Ostoskorissa
  tuotetta

Uutta näkökulmaa uusiutuvan energian mahdollisuuksiin Saksasta

25.11.2016 14:55 | Uutinen
​LAMKissa on parhaillaan käynnissä useampi hanke joiden tavoitteina on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta (esim. InforME ja ELLI). Oppia ja uusia ideoita toimintaan on hyvä hakea myös ulkomailta. ProAgria järjesti marraskuussa Energiamatkan Saksaan, joka on tunnetusti yksi Euroopan edistyksellisimpiä maita bioenergian käytössä.

Saksassa uusiutuvaa energiaa hyödynnetään huomattavasti laajemmassa mittakaavassa Suomeen verrattuna. Hajautettu energiantuotanto on yleistä ja sähköä kannattaa tuottaa jopa verkkoon syötettäväksi. Lisäksi yleinen asenne esim. tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa kohtaan vaikuttaa olevan Saksassa ennakkoluulottomampi kuin Suomessa.

Hyvänä esimerkkinä on Edemissenissä sijaitseva biokaasulaitos, joka on kuuden maatilan yhteisomistuksessa. Syötteenä laitoksessa käytetään tiloilta saatavaa maissia, nurmimassaa ja ruista. Syntyvästä biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä. Sähkö syötetään verkkoon ja tuottajat saavat siitä reilun korvauksen. Prosessissa syntyvä mädätysjäännös käytetään pelloille lannoitteeksi, jolloin arvokkaat ravinteet saadaan kiertoon.

Tarkemman kertomuksen biokaasulaitoksesta ja muista vierailukohteista voit lukea LAMKgreen -blogista.
Saksa5_.jpg
Kuuden maatilan yhteinen biokaasulaitos Edemissenissä.

Lisätietoja:
Mari Eronen, projektisuunnittelija
mari.eronen@lamk.fi, p. 044 708 1805