Ostoskorissa
  tuotetta

Valokuvaajan tärkein oppi on kuvanlukutaito

16.2.2018 11:55 | Uutinen

​Visuaaliseen viestintään kuuluvaan valokuvauksen suuntautumisvaihtoehtoon valitaan 15 opiskelijaa. Opiskelijoista moni on kuvannut paljon, mutta valokuvauksen vastuuopettaja Anu Akkasen mukaan se ei ole ainoa tapa tulla alalle tai opiskelemaan. Ala ja ammatti ovat houkuttelevia. Media-alan murros ja digitalisaatio ovat muuttaneet valokuvaajan työkenttää radikaalisti. 

Valokuvaajasta digital publisheriksi

Valokuvaajan ammattinimike kuvaa tänä päivänä heikosti valokuvaajan työtä. Pysähtynyt eli still-kuva on vain yksi osa-alue. Anu Akkasen mielestä esimerkiksi Stephen Mayesin esittämä nimitys digital publisher kuvaa ammattia parhaiten. Stillkuvat, videot ja 3D ovat tänä päivänä vahvasti osa ammattikuvaajan työtä. 

- En usko, että opinnoista kannattaa valmistua ilman liikkuvan kuvan taitoja. Opiskelija voi valita omaan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaansa erilaisia polkuja kehittääkseen omaa osaamistaan ja kohdistaa opinnot oman mielenkiintonsa mukaan.

Akkanen arvioi, että valmistuneista opiskelijoista noin puolet jää freelanceriksi tai yrittäjiksi, neljäsosa jatkaa jatko-opintoihin ja toinen neljännes hakeutuu kk-palkkaiseen työhön. Muotsikasta valmistuneiden yksi merkittävimmistä kilpailueduista on se, että heillä on hallussaan viimeisin ohjelmisto-osaaminen ja tekniset taidot. 

Mitä kuva kertoo?

Kuvan ymmärtäminen ja lukeminen on valokuvausopintojen tärkein oppi. Mitä enemmän kuvavirtaa on, sitä tarkemmin täytyy lukea mitä mikäkin tarkoittaa. Valokuvaus ei ole vain yhden nätin kuvan metsästystä instagramiin. 

- Valokuvaus on joillain mittareilla katsottuna suosituin harrastus. Kuvien määrä lisääntyy maailmassa koko ajan, mutta juuri silloin ammattikuvaaja erottuu massasta. Meillä painopisteenä on dokumentaarinen kuva. Kuvanlukutaito ja ymmärrys ovat muotsikkalaisilla huippuluokkaa. Meiltä valmistuneet pystyvät erottautumaan työmarkkinoilla analyyttisyydellään ja kuvanlukutaidollaan. Näistä erottaa ammattilaisen, painottaa Anu Akkanen. 

Valokuvaajan täytyy olla laaja-alaisesti kiinnostunut monista asioista, jotta viestiä voi kertoa eteenpäin. Opiskelujen aikana oman kehittymisen kannalta on tärkeää, että omista ja toisten kuvista pystyy keskustelemaan ja niitä voi analysoida yhdessä. Yhteisöllisyys on Muotsikassa arvossaan.

- Muotoiluinstituutti on paikka, jossa voi oppia ja reflektoida omaa tekemistään. Tekniikan oppii aina, mutta meillä opetellaan ajatuksen kypsyyttä ja kuvan ymmärtämistä. Opituista kaavoista poisoppiminen on myös koulutuksessa tärkeää.

Toisen vuosikurssin toteuttama kalenteri on jo legenda

Valokuvauksen opiskelijoiden toisen vuosikurssin toteuttama valokuvakalenteri on käsite. Marras-joulukuun vaihteessa ilmestyvä kalenteri on toteutettu jo 70-luvulta lähtien. Projekti on täysin opiskelijoiden käsissä alusta loppuun saakka. Vuoden 2018 teema oli yö. 

Opiskelijat Ninni Lahti ja Antti Turunen saivat marraskuussa kalenterin ulos myyntiin. Kuin yhdestä suusta he toteavat, että projekti on ollut opettavainen. 

- Kalenterin painoviikko oli intensiivinen ja tunteja kerääntyi hurjasti. Nyt kun katsoo taaksepäin, tunne on palkitseva. Kaksi näyttelyä on jo takana. Se oli kova duuni, mutta nyt tiedämme kirjan tekoprosessin alusta loppuun. Iso projekti on myös myymisessä, sillä kalenteria painettiin 1500 kappaletta. 

Ihmiset Muotsikan rikkaus

Valokuvauksen opiskelijoilla voi olla erilaisia taustoja kouluun tullessaan. Ninni esimerkiksi on käynyt kuvataidelukion ja harrastanut valokuvausta jo pitkään. Antin innostus valokuvaukseen heräsi myöhemmin. Opiskelu Muotsikassa viehättää myös sen takia, että Muotoiluinstituuttiin kerääntyy erilaisia ihmisiä. 

- Täällä saa olla juuri sellainen kuin on ja apua saa, jos johonkin tarvitsee. 

Antti kertoo hakeneensa Muotsikkaan kolme kertaa. Kansanopiston välivuosi valokuvauksen linjalla oli tärkeä ja lopulta hän pääsi hyvillä pisteillä sisään. Hän korostaa, että on tärkeää koota itsensä ja olla valmis tekemään töitä, jos ensimmäisellä kerralla ei pääse sisään. 

- Jos on oikeasti draivi tälle alalle, pitää tehdä paljon töitä myös koulun ulkopuolella. Tärkeää on, että on saanut murrettua omassa päässään ajattelumallin. Pääsin sisään ensimmäisellä yrittämällä ja olen päättänyt, että minusta tulee menestyvä valokuvaaja, toisen vuosikurssin valokuvauksen opiskelija Ninni Lahti painottaa. 

Vinkiksi hakijoille

- Mielikuva valokuvaajan työstä voi olla oikeasti aika erilainen, kuin mitä todellisuus on. Tämä vaatii paljon osaamista ja tekemistä. Kannattaa ottaa yhteyttä alalla työskenteleviin ja täällä opiskeleviin. Meihin voi ainakin ottaa yhteyttä, opiskelijat vinkkaavat vielä hakijoille. 

Vuoden 2018 kalenterin sivut

Valokuvausopiskelijoiden oma portfolio

Teksti: Petra Ruonakoski