Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Pakkaus- ja brändimuotoilu on osa Teollisen ja brändimuotoilun opintoja. Syksyllä 2017 alavien opintojen tietoihin ja haku-infoon voi tutustua tarkemmin Opintopolku.fi sivustolla: Muotoilija (AMK); Teollinen ja brändimuotoilu

Pakkaus- ja brändimuotoilu on monialainen pääaine, jonka tavoitteena on kouluttaa muotoilijoita, jotka osaavat toteuttaa pakkausalan tuotekehitystä sekä brändäystä yrityksille ja teollisuudelle.

Tutkimuksen ja koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat käyttäjälähtöinen muotoilu, kestävän kehityksen haasteiden huomiointi, esteettinen ja rakenteellinen suunnittelu sekä pakkausalan kehittyvät teknologiat ja materiaalit.
Pääaineen opinnoissa keskitytään pakkausmuotoiluun ja muotoiluprosesseihin, tuotekehitystyöhön, graafiseen suunnitteluun, visualisointi- ja mallinnustekniikoihin, yritys- ja tuotegrafiikkaan sekä markkinointiviestinnälliseen ajatteluun.

Opinto-opas (2016 aloittavat) Huom! Syksyllä 2017 aloittavien opiskelijoiden opintosuunnitelma julkaistaan myöhemmin keväällä.

Työtehtävät

Valmistumisen jälkeen opiskelija osaa toimia muotoilijana yrityksen tuotekehitys- tai suunnittelutiimissä tai markkinointiviestintätiimissä. Vaihtoehtoisesti opiskelija saa valmiudet toimia muotoilijana ja luovan alan yrittäjänä.

Opiskelijan suuntautumisesta riippuen työllistäjinä voivat olla mainos- ja muotoilutoimistot sekä pakkausalan teollisuus ja pakkauksia käyttävät yritykset. Monet alan työpaikat löytyvät opiskelijan kiinnostuksen mukaan myös kansainväliseltä kentältä.

Tehtävänimikkeitä ovat mm:
•muotoilija /tuotesuunnittelija / Product Designer (junior & senior)
•graafikko / Graphical Designer, graafinen suunnittelija
•Art Director (AD) eli visualisoija, tuotanto AD
•pakkaussuunnittelija, rakennesuunnittelija (pakkaus), pakkauskehityspäällikkö

Hakeminen

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Hakukohteisiin liittyvät Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa 2017.

Lisätiedot

Noora Nylander
vastuupettaja
noora.nylander[at]lamk.fi
044 708 1442

Opintotoimisto
muotoilu[at]lamk.fi

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Katso Muotoiluinstituutin hakuprosessi

Pääsyvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus sekä hyväksyttävästi suoritettu valintakoe. Valinnassa pääpaino on valintakokeessa menestymisellä.

Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan Muotoiluinstituuttiin valita myös hakija, joka ei täytä yleisen hakukelpoisuuden kriteeriä, mutta jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot ja joka valintakokeessa osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ensin tehdä esivalintatehtävät ja täyttää yhteishakulomake.

Valintakoe

Hakijat valitaan valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeessa menestymisen perusteella. Koulutodistuksia ei pisteytetä Muotoiluinstituutin valinnassa.

Hae nyt