Ostoskorissa
  tuotetta

Tuloksekasta tekemistä vuonna 2016

20.2.2017 12:15 | Uutinen

Lahden ammattikorkeakoulun vuos​i 2016 oli tuloksekas.


LAMKista valmistui 2016 yhteensä 861 amk-tutkinnon suorittanutta ja 112 ylemmän tutkinnon suorittanutta osaajaa työelämän eri sektoreille. Opiskelijat suorittivat opintojaan hyvällä vauhdilla. Opiskelijan etenemistä seurataan opintopisteillä ja tavoitteena on suorittaa 55 opintopistettä vuodessa. Yhä useampi LAMKin opiskelija pystyy tähän, sillä viime vuonna jo 64,8 % suoritti vähintään 55 opintopistettä. Tuloksella pärjää hyvin ammattikorkeakoulujen vertailussa.

Opintojen keskeyttäminen on myös vähentynyt. Viime vuonna keskeyttäneitä oli enää 7,4% (325 henkilöä), kun edellisenä vuonna keskeyttämisprosentti oli lähes kymmenen.
Molempien tulosten takana ovat aktiivisesti opintojaan suorittavat opiskelijat, jotka haluavat valmistua ajallaan. LAMKissa panostetaan opintojen etenemiseen esimerkiksi ohjauksella ja tarjoamalla opintoihin vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Kansainvälinen​ vaihto huippulukemissa 

Kansainvälisten vaihtojen osalta LAMK teki historiansa parhaan tuloksensa vuonna 2016. Pitkiin, yli kolmen kuukauden vaihtoihin lähti ja saapui yhteensä 483 opiskelijaa. Mukana on sekä opiskelu- että harjoitteluvaihdot.

Avoin AMK on löytynyt!

Avoin AMK on nimensä mukaisesti kaikille avoin opiskelumahdollisuus. Opiskelijalla ei siis tarvitse olla aiempia opintoja aiheesta ja hän voi olla minkä ikäinen tahansa. Avoin AMK toimii askeleena korkeakouluopintoihin ja sen kautta voi opiskellen tutustua uuteen haluamaansa alaan.

Avoimelle AMKille asetettu tavoite ylitettiin roimasti, sillä suoritettujen opintojen määrä parani yli 80 % edellisestä vuodesta.