Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Graafinen suunnittelu on osa Visuaalisen viestinnän opintoja. Syksyllä 2017 alkavien opintojen tietoihin ja haku-infoon voi tutustua tarkemmin Opintopolku.fi sivustolla: Medianomi (AMK), Visuaalinen viestintä

Graafisen suunnittelun opinnot antavat perustan alan monenlaisissa työtehtävissä toimimiseen. Opinnoissa keskitytään viestien visualisointiin, typografian ja erilaisten kuvallisten ja graafisten elementtien monipuoliseen hallintaan sekä ilmaisun kehittämiseen. Opinnot antavat paitsi laajan ammatillisen osaamisen, myös hyvän pohjan jatko-opinnoille. Koulutuksen sisäisinä suuntautumisvaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi julkaisugrafiikka, nettisuunnittelu, typografia tai kuvitus.

Perusopintoihin kuuluu taide- ja kieliopintoja sekä media-alan yhteistä teoriaa. Ammattiopinnot sisältävät muun muassa
•kirjagrafiikkaa, typografiaa
•informaatio-, yritys- ja julkaisugrafiikkaa
•mainonnan-, näyttely- ja kampanjasuunnittelua
•kuvitusta
•valokuvausta
•journalistista viestintää
•nettisuunnittelua, digitaalista sisällöntuotantoa
•kuvallisen viestinnän historiaa ja teoriaa

Opetus perustuu konkreettiseen tekemiseen, taustoittaviin luentokokonaisuuksiin ja työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin sekä opiskelijavaihtoon alan oppilaitoksissa ulkomailla.

  Opinto-opas (2016 aloittavat) Huom! Syksyllä 2017 aloittavien opiskelijoiden opintosuunnitelma julkaistaan myöhemmin keväällä.

  Katso myös blogimme!

  Alan vaatimukset

  Kuvallisen viestinnän ammattilaisena menestyvältä graafiselta suunnittelijalta edellytetään hyvää yleissivistystä, luovuutta, taiteellista lahjakkuutta ja kommunikaatiotaitoja. Vaihtelevat työtehtävät ja usein myös nopea työtahti vaativat itsenäisyyttä, joustavuutta ja ryhmätyötaitoja sekä paineensietokykyä.

  Työtehtävät

  Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun opinnot antavat valmiuden toimia erilaisissa työtehtävissä esimerkiksi julkaisugrafiikan, mainonnan, yritysgrafiikan, pelialan, kuvittamisen, nettisuunnittelun ja kirjainmuotoilun aloilla.

  Graafiset suunnittelijat työskentelevät usein myös yrittäjinä ja suunnittelijoina  esimerkiksi kuvituksen, sarjakuvan, kirjainsuunnittelun, animaation tai multimedian alueilla ja alansa opetustehtävissä.

  Hakeminen

  Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

  Hakukohteisiin liittyvät Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa 2017.

   

   

  Lisätiedot

  Julia Ojapelto
  vastuuopettaja
  044 708 0123
  julia.ojapelto[at]lamk.fi

  Opintotoimisto
  muotoilu[at]lamk.fi

  Hakeminen->

  Hakeminen

  Valintaperusteet

  Katso Muotoiluinstituutin hakuprosessi

  Pääsyvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus sekä hyväksyttävästi suoritettu valintakoe. Valinnassa pääpaino on valintakokeessa menestymisellä.

  Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan Muotoiluinstituuttiin valita myös hakija, joka ei täytä yleisen hakukelpoisuuden kriteeriä, mutta jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot ja joka valintakokeessa osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ensin tehdä esivalintatehtävät ja täyttää yhteishakulomake.

  Valintakoe

  Hakijat valitaan valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeessa menestymisen perusteella. Koulutodistuksia ei pisteytetä Muotoiluinstituutin valinnassa.

  Hae nyt