Ostoskorissa
  tuotetta

Sparraaminen kollegoiden kanssa vie eteenpäin

17.3.2017 8:30 | Opiskelijatarina
Mun kombo: Isko Lappalainen

Kuka olet, missä asut ja mitä ​​teet?

Olen Isko Lappalainen ja asun Lahdessa. Teen töitä Ladecissa liiketoimintakehittäjänä ja vastuullani on kehittää alueen yrityksiä muotoilun keinoin. Muotoilulla tarkoitetaan tuotteiden lisäksi brändin, palvelun ja tilojen muotoilua. Autan siis yrityksiä yrityksiä ymmärtämään, miten muotoilua voi hyödyntää liiketoiminnassa. 

Aiemmin olen toiminut kuusi vuotta yrittäjänä ja jatkan edelleen yritystoimintaa kahdessa yrityksessä. Viiden vuoden ajan olen toiminut myös sivutoimisena muotoilun opettajana Lahden ja Kymenlaakson ammattikorkeakouluissa.

Mitä, missä ja koska olet opis​kellut aiemmin?

Valmistuin Muotoiluinsituutista vuonna 2010 Muotoilija AMK:ksi pääaineenani kalustemuotoilu.

Mikä sai hakeutumaan yamk-opintoihin?
Hain jo pari vuotta aiemmin ja silloin ajatuksena oli tehdä myynnin kehitystyötä. Silloisessa elämäntilanteessa kuitenkin lapsi ja talonrakennus menivät edelle eikä opinnoille ollutkaan aikaa.

Nyt hain uudelleen, koska tämän hetkiseen työhöni Ladecissa osuu opinnäytetyön tekeminen todella hyvin. Opinnäytteenä kehitän Ladecin sisäisiä palveluita niin, että toimintamme näkyy asiakkaille tehokkaampana toimintana. Muotoilua kysytään nimittäin paljon, joten nyt on tarkoitus kehittää toimintatapa, jolla kollegat voivat käynnistää yritysten kanssa keskustelun muotoilun mahdollisuuksista, vaikkeivat he muotoilun ammattilaisia olekaan. Toteutus tulee olemaan uusi toimintatapa, jota voimme Ladecissa monistaa myös muille aloille kuten esimerkiksi digitaalisuuteen.

Miksi valitsit juuri LAMKin?
Tiesin, että se on hyvä koulu. Muotsikassa on mielenkiintoinen kurssitarjonta, joka tukee nykyistä työtäni.

Miten opiskeleminen työn ohessa sujuu? Pystytkö hyödyntämään opintojasi työssäsi?
Erittäin hyvin, sillä olen pystynyt hyödyntämään kaikkien kurssien sisältöjä suoraan joko työhöni Ladecissa tai yritysteni toimintaan.

Brändinrakennuskurssilla esimerkiksi uudistin oman yrityksen brändiä. Ennen toiminta oli yksittäisten muotoilutoimenpiteiden myyntiä, nyt tarjoamme toimenpiteitä strategisella tasolla eli toimimme enemmän konsultoivana tahona.

Mikä ya​​mk-opiskelussa on parasta?

Se, että saa ajatuksella kehittää omaa ja yrityksen palveluita. Samalla tapaa muita alan kollegoita, ympäri Suomen eli voi hyvin sparrata itseään alalla eteenpäin. Opiskelukollegat ovat pääsääntöisesti muualta kuin Lahdesta, joten verkostojen laajentaminen käy sujuvasti.

Opintoja voi myös suorittaa joustavasti eri tavoilla. Yksi jakso oli itselleni jo kovin tuttua asiaa, joten sain sen suoritettua tekemällä harjoitustehtävän, jolla osoitin hallitsevani asian.

Opintoihin saa todella hyvin tukea. Mirja Kälviäinen auttaa sekä yleisellä tasolla että yksittäisten sisältöjen kanssa aina, kun on tarvetta.

Mikä siinä on haastavaa?
Aika. Ajan riittäminen on haastavaa, sillä työt, omat yritykset, kaksi pientä lasta ja muu elämä vievät myös osuutensa. Työnantajani Ladec tukee opiskelua siten, että voin käyttää työaikaa opintoihini, koska opiskelu hyödyttää työnantajaa.

Opintojen osalta homma sujuu, kun suorittaa opinnot sovitussa aikataulussa. Kannattaa olla läsnä ja tehdä hommat kerralla pakettiin.

Miten luulet yamk-opintojen vaikuttavan työuraasi – vai onko jo vaikuttanut?
Koen, että opinnot ovat jo vaikuttaneet, sillä olen pystynyt hahmottamaan asioita paremmin myös teorian kannalta aiemman käytännön osaamisen lisäksi. Se tuo lisäsyvyyttä ja uskottavuutta. Nykymaailmassa tutkinnoilla on arvonsa, joten uskon, että lisätutkinnon kautta saan myös lisäarvoa itselleni.

Mitä tulevaisuu​denhaaveita sinulla on?

Viime aikoina on tapahtunut sekä työ- että yksityiselämässä niin paljon, ettei minulla juuri nyt ole uusia haaveita. Kyllä niitä taas ajan mittaan nousee esiin ja tämä tutkinto voi avata uusia juttuja.

Mitä vinkkejä annat yamk-opinno​ista haaveileville?
Kannattaa miettiä, miten opiskelu hyödyntää omaa uraani? Alan ja työpaikan vaihtajille yamk-opinnot on loistava sauma, sillä opinnäytetyön kautta voi hakeutua uusille raiteille. Tekemällä työn uudesta näkökulmasta tai kiinnostavasta asiasta, voit saada siitä mahdollisuuden mahdollisuus pompata uralla eteenpäin tai uuteen suuntaan.

Ajallisesti kannattaa ajatella niin, että ei se oikeastaan ole kuin yksi vuosi, joka on tiukka. Sen jälkeen enää opinnäytetyö ja olet valmistunut, jolloin on taas aikaa muuhun.

​​​