Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Kansainvälisen kaupan tradenomiohjelma koostuu LAMK: n sekä koulutusohjelman perusopinnoista joista valtaosa suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena.

Perusopintojen ansiosta saavutat liiketoiminnan perusosaamisen.
Toisesta opintovuodesta lähtien ohjelma painottuu kansainvälisyys- ja kieliopintoihin joissa pitkälti itse valitset kyseisiä opintoja oman kiinnostuksesi pohjalta. Ammattiopintoihin kuuluu olennaisena osana 30,00 opintopisteen laajuinen vaihto-opiskelu ulkomaisessa partnerioppilaitoksessa.
Työharjoittelu joko kotimaassa tai ulkomailla sekä opinnäytetyöprosessi ovat edelleen keskeisiä suorituksia ammattiopintojen yhteydessä.

Tavoite

Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusalan kansainvälisen kaupan tradenomiohjelmassa ensimmäisenä opintovuotena käydään läpi ammattikorkeakoulun ja koulutusalan pakolliset perusopinnot joiden pohjalta saavutat liiketoiminnan perustaidot.

Toisesta opintovuodesta lähtien painotus ammattiopinnoissa on keskeisesti kansainvälisyysopinnoissa sekä runsaissa kieliopinnoissa.

Kansainvälisen kaupan tradenomiohjelma on nimensä mukaisesti kansainvälisyyteen keskittyvä ohjelma. Ensimmäisenä opintovuotena mm. siten, että osa ohjelman opinnoista toteutetaan Lahdessa monikulttuurisessa ympäristössä yhdessä vieraskielisen koulutusohjelman opiskelijoiden sekä ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Edelleen, toisena opintovuotena opinnot jatkuvat monikulttuurisissa ryhmissä Lahdessa. Ohjelma sisältää myös minimissään 30 op laajuiset ulkomaiset opinnot jotka suoritetaan ulkomailla partnerioppilaitoksissa.

Tradenomiohjelmalla on kiinteät yhteydet yrityselämään mm. ensimmäisenä opiskeluvuotena toteutettavan yritysportfolion johdosta. Lisäksi erityyppiset hankkeet, työeläprojektit ja ohjelmaan kuuluva työharjoittelu tuovat käytännön näkökulmaa ja käytännön yhteyttä työelämään.

Työtehtävät

Kansainvälisen kaupan tradenomiohjelma luo valmistuville tradenomeille laajat valmiudet toimia kansainvälisen liiketoiminnan eri asiantuntijatehtävissä. Erikoisosaaminen määräytyy omien toiveittesi mukaisesti valittujen ammattiopintojen pohjalta.

Kansainvälisen kaupan tradenomiohjelma antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistumisen ja sitä seuraavan kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea esimerkiksi Liiketalouden alan YAMK – ohjelmaan. Tradenomiohjelma antaa sinulle mahdollisuuden hakea myös yliopistojen maisteriohjelmiin.

Tehtävänimikkeitä
Vientiassistentti
Logistiikkakoordinaattori
Vientipäällikkö

7.9.2016 - 21.9.2016 klo 15.00

Hakuaika syksyn yhteishaku 7.9. - 21.9.2016. Hae koulutukseen https://opintopolku.fi/wp/fi/

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu
Liiketalouden ja matkailun ala
Niemenkatu 73B
15110 LAHTI

Opintokoordinaattori Enni Rantahalme, enni.rantahalme@lamk.fi
tel. +358 44 708 1788

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Kansainvälistyminen on nykypäivää ja kansainvälisyysosaaminen on keskeinen avain työelämään.

Kansainvälisen kaupan tradenomiohjelmassa opiskelet monikulttuurisessa ympäristössä sekä kotimaassa että ulkomailla; opintoihin kuuluu olennaisena osana 30 opintopisteen laajuiset opinnot ulkomaisessa partnerioppilaitoksessa. Opintojesi aikana saavutat laajan katsauksen kansainvälisen liiketoiminnan perusteista ja valmistaudut alan työtehtäviin siirtymiselle. Ammattiopintojen osalta ohjelma tarjoaa loistavan mahdollisuuden painottaa omia kiinnostuksen kohteitasi laajan valinnaisuuden johdosta.

Hakeminen

Valintaperusteet

Valtakunnallisiin valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä) jonosta 1 eli yhteispisteillä valittaessa (valintatapa 1). Jonosta 2 eli valintakoepisteillä valittujen (valintatapa 3) valintakoetulos skaalataan 100 pisteeseen, ja minimipistemäärä on silloin 30 pistettä. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Kansainvälisen kaupan valintakokeet järjestetään keskiviikkona 2.11.2016 Liiketalouden ja matkailun alalla, osoitteessa Niemenkatu 73, 15240 LAHTI. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla Lahden ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 30.9.- 2.11.2016. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeessa on kolme osaa: haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) ja loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakoe kestää haastatteluineen kaksi tuntia. Hakijan haastatteluaika mainitaan valintakoekutsussa. Haastatteluaika on ennen kirjallista koetta tai sen jälkeen. Kirjallinen koe alkaa kaikilla hakijoilla klo 12.

Valintaperustekuvaus
Hakijat valitaan kahdella eri tavalla (ks. valintaperustesuosituksen yleinen osa kohta 1.10):

Jono 1: Valintatapa 1 (vaihtoehto 1B) Koulumenestyksestä ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella
Koulumenestys 60 pistettä
Valintakoe 40 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Jono 2: Valintatapa 3 Valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella
Valintakoe 100 pistettä

Valintatapajonoista täytetään ensin jono 1 (valintatapa 1B) ja sitten jono 2 (valintatapa 3). Hakijalla on mahdollisuus tulla valituksi jommastakummasta jonosta. Lahden ammattikorkeakoulun kansainvälisen kaupan päivätoteutuksessa opiskelijavalinta tehdään siten, että 30% hakijoista valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen perusteella ja 70 % hakijoista pelkän valintakokeen perusteella.

Valintakoe

Perusopinnot 75,00 op
- Liiketoimintaosaaminen 30,00 op
- Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 15,00 op
- Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15,00 op
- Businesskielet ja kulttuuriosaaminen 15,00 op

Ammattiopinnot 70,00 op
- International business operations 15,00 op
- Ulkomainen opintojakso 30,00 op
- Kieliopinnot 25,00 op

Vapaasti valittavat opinnot 15,00 op
Työharjoittelu 30,00 op
Syventävät tutkimusopinnot ja opinnäytetyöprosessi 20,00 op