Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Tieto – ja viestintätekniikan koulutuksen profiili Lahden ammattikorkeakoulussa on "mobiiliteknologiat – ja palvelut". Valittu profiili näkyy sekä koulutuksen sisällössä että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa. 

Koulutuksessa opit menetelmiä, tekniikoita, ohjelmistoja ja toimintatapoja, joita käyttämällä osaat suunnitella asiakkaalle mobiiliteknologiaa ja pelillisyyttä hyödyntäviä digitaalisia palveluita ja palveluiden vaatimia taustajärjestelmiä. Oppimista syventävät työelämälähtöiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.

Opinnoissasi voit suuntautua mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkoihin. Teet valinnan toisena opiskeluvuotena, jolloin laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman yhdessä tutoropettajasi kanssa.
Jos valitset suuntautumiseksi tietoverkkotekniikan, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja toteuttaa tietoverkkoratkaisuja. Osaat hyödyntää myös pilvipalveluita ja toteuttaa virtualisointiratkaisuja.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

Pääsyvaatimus

Tarvitset jonkin seuraavista:

  • lukion oppimäärä
  • ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • yhdistelmäopinnot tai em. tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot

Työtehtävät

Lamkista valmistuneita tietoverkkoasiantuntijoita on työllistynyt aina muutaman hengen PK-yrityksistä kansainvälisiin konserneihin asti, teleoperaattoreita ja palveluntarjoajia unohtamatta. Tietoverkko-osaamiselle onkin yrityksissä kysyntää toimialasta riippumatta, koska tietoverkot ovat tulleet vahvasti osaksi yritysten liiketoimintaympäristöjä.

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen
yhteishaku on 15.3. – 5.4.2017.

Tietoverkkojen opinnot kuuluu tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka.

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
• Insinööri AMK •  240 op

Opintojen kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, ja ne suoritetaan neljän vuoden aikana.

Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma Lahden ammattikorkeakoulussa rakentuu ydinosaamisesta (180 op) ja täydentävästä osaamisesta (60 op). Ydinosaaminen muodostuu kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (110 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista. 

Tietoliikennetekniikan teoriaopintojen (analogista ja digitaalista tiedonsiirtotekniikkaa, langatonta tiedonsiirtotekniikkaa sekä  tietoliikennejärjestelmien tekniikkaa) lisäksi voit paneutua opinnoissasi tietoverkkoihin ja tiedonsiirtoprotokolliin, langattomaan tiedonsiirtotekniikkaan, verkonhallintaan tai signaalinkäsittelyyn. Opintoihin sisältyy runsaasti käytännön taitoja kehittäviä osuuksia. Osa näistä  toteutetaan laboratorioharjoituksina tietoverkkolaboratoriossa. Osa käytännön harjoituksista toteutetaan yhteistyöprojekteina yritysten kanssa.

Lahti2017 MM-kisat oli yksi hyvä esimerkki yhteistyöprojektista ja voit tutustua opiskelijoiden kokemuksiin:
- opiskelijatarina: Kisat tietoverkko-opiskelijoiden näkökulmasta
- blogi: Technical stuff - Lahti2017

Vuoropuhelu työelämän kanssa on tiivistä, sillä yhteistyöprojektien lisäksi opintoihisi sisältyy 30 opintopistettä yrityksissä tehtävää työharjoittelua. Viimeinen työharjoittelujakso sijoittuu neljännen vuoden alkuun, jolloin voit  sovittaa sen yhteen opinnäytetyön tekemisen kanssa. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, ja se pääsääntöisesti tehdään yritykselle. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

JA SITTEN TÖIHIN
Koulutus tarjoaa valmistuvalle insinöörille monipuoliset valmiudet työskennellä ICT-alalla teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä. Tyypillisiä tehtäviä uran alkuvaiheessa ovat esimerkiksi web-suunnittelija, tietoliikennesuunnittelija tai sisällöntuottaja niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin. Tämän jälkeen ura voi edetä esim. projektinhallinnan johto- ja esimiestehtäviin.

LISÄTIETOJA

vastuuopettaja Marianne Matilainen
marianne.matilainen[at]lamk.fi

opintokoordinaattori Tarja Taurula
puh. 050 5382343
tarja.taurula[@]lamk.fi

Hakeminen

Valintaperusteet

Kaikkien tekniikan alan AMK-koulutuksien opiskelijavalinnassa käytetään valtakunnallista valintakoetta. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia sekä soveltuvuutta teknilliselle alalle. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan hakija osallistuu kokeeseen sen ammattikorkeakoulun tekniikan alan yksikössä, joka on hänen hakukohteissaan ylimmällä sijalla.

Valinta tapahtuu ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan valintaperusteiden mukaisesti. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 1.6.2017 klo 10. Hakijan tulee olla paikalla viimeistään klo 9.30. Valintakoe on noin 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe, jolla mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Kokeessa ei saa käyttää taskulaskinta.

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa, eikä siihen lähetetä erillistä kutsua. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta.

ENNAKKOAINEISTO
Kevään 2017 valintakokeeseen kuuluu ennakkoaineisto, joka on luettavissa
verkossa kaksi viikkoa ennen koetta 17.5–1.6.2017 välisenä aikana. Ennakkoaineisto julkaistaan osoitteessa: http://teliennakko.metropolia.fi/