Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Graafinen suunnittelu on syksystä 2017 osa Visuaalisen viestinnän opintoja. Tämän sivun tiedot koskevat jo opiskelevien opiskelijoiden koulutusta.

Syksyllä 2018 alkavien opintojen tietoihin ja hakuinfoon voit tutustua tarkemmin Medianomi (AMK), Visuaalinen viestintä -sivulla tai Opintopolku.fi -sivustolla.

Graafisen suunnittelun opinnot antavat perustan alan monenlaisissa työtehtävissä toimimiseen. Opinnoissa keskitytään viestien visualisointiin, typografian ja erilaisten kuvallisten ja graafisten elementtien monipuoliseen hallintaan sekä ilmaisun kehittämiseen. Opinnot antavat paitsi laajan ammatillisen osaamisen, myös hyvän pohjan jatko-opinnoille. Koulutuksen sisäisinä suuntautumisvaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi julkaisugrafiikka, nettisuunnittelu, typografia tai kuvitus.

Perusopintoihin kuuluu taide- ja kieliopintoja sekä media-alan yhteistä teoriaa. Ammattiopinnot sisältävät muun muassa
•kirjagrafiikkaa, typografiaa
•informaatio-, yritys- ja julkaisugrafiikkaa
•mainonnan-, näyttely- ja kampanjasuunnittelua
•kuvitusta
•valokuvausta
•journalistista viestintää
•nettisuunnittelua, digitaalista sisällöntuotantoa
•kuvallisen viestinnän historiaa ja teoriaa

Opetus perustuu konkreettiseen tekemiseen, taustoittaviin luentokokonaisuuksiin ja työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin sekä opiskelijavaihtoon alan oppilaitoksissa ulkomailla.

  Opinto-opas (2017 aloittaneet)

  Alan vaatimukset

  Kuvallisen viestinnän ammattilaisena menestyvältä graafiselta suunnittelijalta edellytetään hyvää yleissivistystä, luovuutta, taiteellista lahjakkuutta ja kommunikaatiotaitoja. Vaihtelevat työtehtävät ja usein myös nopea työtahti vaativat itsenäisyyttä, joustavuutta ja ryhmätyötaitoja sekä paineensietokykyä.

  Työtehtävät

  Graafisen suunnittelun opinnot antavat valmiuden toimia esimerkiksi julkaisemisen, markkinoinnin ja viestinnän, visuaalisen ilmeen suunnittelun, brändäämisen, kuvittamisen, informaatiomuotoilun, peli-, verkkosivu- ja käytettävyyssuunnittelun sekä kirjainmuotoilun aloilla.

  Graafiset suunnittelijat työskentelevät usein myös yrittäjinä ja suunnittelijoina  esimerkiksi kuvituksen, sarjakuvan, kirjainsuunnittelun, animaation tai multimedian alueilla ja alansa opetustehtävissä.

   

  HAKEMINEN

  Graafinen suunnittelu on vuodesta 2017 alkaen osa Visuaalisen viestinnän opintoja.

  Tutustu syksyllä 2018 alkavien opintojen tietoihin ja hakuinfoon:
  Medianomi (AMK), Visuaalinen viestintä