Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan liiketalouden eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman osaamispolkusi. Syvennät osaamistasi valitsemalla markkinoinnin, taloushallinnon, johtamisen, logistiikan, yrittäjyyden, digiliiketoiminnan ja kansainvälisen yritystoiminnan opintoja. Voit suorittaa myös monialaisia palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja.

Opinnoissa korostuvat yritysten kanssa tehtävät projektit, harjoittelu ja monialaiset oppimisympäristöt. Sinulla on mahdollisuus valita myös verkossa ja illalla toteutettavia opintoja.

Henkilökohtainen opettajatuutorisi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös iltaopetuksen tarjonnasta ja virtuaaliopinnoista.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.

Lahden ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 20.4.2017 klo 15 mennessä. Harkinnanvarainen hakija kutsutaan valintakokeeseen jos hänen pääsyedellytyksensä katsotaan täyttyvän. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Työtehtävät

Tradenomin tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijana tai esimiehenä erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä ja kansainvälisissä tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä 

 • Myyntipäällikkö
 • Markkinointiassistentti
 • Markkinointipäällikkö
 • Ostaja
 • Sijoitusneuvoja
 • Kirjanpitäjä
 • Talouspäällikkö
 • Ostopäällikkö
 • Henkilöstöasioiden hoitaja
 • Yrittäjä
 • Vientipäällikkö
 • Huolitsija

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017 klo 15.00

Hae Opintopolussa

Lisätiedot

Opintokoordinaattori Enni Rantahalme 
sähköposti enni.rantahalme@lamk.fi
puh. 044 708 1788


 

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Ydinosaaminen antaa sinulle valmiudet työskennellä monipuolisissa työtehtävissä. Täydentävän osaamisen opinnoissa syvennät osaamistasi valitsemiltasi osa-alueilta. Näin luot oman ammatillisen profiilisi.

YDINOSAAMINEN 135 op
LAMKin yhteinen ydinosaaminen 25 op

    Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
    Ammatillisen osaamisen kehittyminen 5 op
    Tutkimus ja kehittäminen 5 op
    Tulevaisuuksien ennakointi 5 op

Ammatillinen ydinosaaminen 65 op

Projektit liiketalouden kehittämisessä 15 op
    Projektinhallinta 5 op
    Digitaalinen työvälineosaaminen ja itsensä brändäys 10 op
Liiketoimintamallit ja prosessit 20 op
    Toimitusverkostot liiketoiminnan kehittäjänä 5 op
    Talouden hallinta 5 op
    Esimiestyö 5 op
    Asiakkuudet ja markkinointi 5 op
Ideasta liiketoimintaa 15 op
    Liiketoimintaympäristö 6 op
    Menestyvä liiketoiminta 9 op
Global Approach to Business 15 op
    Global Communication in Business 5 ECTS
    Presentation and Public Speaking Skills 5 ECTS
    Global Business Opportunities 5 ECTS

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
    Liiketalouden opinnot
    Monialaiset opinnot yhdessä muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan kanssa
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakijat valitaan kolmella eri tavalla:

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Valintatapa 2B
Koulumenestys 60 pistettä
Valintakoe 40 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

VALINTATAPA 3: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Valintatapa 3B
Koulumenestys 60 pistettä

Todistusvalinta on käytössä ainoastaan hakijan ensimmäisessä hakukohteessa.

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Hyväksytyksi voi tulla vain ensimmäiseen hakutoiveeseen, jolloin alemmat hakutoiveet peruuntuvat.

Lahden ammattikorkeakoulussa valintatavalla 1 (valintakoe) valitaan 60 %, valintatavalla 2 (koulumenestys ja valintakoe) 25 % ja valintatavalla 3 (todistusvalinta) 15 % opiskelijoista.
Ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat tulla valituksi kaikista valintatavoista Ammatillisella tutkinnolla, ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat sekä pelkän lukion oppimäärän suorittaneet voivat tulla valituksi vain valintatavasta 1. Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3B, sitten 2B ja lopuksi 1.

Koulumenestys
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Valintakoe

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina 9.6.2017. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 24.4. - 9.6.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia. Mikäli kokeeseen sisältyy haastattelu, kokeeseen on varattava koko päivä.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeen kirjallinen osio alkaa klo 12:00. Tule hyvissä ajoin paikalle!
Kirjallisen kokeen jälkeen hakijat haastatellaan. Varaudu odottamaan vuoroasi.

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Hyväksytyksi voi tulla vain ensimmäiseen hakutoiveeseen, jolloin alemmat hakutoiveet peruuntuvat.

Valintakoepaikka: Liiketalouden ja matkailun ala, Niemenkatu 73, 15140 Lahti