Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Valokuvaus on osa Visuaalisen viestinnän opintoja. 2017 alkavien opintojen tietoihin ja hakuun voi tutustua tarkemmin Opintopolku.fi sivustolla: Medianomi (AMK), Visuaalinen viestintä

Valokuvaajalle on tärkeää avoin, havainnoiva ja  analyyttinen suhtautuminen ympäristöön, ilmiöihin ja ihmisiin. Opinnoissa kiinnitetään huomiota monipuoliseen tekniseen osaamiseen – myös liikkuvan kuvan osaamiseen – ja erityisesti oman kuvallisen ilmaisun kehittymiseen.

Perusopintoihin kuuluu taide- ja kieliopintoja sekä media-alan yhteistä teoriaa. Valokuvauksen ammattiopinnoissa opiskellaan tekniikkaa ja ilmaisua rinnakkain lähtien perusteista ja päätyen valokuvauksen erikoistuneempiin alueisiin esim. studiovalokuvauksen osa-alueisiin, kuvajournalismiin, dokumenttivalokuvaukseen ja myös liikkuvaan kuvaan. Valokuvauksen historian ja teorian opinnot antavat tietopohjan ja ymmärryksen valokuvausvälineen ja alan kehityksestä kansainvälisesti ja kotimaassa ja valokuvataiteen työpajat syventävät ilmaisua kuvataiteen suuntaan

  Opinto-opas (2016 aloittavat) 2017 aloittavien opintosuunnitelma julkaistaan myöhemmin keväällä.

  Alan vaatimukset

  Valokuvaajalla tulee olla kyky tehdä itsenäisesti nopeitakin ratkaisuja muuttuvissa olosuhteissa, mutta toisaalta hänen tulee olla ryhmätyökykyinen, sillä usein hän toimii osana tuotantotiimiä. Valokuvaajan työkenttä on monimuotoinen ja se voi vaihdella mainoskuvauksesta stdudiossa liikkuvan uutiskuvan kuvaamiseen journalistiseen tarkoitukseen. Myös valokuvataiteilija tarvitsee työssään hyvät tekniset taidot ja vahvan taideteoreettisen pohjan.

  Visuaalisen viestinnän alalla menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä, taiteellista lahjakkuutta sekä kommunikaatio- ja viestintätaitoja. Valmistuvalla medianomilla on ajantasaiset viestintäteknologian hallitsemiseen vaadittavat taiteelliset ja tekniset valmiudet.

  Työtehtävät

  Valokuvauksen opinnot antavat valmiudet toimia monipuolisesti valokuvauksen eri osa-alueilla, niin journalistisen, kaupallisen kuin taidevalokuvankin kentällä. Opintoihin sisältyy paljon työharjoittelua ja yhteistyötä yritysmaailman kanssa, mikä antaa hyvät valmiudet työelämää varten. Monet valokuvaajat työllistävät itsensä oman yritystoiminnan kautta. Teoriaopinnot ja mm. opinnäytetyön tutkimuksellinen osio antavat hyvän pohjan jatko-opinnoille. Koulutus tukee myös opiskelijoiden mahdollisuutta työllistyä kansainvälisesti.

  Hakeminen

  Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

  Hakukohteisiin liittyvät Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa 2017.

  Lisätiedot

  Anu Akkanen
  lehtori, vastuuopettaja
  anu.akkanen[at]lamk.fi
  044 708 0131

  Opintotoimisto
  muotoilu[at]lamk.fi

  Hakeminen->

  Hakeminen

  Valintaperusteet

  Katso Muotoiluinstituutin hakuprosessi

  Pääsyvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus sekä hyväksyttävästi suoritettu valintakoe. Valinnassa pääpaino on valintakokeessa menestymisellä.

  Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan Muotoiluinstituuttiin valita myös hakija, joka ei täytä yleisen hakukelpoisuuden kriteeriä, mutta jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot ja joka valintakokeessa osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ensin tehdä esivalintatehtävät ja täyttää yhteishakulomake.

  Valintakoe

  Hakijat valitaan valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeessa menestymisen perusteella. Koulutodistuksia ei pisteytetä Muotoiluinstituutin valinnassa.

  Hae nyt