Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Uusiutuva ja luonnonmukainen puu on arvostettu raaka-aine niukkenevien luonnonvarojen maailmassa. Puutekniikan opinnoissa yhdistyvät sopivassa suhteessa teoria, käsillä tekeminen sekä käytännönläheiset projektit yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa.Tutustu tarkemmin tulevaisuuden puutekniikkaan osoitteessa www.puutekniikka.info!

Opintojen aikana perehdyt puutuoteteollisuuden tuotantomenetelmiin, tuotekehityksessä tarvittavaan suunnitteluun sekä työelämässä hyödyllisiin uusiin työskentelytapoihin. Harjoittelet työelämää varten projekteissa, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa – kenties juuri sinun tulevalla työpaikallasi. Yhteistyöprojektit ovat mahdollisuuksia, joista kannattaa ottaa hyöty irti. Tutkimusten ja innovaatioiden myötä olet jo opiskelijana rakentamassa omaa, alan ja koko Suomen tulevaisuutta.

Puutekniikan opiskelijana voit suunnata opintoja vahvuuksiesi tai haluamiesi kehityskohteiden mukaisesti vaikkapa suunnitteluun, myyntiin tai johtamiseen. Syksyllä 2016 käynnistynyt puukaupallinen linja mahdollistaa puutekniikan opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla. LAMKista saat myös valmiudet toimia yrittäjänä. Katso mitä opiskelijat kertovat opinnoista.

Lahti on luonteva paikka tulevaisuuden puutekniikan osaajien kouluttamiseen, sillä alueella toimii Suomen monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä. Liity joukkoon opiskelemaan tulevaisuuden puutekniikkaa uudella kampuksella keskellä eteläistä Suomea. Jos asut muualla, niin sekään ei haittaa, sillä monimuoto-opinnoissa sidonnaisuus aikaan ja paikkaan vähenee, ja näin sinulla on hyvät mahdollisuudet joustavaan opiskeluun. Puutekniikan opiskelussa voit valita joko päiväopiskeluvaihtoehdon tai monimuoto-opiskelun. Tarvittaessa voit vaihtaa näitä tilanteesi mukaan.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

Katso videot opiskelusta

Pääsyvaatimus

Tarvitset jonkin seuraavista:

  • lukion oppimäärä
  • ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • yhdistelmäopinnot tai em. tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot.

Työtehtävät

Koulutus tarjoaa valmistuvalle insinöörille monipuoliset valmiudet työskennellä puutuoteteollisuuden teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä. Tyypillisiä etappeja urapolulla ovat kehitys-, johto-, suunnittelu- ja markkinointitehtävät niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Alan yritysten tuotteita ovat esimerkiksi sahatavara, vaneri, kuitu- ja lastulevyt, huonekalut, rakennukset, puutalot, liima- ja kertopuu, bioenergia, pakkaukset sekä puusepänteollisuuden tuotteet. Puutekniikan insinööri voi hakeutua myös tehdassuunnittelutehtäviin tai työskennellä puutalo- ja puurakenneteollisuudessa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä

•    Tuotantopäällikkö
•    Työnjohtaja
•    Suunnitteluinsinööri
•    Projekti-insinööri
•    Myynti-insinööri
•    Yrittäjä

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen yhteishaku on 14.3.–28.3.2018. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa on Insinööri (AMK), Puutekniikka. Ks. Opintopolku.fi

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
• Insinööri AMK •  240 op

Puussa on tulevaisuus

Puutekniikan opinnot tarjoavat laajan tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen, johon sisältyy ammattiaineopintoja puutuoteteollisuuden tuotteista, valmistusprosesseista ja uusien tuotteiden suunnittelusta. Ammatillisten opintojen lisäksi opiskelet luonnontieteitä, kieliä, viestintää ja digitaitoja. Koulutus muodostuu luennoista, harjoitustöistä sekä hyödyllisistä ja innostavista projektitöistä.

Harjoittelujaksoja ja projektitöitä tehdään yritysyhteistyökumppaneiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Työelämälähtöisissä projekteissa syvennät osaamistasi itse aiheesta sekä opit projektinhallintaa, raportointia, tiimityöskentelyä, tutkimusmenetelmiä ja tiedonhakua. Työharjoittelussa perehdyt yrityksen toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöiseen aiheeseen tutkimuksellisella otteella.

Jos myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen tekniikan opintoihin kiinnostaa, puukaupallinen linja mahdollistaa puutekniikan opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla (30 op). Opintopolku räätälöidään yhteistyössä puutuoteteollisuuden kummiyrityksen kanssa. Puukaupalliselle linjalle on mahdollisuus hakeutua toisen opiskeluvuoden jälkeen. Suuntautuminen ei pidennä opiskeluaikaa.

Koulutus rakentuu ydinosaamisen (135 op) ja täydentävän osaamisen (60 op) opinnoista sekä työelämässä tehtävästä harjoittelusta (30 op). Täydentävä osaaminen voi koostua alan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muusta omaa ammatillista kasvua tukevasta osaamisesta. Lisäksi tutkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeessa.


Opetussuunnitelma 2017-18

PINO

PINO on vuonna 2011 perustettu, Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan opiskelijoiden ammattiainekerho. Sen päätarkoituksena on luoda kontakteja alan toimijoiden välille, sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua oman alansa käytännön toimintaan yritysvierailuiden eli excursioiden kautta. Mielenkiintoiset tapahtumat luovat hyödyllisiä suhteita ja tarjoavat unohtumattomia elämyksiä, jotka kasvattavat yhteishenkeä!

PINO - Puutekniikan insinööriopiskelijat

LISÄTIETOJA

vastuuopettaja Jari Suominen
jari.suominen[at]lamk.fi

opintokoordinaattori Tarja Taurula
puh. 050 5382343
tarja.taurula[@]lamk.fi

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakuaika 14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00.

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi:n kautta.

Kaikkien tekniikan alan AMK-koulutuksien opiskelijavalinnassa käytetään tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallista valintakoetta. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan osallistut kokeeseen sen ammattikorkeakoulun tekniikan alan yksikössä, joka on hakukohteissasi ylimmällä sijalla.

Valinta tapahtuu ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan valintaperusteiden mukaisesti. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

LAMK on puuosaamisen ykköspaikka. Tervetuloa opiskelemaan ja luomaan tulevaisuuden puutekniikkaa!

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 31.5.2018 klo 10, osoitteessa Niemenkatu 73, 15140 Lahti. Sinun tulee olla paikalla viimeistään klo 9.30.

Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe, jolla mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) perustietämystä.

Valintakokeessa voit valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Kokeessa ei saa käyttää taskulaskinta tai muita apuvälineitä. Valintakokeessa sinun tulee esittää valokuvallasi varustettu virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

ENNAKKOAINEISTO

Kevään 2018 valintakokeeseen kuuluu ennakkoaineisto, joka on luettavissa 17.5. lähtien osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/​​
Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.