Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Teollinen muotoilu on osa Teollisen ja brändimuotoilun opintoja. Syksyllä 2017 alkavien opintojen tietoihin ja hakuinfoon voi tutustua tarkemmin Opintopolku.fi sivustolla: Muotoilija (AMK), Teollinen ja brändimuotoilu

Teollisen muotoilun koulutus painottuu muotoiluvalmiuksien monipuoliseen kehittämiseen. Koulutuksen aikana opitaan perustiedot ja -taidot teollisen muotoilun ammatillisista teorioista, taiteesta, tekniikasta ja taloudesta. Koulutus kehittää konstruktiivista ja esteettistä ajattelua, muodonantotaitoja, ammatillista kommunikointia sekä osaamisen soveltamista käytäntöön. Teollisella muotoilijalla on valmiudet kehittää tuotteita niiden ulkomuodon, toiminnan ja taloudellisten vaatimusten näkökulmista huomioiden käyttäjän, tuotteen valmistajan ja käyttöympäristön tarpeet.

Teollisen muotoilun opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:

•    teollisen muotoilun teoria ja käsitteistö
•    metalli- ja muovityön perusteet ja teknologia
•    kokeilevat materiaaliopinnot
•    esitys- ja mallinrakennustekniikat sekä teknologiat
•    tietokoneavusteinen suunnittelu, -visualisointi ja -valmistus
•    käyttäjälähtöisyys, käyttökokemuksellisuus ja soveltava ergonomia
•    palvelumuotoilu
•    käyttöliittymäsuunnittelu
•    ympäristötehokkuus
•    markkinointiviestinnälliset opinnot
•    strateginen muotoilu ja yritysyhteistyö

Opinto-opas (2016 aloittavat) Huom! Syksyllä 2017 aloittavien opiskelijoiden opintosuunnitelma julkaistaan myöhemmin keväällä.

Alan vaatimukset

Muotoilun alalla menestyminen edellyttää esteettistä hahmottamiskykyä, tiedonhankinta- ja soveltamistaitoja, yhteistyö- ja kommunikointitaitoja, yrittäjyyttä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Muotoilun aloilla suunnitellaan  tuotteita ja palveluja ihmisen jokapäiväiseen elinympäristöön.

Työtehtävät

Teollinen muotoilija voi johtaa tuotekehitys- tai palvelumuotoilun prosessia. Hän voi myös toimia monialaisessa työryhmässä muotoilun ja soveltavan ergonomian erityisasiantuntijana.

Teollisia muotoilijoita työskentelee muotoilutoimistoissa, yritysten palveluksessa, yksityisyrittäjinä ja freelancereina.

Teollinen muotoilija voi suunnitella esim. arkisia kulutustavaroita, elektronisia laitteita, taideteollisuustuotteita, apuvälineitä, työkaluja ja teollisuuden koneita. Teollisen muotoilijan tehtäviin kuuluu mm.  tuotteen ominaisuuksien sekä käyttäjätarpeiden tutkimus sekä tuotteen käytettävyyden ja ulkomuodon suunnittelu. Suunnittelua tehdään esim. teknologiateollisuudelle, rakennusteollisuudelle sekä liikenne- ja kuljetusteollisuudelle.

Työnkuva voi vaihdella paljonkin, työllistävän yrityksen toimialueen mukaan. Osa teollisista muotoilijoista työllistyy palvelumuotoilun, käyttöliittymäsuunnittelun tai käytettävyystutkimuksen alueille.

Teolliselta muotoilijalta edellytetään hyvää visuaalista hahmottamiskykyä, idearikkautta, mielikuvitusta, ryhmätyökykyä, vuorovaikutus- ja kädentaitoja. On tärkeää pystyä eläytymään ja asettumaan tuotteen tai palvelun käyttäjän asemaan. Monipuolinen kielitaito ja markkinointihenkisyys ovat eduksi ammatissa toimimiselle. Teollinen muotoilija työskentelee usein tuotekehitysryhmässä. Tässä ryhmässä voi olla mekaniikkasuunnittelijoita, elektroniikkasuunnittelijoita, ohjelmistosuunnittelijoita sekä myynnin ja markkinoinnin edustajia.

Tehtävänimikkeitä ovat mm.

•    teollinen muotoilija
•    palvelumuotoilija
•    käyttöliittymäsuunnittelija

Hakeminen

Haku Muotoiluinstituutin koulutuksiin tapahtuu kevään yhteishaussa. Hakukohteet ja tarkat hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi

Hakukohteisiin liittyvät Muotoiluinstituutin esivalintatehtävät ja hakuohjeet on julkaistu Muotoiluinstituutin valintaoppaassa 2017.

Lisätiedot

Sara Ikävalko
vastuuopettaja
sara.ikavalko[at]lamk.fi
044 708 1841

Opintotoimisto
muotoilu[at]lamk.fi

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Katso Muotoiluinstituutin hakuprosessi

Pääsyvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus sekä hyväksyttävästi suoritettu valintakoe. Valinnassa pääpaino on valintakokeessa menestymisellä.

Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan Muotoiluinstituuttiin valita myös hakija, joka ei täytä yleisen hakukelpoisuuden kriteeriä, mutta jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot ja joka valintakokeessa osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta. Myös harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee ensin tehdä esivalintatehtävät ja täyttää yhteishakulomake.

Valintakoe

Hakijat valitaan valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeessa menestymisen perusteella. Koulutodistuksia ei pisteytetä Muotoiluinstituutin valinnassa.

Hae nyt