Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Ensimmäisenä opiskeluvuonna saat hyvän pohjan liiketalouden eri osa-alueista ja valmiudet rakentaa oman osaamispolkusi. Syvennät osaamistasi valitsemalla markkinoinnin, johtamisen, taloushallinnon, logistiikan, yrittäjyyden ja kansainvälisen yritystoiminnan opintoja. Voit suorittaa myös monialaisia palvelumuotoilun, kiertotalouden ja yrittäjyyden opintoja.

Opinnoissa korostuvat yritysten kanssa tehtävät projektit, monialaiset oppimisympäristöt ja verkko-opinnot.

Henkilökohtainen opettajatuutorisi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös iltaopetuksen tarjonnasta.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

Tavoite

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) liiketalouden alan opiskelijana hankit nykyaikaisen business-osaamisen modernissa kansainvälisessä oppimisyhteisössä. Opiskelussa teoria ja käytäntö yhdistyvät niin, että osaat toimia erilaisissa yritysten ja yhteisöjen liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuusvaatimuksena on yleinen kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin.

Lahden ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2017 klo 15 mennessä. Harkinnanvarainen hakija kutsutaan valintakokeeseen jos hänen pääsyedellytyksensä katsotaan täyttyvän. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Työtehtävät

Tradenomin tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijana tai esimiehenä erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä ja kansainvälisissä tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä 

 • Myyntipäällikkö
 • Markkinointiassistentti
 • Markkinointipäällikkö
 • Ostaja
 • Sijoitusneuvoja
 • Kirjanpitäjä
 • Talouspäällikkö
 • Ostopäällikkö
 • Henkilöstöasioiden hoitaja
 • Yrittäjä
 • Vientipäällikkö

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Hae Opintopolussa

Lisätiedot

Opintokoordinaattori Enni Rantahalme 
sähköposti enni.rantahalme@lamk.fi
puh. 044 708 1788


 

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Ydinosaaminen antaa sinulle valmiudet työskennellä monipuolisissa työtehtävissä. Täydentävän osaamisen opinnoissa syvennät osaamistasi valitsemiltasi osa-alueilta. Näin luot oman ammatillisen profiilisi.

YDINOSAAMINEN 135 op
LAMKin yhteinen ydinosaaminen 25 op

    Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
    Ammatillisen osaamisen kehittyminen 5 op
    Tutkimus ja kehittäminen 5 op
    Tulevaisuuksien ennakointi 5 op

Ammatillinen ydinosaaminen 65 op

Projektit liiketalouden kehittämisessä 15 op
    Projektinhallinta 5 op
    Digitaalinen työvälineosaaminen ja itsensä brändäys 10 op
Liiketoimintamallit ja prosessit 20 op
    Toimitusverkostot liiketoiminnan kehittäjänä 5 op
    Talouden hallinta 5 op
    Esimiestyö 5 op
    Asiakkuudet ja markkinointi 5 op
Ideasta liiketoimintaa 15 op
    Liiketoimintaympäristö 6 op
    Menestyvä liiketoiminta 9 op
Global Approach to Business 15 op
    Global Communication in Business 5 ECTS
    Presentation and Public Speaking Skills 5 ECTS
    Global Business Opportunities 5 ECTS

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
    Liiketalouden opinnot
    Monialaiset opinnot yhdessä muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan kanssa
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakijat valitaan kolmella eri tavalla:

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe, 40 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Koulumenestys, 60 pistettä
Valintakoe, 40 pistettä
Yhteensä, 100 pistettä
 
VALINTATAPA 3: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Koulumenestys, 60 pistettä

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Lahden ammattikorkeakoulussa valintatavalla 1 (valintakoe) valitaan 50 %, valintatavalla 2 (koulumenestys ja valintakoe) 30 % ja valintatavalla 3 (todistusvalinta) 20 % opiskelijoista.

Ammatillisella tutkinnolla, ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat sekä pelkän lukion oppimäärän suorittaneet voivat tulla valituksi vain valintatavasta 1.

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3, sitten 2 ja lopuksi 1.

Ensikertalaisten kiintiö on Lahden ammattikorkeakoulussa 80 %.

Koulumenestyksen pisteytys
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Mikäli jokin hakukohde poikkeaa tästä, se on mainittu alla ko. koulutuksen kohdalla. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina 8.6.2018 klo 12.00. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 20.4. - 8.6.2018. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Ennakkoaineisto on saatavilla pe 28.9. - 31.10.2018. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia. Mikäli kokeeseen sisältyy haastattelu, kokeeseen on varattava koko päivä.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeen kirjallinen osio alkaa klo 12:00. Tule hyvissä ajoin paikalle!
Kirjallisen kokeen jälkeen hakijat haastatellaan. Varaudu odottamaan vuoroasi.

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Hyväksytyksi voi tulla vain ensimmäiseen hakutoiveeseen, jolloin alemmat hakutoiveet peruuntuvat.

Valintakoepaikka: Liiketalouden ja matkailun ala, Niemenkatu 73, 15140 Lahti