Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Valokuvaus on syksystä 2017 osa Visuaalisen viestinnän opintoja. Tämän sivun tiedot koskevat jo opiskelevien opiskelijoiden koulutusta.

Syksyllä 2017 alkavien opintojen tietoihin ja hakuinfoon voit tutustua tarkemmin Medianomi (AMK), Visuaalinen viestintä -sivulla tai Opintopolku.fi -sivustolla.

Valokuvaajalle on tärkeää avoin, havainnoiva ja  analyyttinen suhtautuminen ympäristöön, ilmiöihin ja ihmisiin. Opinnoissa kiinnitetään huomiota monipuoliseen tekniseen osaamiseen – myös liikkuvan kuvan osaamiseen – ja erityisesti oman kuvallisen ilmaisun kehittymiseen.

Perusopintoihin kuuluu taide- ja kieliopintoja sekä media-alan yhteistä teoriaa. Valokuvauksen ammattiopinnoissa opiskellaan tekniikkaa ja ilmaisua rinnakkain lähtien perusteista ja päätyen valokuvauksen erikoistuneempiin alueisiin esim. studiovalokuvauksen osa-alueisiin, kuvajournalismiin, dokumenttivalokuvaukseen ja myös liikkuvaan kuvaan. Valokuvauksen historian ja teorian opinnot antavat tietopohjan ja ymmärryksen valokuvausvälineen ja alan kehityksestä kansainvälisesti ja kotimaassa ja valokuvataiteen työpajat syventävät ilmaisua kuvataiteen suuntaan

  Opinto-opas (2016 aloittavat)

  Alan vaatimukset

  Valokuvaajalla tulee olla kyky tehdä itsenäisesti nopeitakin ratkaisuja muuttuvissa olosuhteissa, mutta toisaalta hänen tulee olla ryhmätyökykyinen, sillä usein hän toimii osana tuotantotiimiä. Valokuvaajan työkenttä on monimuotoinen ja se voi vaihdella mainoskuvauksesta stdudiossa liikkuvan uutiskuvan kuvaamiseen journalistiseen tarkoitukseen. Myös valokuvataiteilija tarvitsee työssään hyvät tekniset taidot ja vahvan taideteoreettisen pohjan.

  Visuaalisen viestinnän alalla menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä, taiteellista lahjakkuutta sekä kommunikaatio- ja viestintätaitoja. Valmistuvalla medianomilla on ajantasaiset viestintäteknologian hallitsemiseen vaadittavat taiteelliset ja tekniset valmiudet.

  Työtehtävät

  Valokuvauksen opinnot antavat valmiudet toimia monipuolisesti valokuvauksen eri osa-alueilla, niin journalistisen, kaupallisen kuin taidevalokuvankin kentällä. Opintoihin sisältyy paljon työharjoittelua ja yhteistyötä yritysmaailman kanssa, mikä antaa hyvät valmiudet työelämää varten. Monet valokuvaajat työllistävät itsensä oman yritystoiminnan kautta. Teoriaopinnot ja mm. opinnäytetyön tutkimuksellinen osio antavat hyvän pohjan jatko-opinnoille. Koulutus tukee myös opiskelijoiden mahdollisuutta työllistyä kansainvälisesti.

   

  HAKEMINEN

  Valokuvaus on vuodesta 2017 alkaen osa Visuaalisen viestinnän opintoja.

  Tutustu syksyllä 2018 alkavien opintojen tietoihin ja hakuinfoon:
  Medianomi (AMK), Visuaalinen viestintä