Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Sisustusarkkitehtuuri on syksystä 2017 osa Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opintoja. Tämän sivun tiedot koskevat jo opiskelevien opiskelijoiden koulutusta.

Syksyllä 2017 alkavien opintojen tietoihin ja hakuinfoon voit tutustua tarkemmin Muotoilija (AMK), Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu -sivulla tai Opintopolku.fi -sivustolla.

Sisustusarkkitehtuurin pääaineen tavoitteena on kouluttaa innovatiivisia julkisten ja yksityisten tilojen suunnittelijoita, joilla on hyvät valmiudet hahmottaa ja kehittää toiminnallisia ja esteettisiä kokonaisuuksia. Sisustussuunnittelun tärkeitä osaamisalueita ovat mm. tilojen elämyksellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden keinojen hallinta ja suunnittelun käyttäjälähtöisyys. Painotusalueita ovat mm. ekologisuus, kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus. Sisustusarkkitehtuurin opiskelussa huomioidaan myös tekniset, taloudelliset ja kulttuuriset vaatimukset.

Pääaineen opinnot korostavat luovaa, innovatiivista ja esteettistä suunnitteluotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Opinnoissa painotetaan muotoiluprosessien hallintaa ja pätevyyttä oman alansa asiantuntijana suunnittelutiimeissä. Opinnot koostuvat teoria- ja faktatiedosta, harjoitustöistä ja ryhmätyöprojekteista.

Aihealueita ovat mm. taideaineet, muotoilu- ja taidehistoria, eri työpajat, väri- ja materiaalioppi, tilasuunnittelu, korjausrakentaminen, talotekniikka, kalusterakenteet, näyttelysuunnittelu, valaistus, projektinhallinta ja tilan kokemiseen liittyvät aiheet. Työkaluina opiskellaan cad- ja mallinnusohjelmien sekä taitto- ja grafiikkaohjelmien käyttö. Harjoitusprojektien kohteina voivat olla esimerkiksi asunnot, kahvilat, hotellit, sairaalat ja kiinteät erikoiskalusteet erilaisissa kohteissa.

Opetuksen sisältö ja opiskeluun sisältyvät todelliset yritysyhteistyöt antavat hyvät käytännön valmiudet työelämään jo heti valmistumisen jälkeen.

Opinto-opas (2016 aloittavat) Huom! Syksyllä 2017 aloittavien opiskelijoiden opintosuunnitelma julkaistaan myöhemmin keväällä.

Työtehtävät

Valmistuneet sisustusarkkitehdit työskentelevät perinteisesti arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistoissa, muotoilutoimistoissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina ja konsultteina. Ammattinimikettä sisustusarkkitehti SIO voivat käyttää valmistumisen jälkeen SIO:n jäsenyyden saaneet muotoilijat.

Tehtävänimikkeitä ovat mm.

•    sisustusarkkitehti
•    muotoilija
•    tuotepäällikkö

 

HAKEMINEN

Sisustusarkkitehtuuri on vuodesta 2017 alkaen osa Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opintoja.

Tutustu syksyllä 2018 alkavien opintojen tietoihin ja hakuinfoon:
- Muotoilija (AMK), Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu