Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Opintojesi aikana saavutat laajan katsauksen kansainvälisen liiketoiminnan perusteista ja valmistaudut alan työtehtäviin siirtymiselle.

Kansainvälisen kaupan tradenomiohjelmassa opiskelet monikulttuurisessa ympäristössä sekä kotimaassa, että ulkomailla; opintoihin kuuluu olennaisena osana 30 opintopisteen laajuiset opinnot ulkomaisessa partnerikorkeakoulussa.

Kansainvälisen kaupan tradenomiohjelma ensimmäisenä vuonna saavutat liiketoiminnan perusosaamisen. Toisesta opintovuodesta lähtien ohjelma painottuu kansainvälisyys- ja kieliopintoihin, joissa pitkälti itse valitset kyseisiä opintoja oman kiinnostuksesi pohjalta.

Lahden ammattikorkeakoulun kaikkiin koulutuksiin sisältyy täydentäviä opintoja, joiden avulla voit laajentaa osaamistasi ja erikoistua haluamaasi aihepiiriin. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai erikoistua oppimisväylissä kiertotalouden, yrittäjyyden, tapahtumatuotannon, palvelumuotoilun tai digitalisaation osaamiseen. Kaikki väylät ovat avoimia kaikkien alojen opiskelijoille, joten opiskelu on aina monialaista. Opiskelu on mahdollista myös esimerkiksi opiskelijavetoisesti toimivassa mediatoimistossa, kampusradiossa tai itse perustamassasi harjoitusyrityksessä.

Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Harjoittelussa pääset tutustumaan yrityksen / yritysten toimintakulttuuriin ja saat arvokasta työkokemusta. Opinnäytetyössä pääset paneutumaan työelämälähtöiseen aiheeseen, joka on usein suunnittelu- tai selvitystehtävä.

Tavoite

Kansainvälisen kaupan tradenomikoulutus painottuu Lahden ammattikorkeakoulussa kansainvälistymiseen ja yritysten kansainvälisiin operaatioihin. Painotus näkyy sekä koulutuksen sisällössä, että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa.

Ensimmäisen opiskeluvuonna rakennat pohjan liiketalouden ydinosaamiseen, jonka jälkeen sinulla on valmiudet suunnitella oman osaamispolkusi täydentävistä opinnoista. Täydentävään osaamiseesi voit valita opintojaksoja logistiikasta, johtamisesta, markkinoinnista, taloushallinnosta, yrittäjyydestä, digiliiketoiminnasta ja kansainvälisen yritystoiminnasta

Tradenomi (AMK) tutkinnon suoritettuasi osaat hahmottaa yritysten ja organisaatioiden toimintaa kokonaisvaltaisesti ja ymmärrät taloudellisen toiminnan merkityksen. Pystyt toimimaan asiantuntijana kansainvälisen kaupan tehtävissä.

Työtehtävät

Kansainvälisen kaupan tradenomiohjelma luo valmistuville tradenomeille laajat valmiudet toimia kansainvälisen liiketoiminnan eri asiantuntijatehtävissä. Erikoisosaaminen määräytyy omien toiveittesi mukaisesti valittujen ammattiopintojen pohjalta.

Kansainvälisen kaupan tradenomiohjelma antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistumisen ja sitä seuraavan kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea esimerkiksi Liiketalouden alan YAMK – ohjelmaan. Tradenomiohjelma antaa sinulle mahdollisuuden hakea myös yliopistojen maisteriohjelmiin.

Tehtävänimikkeitä
Vientiassistentti
Logistiikkakoordinaattori
Vientipäällikkö

6.9.2017 - 20.9.2017 klo 15.00

Hakuaika syksyn yhteishaku 6.9. - 20.9.2017. Hae koulutukseen https://opintopolku.fi/wp/fi/

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu
Liiketalouden ja matkailun ala
Niemenkatu 73B
15110 LAHTI

Opintokoordinaattori Enni Rantahalme, enni.rantahalme@lamk.fi
tel. +358 44 708 1788

Vastuuopettaja Jukka Rokio, jukka.rokio@lamk.fi
tel. +358 44 708 1094

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tradenomikoulutus rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Koulutus rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10–25 op. Täydentävä osaaminen voi olla joko tradenomiopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista.

YDINOSAAMINEN 135 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 110 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
    Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 75 op

Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakijat valitaan kahdella eri tavalla (ks. valintaperustesuosituksen yleinen osa kohta 1.10):

Jono 1: Valintatapa 1 (vaihtoehto 1B) Koulumenestyksestä ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella
Koulumenestys 60 pistettä
Valintakoe 40 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Jono 2: Valintatapa 3 Valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella
Valintakoe 100 pistettä

Valintatapajonoista täytetään ensin jono 1 (valintatapa 1B) ja sitten jono 2 (valintatapa 3). Hakijalla on mahdollisuus tulla valituksi jommastakummasta jonosta. Lahden ammattikorkeakoulun kansainvälisen kaupan päivätoteutuksessa opiskelijavalinta tehdään siten, että 30% hakijoista valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen perusteella ja 70 % hakijoista pelkän valintakokeen perusteella.

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä) jonosta 1 eli yhteispisteillä valittaessa (valintatapa 1). Jonosta 2 eli valintakoepisteillä valittujen (valintatapa 3) valintakoetulos skaalataan 100 pisteeseen, ja minimipistemäärä on silloin 30 pistettä. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Kansainvälisen kaupan valintakokeet järjestetään keskiviikkona 1.11.2017 klo 12:00 Liiketalouden ja matkailun alalla, osoitteessa Niemenkatu 73, 15240 LAHTI. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla Lahden ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 29.9.- 1.11.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeessa on kolme osaa: haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) ja loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakoe kestää haastatteluineen kaksi tuntia.  Kirjallinen koe alkaa kaikilla hakijoilla klo 12, jonka jälkeen hakijat haastatellaan.