Ostoskorissa
  tuotetta

Korkeakoulukirjaston tulevaisuuskyselyn satoa

20.2.2017 7:00 | Uutinen
​Vuoden alussa kartoitettiin asiakkaiden tarpeita ja toiveita korkeakoulukirjaston tulevaisuuden palveluista. Verkossa toteutettuun kyselyyn vastasi noin 30 henkeä.

Kokonaisuutena vastauksista kävi ilmi, että nykyisiin palveluihin ollaan tyytyväisiä ja toivotaan palvelutason säilymistä ennallaan myös jatkossa.

Toiveissa korostui henkilökohtaisen palvelun ja opastuksen tarve sekä toive entistä laajemmista digitaalisista tietoaineistoista. Myös hiljaiset opiskelutilat olivat erittäin toivottuja ja niihin kaivattiin kohennusta. Aukioloaikoihinkin esitettiin muutamia laajennustoiveita, vaikka valtaosin vastaajat pitivät nykyisiä aikoja riittävinä.

Palveluiden saatavuus keskustassa oli vastaajille tärkeää ja tämänhetkisistä vaihtoehdoista FellmanniCampus olikin vastaajien mielestä sopiva korkeakoulukirjaston sijaintipaikka myös tulevaisuudessa. 

Kiitos kaikille vastaajille!