Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Sisustusarkkitehtuuri on osa Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opintoja. Syksyllä 2017 alkavien opintojen tietoihin ja hakuinfoon voi tutustua tarkemmin Opintopolku.fi sivustolla: Muotoilija (AMK), Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu

Sisustusarkkitehtuurin pääaineen tavoitteena on kouluttaa innovatiivisia julkisten ja yksityisten tilojen suunnittelijoita, joilla on hyvät valmiudet hahmottaa ja kehittää toiminnallisia ja esteettisiä kokonaisuuksia. Sisustussuunnittelun tärkeitä osaamisalueita ovat mm. tilojen elämyksellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden keinojen hallinta ja suunnittelun käyttäjälähtöisyys. Painotusalueita ovat mm. ekologisuus, kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus. Sisustusarkkitehtuurin opiskelussa huomioidaan myös tekniset, taloudelliset ja kulttuuriset vaatimukset.

Pääaineen opinnot korostavat luovaa, innovatiivista ja esteettistä suunnitteluotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Opinnoissa painotetaan muotoiluprosessien hallintaa ja pätevyyttä oman alansa asiantuntijana suunnittelutiimeissä. Opinnot koostuvat teoria- ja faktatiedosta, harjoitustöistä ja ryhmätyöprojekteista.

Aihealueita ovat mm. taideaineet, muotoilu- ja taidehistoria, eri työpajat, väri- ja materiaalioppi, tilasuunnittelu, korjausrakentaminen, talotekniikka, kalusterakenteet, näyttelysuunnittelu, valaistus, projektinhallinta ja tilan kokemiseen liittyvät aiheet. Työkaluina opiskellaan cad- ja mallinnusohjelmien sekä taitto- ja grafiikkaohjelmien käyttö. Harjoitusprojektien kohteina voivat olla esimerkiksi asunnot, kahvilat, hotellit, sairaalat ja kiinteät erikoiskalusteet erilaisissa kohteissa.

Opetuksen sisältö ja opiskeluun sisältyvät todelliset yritysyhteistyöt antavat hyvät käytännön valmiudet työelämään jo heti valmistumisen jälkeen.

Opinto-opas (2016 aloittavat) Huom! Syksyllä 2017 aloittavien opiskelijoiden opintosuunnitelma julkaistaan myöhemmin keväällä.

Työtehtävät

Valmistuneet sisustusarkkitehdit työskentelevät perinteisesti arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistoissa, muotoilutoimistoissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina ja konsultteina. Ammattinimikettä sisustusarkkitehti SIO voivat käyttää valmistumisen jälkeen SIO:n jäsenyyden saaneet muotoilijat.

Tehtävänimikkeitä ovat mm.

•    sisustusarkkitehti
•    muotoilija
•    tuotepäällikkö

Hakeminen

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Hakukohteisiin liittyvät Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa 2017.

Lisätiedot

Tom Johansson
vastuuopettaja
tom.johansson[at]lamk.fi
044 708 0002

Opintotoimsto
muotoilu[at]lamk.fi

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Katso Muotoiluinstituutin hakuprosessi

Pääsyvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus sekä hyväksyttävästi suoritettu valintakoe. Valinnassa pääpaino on valintakokeessa menestymisellä.

Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan Muotoiluinstituuttiin valita myös hakija, joka ei täytä yleisen hakukelpoisuuden kriteeriä, mutta jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot ja joka valintakokeessa osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ensin tehdä esivalintatehtävät ja täyttää yhteishakulomake.

Valintakoe

Hakijat valitaan valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeessa menestymisen perusteella. Koulutodistuksia ei pisteytetä Muotoiluinstituutin valinnassa.

Hae nyt