Ostoskorissa
  tuotetta

Yhdessä kohti UNESCO Global Geopark -statusta

2.3.2018 13:20 | Uutinen
Teksti ja kuvat: Heidi Kouvo ja Kati Komulainen

​LAMKin koordinoima Salpausselkä Geopark -hanke sai Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -hankkeen toimijoita vierailulle 22.2. Yhteinen päämäärä vei hanketoimijat opintomatkalle Saimaa Geoparkiin.

Lauhanvuorelaisten ryhmä oli matkalla tutustumaan Saimaa Geoparkiin, joka jätti hakemuksen UNESCO Global Geopark -statuksen saamiseksi viime vuoden lopussa. 

Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hankkeen projektipäällikkönä toimiva Kati Komulainen esitteli heille Hollolassa sijaitsevan Kiikunlähteen sekä Lahden urheilukeskuksen maastoa. Tämän jälkeen matka jatkui yhdessä kohti Saimaa Geoparkia. 

Matka on hyvä esimerkki Geopark-hankkeiden välisestä yhteistyöstä. Projektitoimijat saivat mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja pohtia tulevaa yhdessä. Tieto ja kokemukset ovat hankkeille yhteistä hyvää UNESCO Global Geopark -statuksen tavoittelussa.

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -projektin tavoitteena on jättää UNESCO-hakemus jo tänä vuonna. Sitä varten heidän tulee perustaa organisaatio hallinnoimaan Geoparkin toimintaa. Tämän vuoksi opintomatkan tarkoituksena oli päästä tutustumaan eritoten Saimaa Geoparkin yhdistysmuotoiseen hallintomalliin. Organisaation perustaminen tulee ajankohtaiseksi myös Salpausselkä Geoparkin osalta myöhemmin tänä vuonna.

UNESCO Global Geopark

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn yleiskokous hyväksyi kansainvälisen geotieteen ja geopuistojen ohjelman perustamisen vuoden 2015 lopulla. Samalla vuodesta 2004 asti toimineen Global Geoparks -verkoston jäsenistä tuli UNESCO Global Geopark -alueita.

Tällä hetkellä kaikkiaan 35 maassa on yhteensä 127 UNESCO Global Geopark -aluetta. Kohteista toistaiseksi vain yksi sijaitsee Suomessa. Muhoksen, Vaalan ja Utajärven kuntien alueelle sijoittuva Rokua UNESCO Global Geopark on suosittu luonto- ja asiantuntijamatkailukohde. 

UNESCO Global Geopark -kohteet ovat geologisia kohteita, mutta konseptiin kuuluu olennaisesti myös alueen kulttuurin, historian ja luontoarvojen esille tuominen. 

Salpausselkä Unesco Global Geopark -hanke 

Salpausselkien alue muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden. Lahden ammattikorkeakoulun koordinoimassa Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hankkeessa kehitetään Päijät-Hämeeseen hahmoteltua Salpausselkä Geopark -aluetta.

Tavoitteena on hakea ensi vuonna UNESCO Global Geopark -statusta, joka voidaan nähdä kestävän luontomatkailun laatuleimana. Toteutuessaan UNESCOn status lisäisi merkittävästi Päijät-Hämeen kansainvälistä tunnettavuutta ja vetovoimaa.

Osana hanketta Geologian tutkimuskeskus alkoi inventoida geologisesti merkittäviä kohteita, kuten Salpausselkien reunamuodostumiin liittyviä deltoja, suppia, harjuja ja lähteitä alueelta kesän 2017 aikana. Inventointityö jatkuu ja kesän 2018 aikana myös Metsähallitus tekee hankkeessa kohdeinventointeja.

Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hanketta rahoittavat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset maaseuturahastosta sekä hankkeessa mukana olevat kunnat ja LAMK. Päijät-Hämeen kunnista mukana ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki ja Sysmä.

Listätietoja Salpausselkä Unesco Global Geopark-hankkeesta:

Kati Komulainen

kati.komulainen@lamk.fi