulla vain ensimmäiseen hakutoiveeseen, jolloin alemmat hakutoiveet peruuntuvat.

Valintakoepaikka: Tekniikan ala, Ståhlberginkatu 10, 15110 Lahti