Ostoskorissa
  tuotetta

Tavoitteellinen tavoitekuvan rakentaminen ja matkailutoimijoiden yhteistyö luovat mahdollisuuden erottua

22.12.2016 16:55 | Uutinen
Kuva Iida Hollmén: Yhdessä voimailua
​Metsähalllitus on profiloinut kansallispuistojaan ja määrittänyt jokaiselle kansallispuistolle oman omaleimaisen profiilinsa. Esimerkiksi Tunturi-Lapin perusviestin ydin muodostuu tutkitusti Euroopan puhtaimmasta ilmasta ja Suomen vanhimmista vaellusreiteistä hyvien palvelujen ympäröimänä. (Metsähallitus 2016.) Perusviestin tukemiseksi Tunturi-Lapissa tehdään aitoja tekoja pakokaasujen rajoittamiseksi, ilmanlaatua seurataan reaaliaikaisesti sekä kehitetään palveluita tunturikyliin. Myös viestinnässä ja markkinoinnissa käytettävät valokuvat tukevat profilointityötä. (Hakkarainen 2016.) Elämme tänä päivänä visuaalisessa maailmassa, joten visuaalisella ilmeellä on suuri merkitys tavoitellun mielikuvan rakentamisessa.

Lue lisää verkkolehti Lahtisesta: http://lahtinen.lamk.fi/?p=2069