Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan liiketalouden eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman osaamispolkusi. Syvennät osaamistasi valitsemalla markkinoinnin, taloushallinnon, johtamisen, logistiikan, yrittäjyyden, digiliiketoiminnan ja kansainvälisen yritystoiminnan opintoja. Voit suorittaa myös päiväopintoina monialaisia palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja.

Opinnoissa korostuvat yritysten kanssa tehtävät projektit, monialaiset oppimisympäristöt ja verkko-opinnot.   

Henkilökohtainen opettajatuutorisi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös päiväopetuksen tarjonnasta ja virtuaaliopinnoista.

Ohjelma

Tutustu opinto-oppaaseemme!

Tavoite

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) liiketalouden alan monimuoto-opiskelijana voit yhdistää opiskelun ja työssäkäynnin sekä varmistaa tulevaisuuden työelämän osaamisen. Lähiopetukset toteutetaan arki-iltaisin. Opiskelussa teoria ja käytäntö yhdistyvät niin, että osaat toimia erilaisissa yritysten ja yhteisöjen liiketoiminnan tehtävissä.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.

Lahden ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 20.4.2017 klo 15 mennessä. Harkinnanvarainen hakija kutsutaan valintakokeeseen jos hänen pääsyedellytyksensä katsotaan täyttyvän. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Työtehtävät

Tradenomin tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijana tai esimiehenä erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä ja kansainvälisissä tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä  

 • Markkinointipäällikkö
 • Ostaja
 • Sijoitusneuvoja
 • Ostopäällikkö
 • Henkilöstöasioiden hoitaja
 • Yrittäjä
 • Kirjanpitäjä
 • Markkinointiassistentti
 • Talouspäällikkö
 • Vienti- ja tuontikoordinaattori
 • Vientipäällikkö
 • Myyntipäällikkö

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017 klo 15.00

Hae Opintopolussa

Mikäli olet kiinnostunut opinnoista jo ennen seuraavaa hakua, tutustu www-sivujemme kautta Avoimen amk:n opintotarjontaan. Avoimen amk:n kautta suoritetutuista opinnoista on mahdollisuus hakea hyväksilukua sitten, kun aloittaa tutkinto-opiskelijana. Avoimen amk:n opinnot kerryttävät myös opiskelutaitojasi valintakokeen ennakkomateriaalin omaksumista silmällä pitäen.

» Avoin amk, opintotarjonta

» Avoin amk, Polkuopinnot

Lisätiedot

Opintokoordinaattori Enni Rantahalme
sähköposti enni.rantahalme@lamk.fi
puh 044 708 1788


 

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Ydinosaaminen antaa sinulle valmiudet työskennellä monipuolisissa työtehtävissä. Täydentävän osaamisen opinnoissa syvennät osaamistasi valitsemiltasi osa-alueilta. Näin luot oman ammatillisen profiilisi.

YDINOSAAMINEN 135 op
LAMKin yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
    Ammatillisen osaamisen kehittyminen 5 op
    Tutkimus ja kehittäminen 5 op
    Tulevaisuuksien ennakointi 5 op

Ammatillinen ydinosaaminen 65 op

Projektit liiketalouden kehittämisessä 15 op
    Projektinhallinta 5 op
    Digitaalinen työvälineosaaminen ja itsensä brändäys 10 op
Liiketoimintamallit ja prosessit 20 op
    Toimitusverkostot liiketoiminnan kehittäjänä 5 op
    Talouden hallinta 5 op
    Esimiestyö 5 op
    Asiakkuudet ja markkinointi 5 op
Ideasta liiketoimintaa 15 op
    Liiketoimintaympäristö 6 op
    Menestyvä liiketoiminta 9 op
Global Approach to Business 15 op
    Global Communication in Business 5 ECTS
    Presentation Skills 5 ECTS
    Think Big - Global Business Opportunities 5 ECTS

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
    Liiketalouden opinnot
    Monialaiset opinnot yhdessä muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan kanssa
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakijat valitaan kahdella eri tavalla:

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

VALINTATAPA 4: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUS
 Valintakoe 70 pistettä
Työkokemus 30 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Lahden ammattikorkeakoulussa valitaan valintatavalla 1 (valintakoe) 50 % opiskelijoista ja valintatavalla 4 (valintakoe ja työkokemus) 50 % opiskelijoista.  Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 4 ja sitten valintatapa 1.

Ensikertalaisten kiintiö on 50 %.

Työkokemus
Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2017 ja syksyn haussa viimeistään 31.12.2017. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen.
Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksia ei tarvitse toimittaa hakuaikana. Työtodistusten toimitusohjeet ovat aikataululiitteessä.

Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyystodistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä,josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Valintakoe

Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään yhteishaussa ke 24.5.2017 klo 12.00. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä.

Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 24.4. - 24.5.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

Hakijalistat saamme käyttöömme vasta noin viikkoa ennen valintakoepäivää, joten valintakutsut lähtevät sähköposteihin vasta lähellä koepäivää. Varaudu ennakkoon merkitsemällä päivä kalenteriisi jo hyvissä ajoin.

Valintakoepaikka: Liiketalouden ja matkailun ala, Niemenkatu 72, Lahti