Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Tietojenkäsittelyn koulutuksen sisältö rakennetaan yhteistyössä yritysten kanssa ja tulevaisuuden osaamistarpeita peilaten. Koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet työskennellä monipuolisissa digitaalisuuteen liittyvissä työtehtävissä.

Heti ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan digitaalisen liiketoiminnan eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman opintopolkusi. Polkusi voi sisältää liiketalouden, matkailun, tekniikan, muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja sekä lukuisia monialaisia opintoja kuten palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja. Kartuttamasi ICT-projekti- ja kielitaito-osaamisen voit osoittaa keräämällä osaamismerkkejä.

Voit suorittaa opintoja erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten perinteisesti luokassa, verkossa, yrityksissä ja projekteissa, mutta myös erilaisissa tapahtumissa, kampusradiolla, opiskelijoiden perustamassa mediatoimistossa sekä useissa muissa opiskelijaosuuskunnissa, joissa opitaan ammattimaisissa työtehtävissä. Opintojen loppuvaiheessa pääset harjoittelemaan alasi työtehtäviä itseäsi kiinnostavassa työpaikassa. Opettajatuutorisi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana.

Tavoite

LAMKin tietojenkäsittelyn koulutus valmentaa sinut digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaksi.

Koulutuksen suoritettuasi ymmärrät kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden innovatiivisen yrityksen tavan toimia. Osaat automatisoida liiketoimintaprosesseja ja toteuttaa asiakkaiden tarpeita huomioivia palveluketjuja uusimpia teknologioita hyödyntäen. Hallitset myös ketterät ja joustavat toimintatavat ja osaat organisoida ja johtaa toimintaa analysoituun tietoon perustuen.

Kohderyhmä

IT-alasta kiinnostuneet

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.

Lahden ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 20.4.2017 klo 15 mennessä. Harkinnanvarainen hakija kutsutaan valintakokeeseen jos hänen pääsyedellytyksensä katsotaan täyttyvän. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Työtehtävät

Valmistuttuasi tietojenkäsittelyn tradenomiksi voit sijoittua monenlaisiin digitaalisuuden osaamista vaativiin tehtäviin. Valitsemastasi opintopolusta riippuen voit mm. tukea loppukäyttäjiä ICT:n käytössä, toteuttaa uusia sovelluksia, kuvata digitaalisia palveluprosesseja, viedä projektit läpi ketterästi, rakentaa käyttäjäkeskeisiä verkkokauppoja ja suunnitella liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavia digitaalisia ratkaisuja.

Tehtävänimikkeitä

  • Verkkosivujen suunnittelija, kehittäjä ja testaaja
  • Digitaalisen palvelun suunnittelija, kehittäjä ja testaaja
  • Digitaalisen asiakaskokemuksen suunnittelija ja kehittäjä
  • Monikanavaisuusasiantuntija
  • Tietojärjestelmäsuunnittelija
  • Verkkokauppa-asiantuntija
  • IT-hankkija
  • IT-konsultti, kouluttaja
  • Projektikoordinaattori, projektipäällikkö
  • IT-alan yrittäjä

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017

Hae Opintopolussa

Lisätiedot

Opintokoordinaattori Enni Rantahalme
sähköposti enni.rantahalme@lamk.fi
puh 044 708 1788 

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Ydinosaaminen antaa mahdollisuuden toimia erilaisissa alan ammattitehtävissä.

Täydentävä osaaminen koostuu opinnoista, jotka kehittävät ja edistävät valitsemiasi osaamisalueita. Täydentävä osaaminen muodostaa ammatillisen profiilisi.

YDINOSAAMINEN 135 OP

Yhteinen ydinosaaminen 25 op
English for Work 3 op
Asiantuntijaviestintä 4 op
Ruotsin kieli 3 op
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 5 op
Tutkimus ja kehittäminen 5 op
Tulevaisuuksien ennakointi 5 op

Ammatillinen ydinosaaminen 110 op
Näkyvyyttä verkkosivuilla 15 op
   Käyttöliittymäsuunnittelu ja www-teknologiat 5 op
   Verkkosivujen julkaiseminen ja analytiikka 5 op
   Verkkosivuston tietoturva 5 op
Business models and processes 20 op
   Esimiestyö 5 op
   Supply networks in business development 5 op
   Accounting 5 op
   Customer relations and marketing 5 op
Verkkosovellukset 15 op
   Verkkosovelluksen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3 op
   Ohjelmointi tutuksi 4 op
   Prototyyppikehitys ja sovelluksen julkaiseminen 4 op
   Verkkosovellus ketterästi 4 op
Ideasta liiketoimintaa 15 op
   Liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat 5 op
   Kannattava yritys 5 op
   Menestyvä liiketoiminta 5 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 OP

Tietojenkäsittelyn moduulit
Liiketalouden moduulit
Tietotekniikan moduulit
LAMKin yhteiset moduulit

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakijat valitaan kolmella eri tavalla:

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE

Valintakoe 40 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Koulumenestys 60 pistettä
Valintakoe 40 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

VALINTATAPA 3: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Koulumenestys 60 pistettä

Todistusvalinta on käytössä ainoastaan hakijan ensimmäisessä hakukohteessa.

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Hyväksytyksi voi tulla vain ensimmäiseen hakutoiveeseen, jolloin alemmat hakutoiveet peruuntuvat.

Lahden ammattikorkeakoulussa valintatavalla 1 (valintakoe) valitaan 60 % opiskelijoista, valintatavalla 2B (koulumenestys ja valintakoe) 25 % opiskelijoista ja valintatavalla 3B (koulumenestys) 15 % opiskelijoista. Ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat tulla valituksi kaikista valintatavoista Ammatillisella tutkinnolla, ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat sekä pelkän lukion oppimäärän suorittaneet voivat tulla valituksi vain valintatavasta 1. Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3B, sitten 2B ja lopuksi 1.

Ensikertalaisten kiintiö on 75 %.

Valintakoe

Tietojenkäsittelyn koulutuksen valtakunnallinen valintakoe on kevään yhteishaussa torstaina 8.6.2017. Kevään yhteishaussa tietojenkäsittelyn päivätoteutukseen hyväksytään myös tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakoetulos. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Tietojenkäsittelyn koulutus muodostaa oman valintakoeryhmänsä. Ennakkoaineisto julkaistaan ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 8.5. - 8.6.2017. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (maks.15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks.15 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa on haastatteluosio, jossa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (maks.10 p.). Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeen kirjallinen osio alkaa klo 12:00. Tule hyvissä ajoin paikalle!
Kirjallisen kokeen jälkeen hakijat haastatellaan. Varaudu, että joudut odottamaan vuoroasi.

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Hyväksytyksi voi tulla vain ensimmäiseen hakutoiveeseen, jolloin alemmat hakutoiveet peruuntuvat.

Valintakoepaikka: Tekniikan ala, Ståhlberginkatu 10, 15110 Lahti