Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Tieto – ja viestintätekniikan koulutuksen profiili Lahden ammattikorkeakoulussa on "mobiiliteknologiat – ja palvelut". Valittu profiili näkyy sekä koulutuksen sisällössä että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa. 

Koulutuksessa opit menetelmiä, tekniikoita, ohjelmistoja ja toimintatapoja, joita käyttämällä osaat suunnitella asiakkaalle mobiiliteknologiaa ja pelillisyyttä hyödyntäviä digitaalisia palveluita ja palveluiden vaatimia taustajärjestelmiä. Oppimista syventävät työelämälähtöiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikassa voit suuntautua mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkotekniikkaan.
Mediatekniikan valitessasi opit suunnittelemaan ja toteuttamaan pelejä 2D- ja 3D-pelimoottorien avulla ja käyttää apuna mallinnus- ja animaatiotekniikoita. Valmistuttuasi osaat tuottaa eri tarkoituksiin digitaalista kuvaa, videoita, 3D-malleja ja multimediaa. Osaat hyödyntää edellä mainittuja sisältöjä www-ympäristössä.

Ohjelmistotekniikan valitessasi opit suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmistoja eri laitealustoille. Valmistuttuasi osaat hyödyntää hajautusta ja pilvipalveluja ketterästi ja osaat toimia kehitystiimin jäsenenä esimerkiksi www-, mobiili- tai IoT palveluita tuottavassa organisaatiossa. Pelillisyyden huomioiminen käytettävyydessä on sinulle myös tuttua.

Tietoverkkotekniikan valitessasi opit suunnittelemaan ja toteuttamaan projektin vaatimukset täyttäviä tietoverkkoratkaisuja. Valmistuttuasi osaat hyödyntää pilvipalveluita ja toteuttaa virtualisointiratkaisuja.
Kansainvälisyys

Oppilaitoksella on yhteyksiä ulkomaisiin ICT-alan korkeakouluihin, joka mahdollistaa osallistumisen kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

Pääsyvaatimus

Tarvitset jonkin seuraavista:

  • lukion oppimäärä
  • ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • yhdistelmäopinnot tai em. tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot.

Työtehtävät

Koulutus tarjoaa valmistuvalle insinöörille monipuoliset valmiudet työskennellä ICT-alalla teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä. Tyypillisiä tehtäviä uran alkuvaiheessa ovat esimerkiksi web-suunnittelija, tietoliikennesuunnittelija tai sisällöntuottaja niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin. Tämän jälkeen ura voi edetä esim. projektinhallinnan johto- ja esimiestehtäviin, ohjelmistoarkkitehdiksi, tietoturvapäälliköksi tai pelitiimin vetäjäksi. Koulutus antaa myös valmiudet toimia yrittäjänä ja osa opiskelijoista perustaa oman yrityksen jo ennen valmistumista insinööriksi.

Hakeminen

6.9.2017 - 20.9.2017 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen
yhteishaku on 6.9. - 20.9.2017 klo 15.00

Ohjelmistotekniikan opinnot kuuluu tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka.

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely


 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
• Insinööri AMK •  240 op
 
Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samoja opintoja ensimmäiset 1,5 vuotta. Tänä aikana opit muun muassa www-teknologioita, tietoverkkojen suunnittelua ja toteutusta sekä mediajärjestelmiä. Opiskelet myös matematiikka ja fysiikkaa sekä kieliä ja viestintää. Alun opintojen jälkeen osaat valita, haluatko suuntautua mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkoihin.

Ohjelmistotekniikan valittuasi keskityt hajautettuihin verkkopohjaisiin palveluihin. Älylaitteiden lisääntymisen myötä www-pohjaiset palvelut ovat laajentuneet eri laitealustoille. Samalla erilaisten sensorien kirjo luo uusia sovellustyyppejä ja palveluita sekä asettaa uusia vaatimuksia taustajärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja skaalautuvuuteen.

Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma Lahden ammattikorkeakoulussa rakentuu ydinosaamisesta (180 op) ja täydentävästä osaamisesta (60 op). Ydinosaaminen muodostuu kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (110 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista.

Opintojen olennaisia osia ovat työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Työharjoittelujaksoilla työskentelet yrityksessä tai julkisyhteisössä koulutustasi vastaavissa tehtävissä. Opiskelun aikana osallistut myös vuosittain projekteihin, joissa on ulkoinen toimeksiantaja. Näiden toimeksiantojen kautta saat käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja insinööriltä vaaditaan. Samalla saat hyvät mahdollisuudet luoda kontakteja paikallisiin yrityksiin.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

SITTEN OLET INSINÖÖRI
Ohjelmistotekniikan insinöörit toimivat erilaisissa tehtävissä informaatiotekniikan alan yrityksissä tai yrityksissä, joiden tuotteissa käytetään hyväksi ohjelmistoja. Ohjelmistotekniikan insinööri osaa soveltaa osaamistaan ja voi toimia markkinointi-, myynti-, määrittely-, suunnittelu-, ohjelmointi-, testaus-, käyttöönotto-, dokumentointi-, ylläpito- ja projektitehtävissä. Ohjelmistotekniikan opinnot antavat myös perusvalmiudet toimia sulautettujen järjestelmien ohjelmistojen parissa.

LISÄTIETOJA

yliopettaja Matti Welin
matti.welin[at]lamk.fi

opintokoordinaattori Tarja Taurula
puh. 050 5382343
tarja.taurula[@]lamk.fi

Hakeminen

Valintaperusteet

Kaikkien tekniikan alan AMK-koulutuksien opiskelijavalinnassa käytetään tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallista valintakoetta. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan osallistut kokeeseen sen ammattikorkeakoulun tekniikan alan yksikössä, joka on hakukohteissasi ylimmällä sijalla.

Valinta tapahtuu ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan valintaperusteiden mukaisesti. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 31.5.2018 klo 10, osoitteessa Ståhlberginkatu 10, 15110 Lahti. Sinun tulee olla paikalla viimeistään klo 9.30.

Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe, jolla mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) perustietämystä.

Valintakokeessa voit valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Kokeessa ei saa käyttää taskulaskinta tai muita apuvälineitä. Valintakokeessa sinun tulee esittää valokuvallasi varustettu virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).


ENNAKKOAINEISTO

Kevään 2018 valintakokeeseen kuuluu ennakkoaineisto, joka on luettavissa 17.5. lähtien osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/
Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.