Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Mediasisällön suunnittelu on osa Visuaalisen viestinnän opintoja. Syksyllä 2017 alkavien opintojen tietoihin ja haku-infoon voi tutustua tarkemmin Opintopolku.fi sivustolla: Medianomi (AMK), Visuaalinen viestintä

Mediasisällön suunnittelun pääaine kouluttaa opiskelijat viestinnän laaja-alaisiksi käytännön ammattilaisiksi. Menestyminen edellyttää viestinnällistä yleissivistystä ja lahjakkuutta oppia rakentamaan tekstistä, kuvasta ja äänestä toimivia ja kiinnostavia digitaalisia tuotteita ja teoksia.

Koulutuksen sisäisenä erikoistumisalueena voi olla esimerkiksi
•liikegrafiikka ja animaatio
•AV- ja jälkituotanto tai
•vuorovaikutteisten sisältöjen ja pelien suunnittelu

Opetuksen pääpaino on konkreettisilla, projektimuotoisilla työpajoilla sekä niitä täydentävillä luentokokonaisuuksilla. Ammattiopinnot sisältävät verkkosisällön suunnittelua, pelien ja vuorovaikutteisuuden suunnittelua, dramaturgiaa ja animaatiota, videotuotantoa sekä liikkuvan kuvan ja äänen jälkikäsittelyä. Näihin liittyen opiskellaan myös valokuvaa ja graafista suunnittelua. Opiskelija voi myös valita opintoihinsa 3D-animaatiota, yleistä visuaalista osaamista lisääviä opintoja sekä yrittäjyyteen valmentavia opintoja.

Opittua sovelletaan harjoittelujaksoilla sekä opintojen loppupuolen projektityöjaksoilla, jotka tarjoavat mahdollisuuden erikoistua oman ammatillisen kiinnostuksen mukaisesti sekä toteuttaa todellisia toimeksiantoja oikeille asiakkaille.

Opinto-opas (2016 aloittavat) Huom! Syksyllä 2017 aloittavien opiskelijoiden opintosuunnitelma julkaistaan myöhemmin keväällä.

Alan vaatimukset

Kuvallisen viestinnän alalla menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä, taiteellista lahjakkuutta sekä kommunikaatio- ja viestintätaitoja. Valmistuvalla medianomilla on ajantasaiset viestintäteknologian hallitsemiseen vaadittavat taiteelliset ja tekniset valmiudet.

Työtehtävät

Valmistuneet työllistyvät erilaisiin media-alan sisällöntuotanto- ja suunnittelutehtäviin. Riippuen henkilökohtaisesta erikoistumisesta ura voi ohjautua peliteollisuuteen, liikkuvan kuvan tuotantoihin, mainostoimistotyöhön tai muuhun sähköiseen viestintään ja viihdeteollisuuteen.

Osa toimii ammatissa freelancerina tai perustaa yrityksen, mikä vaatii vahvaa verkostoitumista alan ammattilaisten kanssa. Muotoiluinstituutin yhteisöllinen oppimisympäristö ja alan ammattilaisten osallistuminen opetukseen antaa hyvät valmiudet ammatilliseen verkostoitumiseen, mikä edesauttaa työllistymistä ja ammatillista kehittymistä myös valmistumisen jälkeen.

Hakeminen

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Hakukohteisiin liittyvät Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa 2017.

Lisätiedot

Veli-Pekka Tuovi
vastuuopettaja
veli-pekka.tuovi[at]lamk.fi
050 526 5978

Opintotoimisto
muotoilu[at)lamk.fi

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Katso Muotoiluinstituutin hakuprosessi

Pääsyvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus sekä hyväksyttävästi suoritettu valintakoe. Valinnassa pääpaino on valintakokeessa menestymisellä.

Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan Muotoiluinstituuttiin valita myös hakija, joka ei täytä yleisen hakukelpoisuuden kriteeriä, mutta jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot ja joka valintakokeessa osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ensin tehdä esivalintatehtävät ja täyttää yhteishakulomake.

Valintakoe

Hakijat valitaan valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeessa menestymisen perusteella. Koulutodistuksia ei pisteytetä Muotoiluinstituutin valinnassa.

Hae nyt