Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan liiketalouden eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman osaamispolkusi. Syvennät osaamistasi valitsemalla logistiikan, markkinoinnin, taloushallinnon, johtamisen opintoja. Voit suorittaa myös monialaisia palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja.

Opinnoissa korostuvat monialaiset oppimisympäristöt ja verkko-opinnot.   

Henkilökohtainen opettajatuutorisi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös päiväopetuksen tarjonnasta.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

Ohjelma

Tutustu opinto-oppaaseemme!
HUOM. Opinto-opas 2018-2019 julkaistaan myöhemmin.

Tavoite

Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden ja logistiikan monimuoto-opiskelijana saat vahvan osaamispohjan liiketalouden ydinosaamiseen. Täydentävän osaamisen opinnot voit valita oman mielenkiintosi mukaan logistiikan, johtamisen, markkinoinnin tai taloushallinnon tarjonnasta.

Laadit yhdessä oman tuutor-opettajasi kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen aiemmissa työtehtävissä tai koulutuksissa. Aiemmin hankitun osaamisen huomioiminen mahdollistaa tutkinnon suorittamisen lyhyemmässä ajassa. Myös tämänhetkisen työsi opinnollistaminen on mahdollista

Voit yhdistää opiskelun ja työssäkäynnin sekä varmistaa tulevaisuuden työelämän osaamisen. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina yhdistäen useita eri opetusmuotoja kuten verkko-opintoja, lähiopetusta ja kirjatenttejä.  Lähiopetukset toteutetaan arki-iltoina ja niiden määrää riippuu tekemistäsi opintojaksovalinnoista. Opinnot on suunniteltu niin, että ne voi suorittaa työn ohessa.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.

Lahden ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2018 klo 15 mennessä. Harkinnanvarainen hakija kutsutaan valintakokeeseen jos hänen pääsyedellytyksensä katsotaan täyttyvän. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Työtehtävät

Tradenomin tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijana tai esimiehenä erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä ja kansainvälisissä tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä  

 • Markkinointipäällikkö
 • Ostaja
 • Sijoitusneuvoja
 • Ostopäällikkö
 • Henkilöstöasioiden hoitaja
 • Yrittäjä
 • Kirjanpitäjä
 • Markkinointiassistentti
 • Talouspäällikkö
 • Vienti- ja tuontikoordinaattori
 • Vientipäällikkö
 • Myyntipäällikkö

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Hae Opintopolussa

Mikäli olet kiinnostunut opinnoista jo ennen seuraavaa hakua, tutustu www-sivujemme kautta Avoimen amk:n opintotarjontaan. Avoimen amk:n kautta suoritetutuista opinnoista on mahdollisuus hakea hyväksilukua sitten, kun aloittaa tutkinto-opiskelijana. Avoimen amk:n opinnot kerryttävät myös opiskelutaitojasi valintakokeen ennakkomateriaalin omaksumista silmällä pitäen.

» Avoin amk, opintotarjonta

» Avoin amk, Polkuopinnot

Lisätiedot

Opintokoordinaattori Enni Rantahalme
sähköposti enni.rantahalme@lamk.fi
puh 044 708 1788

Vastuuopettaja Ullamari Tuominen
sähköposti ullamari.tuominen@lamk.fi
puh 044 708 1082
 

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Ydinosaaminen antaa sinulle valmiudet työskennellä monipuolisissa työtehtävissä. Täydentävän osaamisen opinnoissa syvennät osaamistasi valitsemiltasi osa-alueilta. Näin luot oman ammatillisen profiilisi.

YDINOSAAMINEN 135 op
LAMKin yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
    Ammatillisen osaamisen kehittyminen 5 op
    Tutkimus ja kehittäminen 5 op
    Tulevaisuuksien ennakointi 5 op

Ammatillinen ydinosaaminen 65 op

Projektit liiketalouden kehittämisessä 15 op
    Projektinhallinta 5 op
    Digitaalinen työvälineosaaminen ja itsensä brändäys 10 op
Liiketoimintamallit ja prosessit 20 op
    Toimitusverkostot liiketoiminnan kehittäjänä 5 op
    Talouden hallinta 5 op
    Esimiestyö 5 op
    Asiakkuudet ja markkinointi 5 op
Ideasta liiketoimintaa 15 op
    Liiketoimintaympäristö 6 op
    Menestyvä liiketoiminta 9 op
Global Approach to Business 15 op
    Global Communication in Business 5 ECTS
    Presentation Skills 5 ECTS
    Think Big - Global Business Opportunities 5 ECTS

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
    Liiketalouden opinnot
    Monialaiset opinnot yhdessä muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan kanssa
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakijat voidaan valita kahdella eri tavalla:

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE

Valintakoe, 70 pistettä

VALINTATAPA 4: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUS

Valintakoe, 70 pistettä
 
Työkokemus, 30 pistettä
 
Yhteensä, 100 pistettä

Lahden ammattikorkeakoulussa valitaan valintatavalla 1 (valintakoe) 50 % opiskelijoista ja valintatavalla 4 (valintakoe ja työkokemus) 50 % opiskelijoista.  Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 4 ja sitten valintatapa 1.

Ensikertalaisten kiintiö on 50 %.

Työkokemus

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2018. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksia ei tarvitse pääsääntöisesti toimittaa hakuaikana. Työtodistusten toimitusohjeet ovat aikataululiitteessä. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Valintakoe

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.

Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään yhteishaussa ke 23.5.2018 klo 12.00. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä.

Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 20.4. - 23.5.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

Valintakoepaikka: Liiketalouden ja matkailun ala, Niemenkatu 72, Lahti