Ostoskorissa
  tuotetta

Painovoima esittäytyy Hubilaisille

23.1.2017 12:25 | Uutinen
LAMKin Study&Meet Hub ja Sammonkadulla toimiva Painovoima ryhtyivät yhteistyöhön. Haastattelimme Riikka Mäkelää, joka toimii Painovoiman yhtenä vetäjänä.

Olet toiminut monissa yhteisöissä ja projekteissa. Aikaisemmin myös LAMKissa.
Minkä parissa tällä hetkellä työskentelet?

- Olen toiminut yhteisöjen rakentajana erilaisissa hankkeissa jo pitkään. Minut tunnetaan
mm. erilaisten tempausten ja tuottamieni tapahtumien myötä. Suuri haaveeni jo kuuden
vuoden ajan on ollut Hubin perustaminen Lahteen ja olen tästä yhteistyökuviosta todella
innoissani, Riikka kertoo.

Tällä hetkellä toimin pääsääntöisesti Törmäämö-osuuskunnan ja Lahden
taidegraafikoiden yhteisessä hankkeessa, jossa rakennetaan uutta luovien toimijoiden
yhteenliittymää entisiin Taideinstituutin tiloihin. Painovoima on sekä tiloissa toimivan
pajan että siellä aktiivisesti toimivan yhteisön nimi. Taideinstituutti oli aikoinaan maan
suurin kuvataiteilijoiden jatko- ja täydennyskoulutuspaikka. Painovoiman yhteisö
palauttaa mahdollisuuden eri tahoille järjestää mm. kurssitoimintaa kyseisissä tiloissa
rinnakkain ammattitaiteilijoiden työskentelyn kanssa. Painovoiman paja sijaitsee Lahden
keskustassa Sammonkadulla, aivan Hubin naapurissa.

Kerrotko Painovoima-yhteisöstä lisää. Mitä Painovoima tekee ja ketä siihen kuuluu?

PAINOVOIMA on Lahden taidegraafikoiden paja ja yhteisön ydin, jossa taiteilijat ja
muiden luovien alojen toimijat kohtaavat. Painovoima toimii aktiivisena
kaupunkikulttuurin kehittäjänä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

Perinteisen pajatoiminnan lisäksi pajalle on hyvää vauhtia muodostumassa tekijöiden yhteisö, johon kuuluu taidegraafikoiden lisäksi myös graafisia suunnittelijoita, taiteilijoita ja muita paperi- ja metallialan käsityöläisiä. He pystyvät hyödyntämään pajalla esimerkiksi
metallin etsaustekniikoita sekä pienjulkaisusarjoja kuvitus- ja muihin julkaisutöihin.
Silkkipaino Painajainen toimii tiiviissä yhteistyössä Painovoiman kanssa monipuolistaen
pajan tarjontaa kangaspainotuotteineen. Pajalle voi tulla esimerkiksi tekemään oman
t-paita-sarjan tai oman yrityksen logolla varustettuja kangaskasseja. Asiakkaat voivat
myös tilata tarvitsemiaan räätälöityjä tuotteita tai palveluja ja niiden toteuttamiseen
tarvittava osaaminen etsitään verkostostamme. Tässä kohtaa Hubin verkoston merkitys
nousee esiin - mitä kaikkea voimmekaan toteuttaa yhdessä!

Tavoitteena on, että Painovoimalle saavutetaan kestävällä pohjalla oleva kurssitoiminta,
joka palvelee paikallisesti sekä kansallisesti taidegrafiikan näkyvyyttä ja antaisi aidosti
mahdollisuuden tilojen luovien mahdollisuuksien kehittämisen. Taidegrafiikan tekeminen
tarvitsee suhteellisen isot tilat suurten koneiden ja kurssitoiminnan vuoksi. Tila tarjoaa
mahdollisuuden pajatoiminnan uudelleen kehittämiseen. Yhdistyksen jäsenten oman
työskentelyn lisäksi pajalle ollaan luomassa ympärivuotista kurssitoimintaa erilaisille
harrastajaryhmille.

Miten porukkaan voi liittyä mukaan?

Lähitulevaisuudessa pajan yhteisöön voi liittyä kuten Hubiinkin: liittymällä verkoston
jäseneksi tai kannattajaksi, tai pajan palvelujen ja tilojen käyttäjäksi. Etsimme jatkuvasti
uusia tekijöitä, keille yhteisö ja tilat antavat lisäbuustia omaan tekemiseen. Tällä hetkellä
ydintiimiin kaivataan monenlaista osaajaa tuottajista ja tapahtumajärjestäjistä
taloushallinnon ja kaupan alan toimijoihin. Kaikki tutkimukset ja opinnäytetyöt esim.
yhteisön rakentamisesta ja luovien alojen tuotteistamisesta ovat erittäin tervetulleita.
Vedostusosaamisesta kiinnostuneet työharjoittelijat ja media- ja somealan taitajat
löytävät myös pajalta paikkansa ammattilaisten opissa eri projekteista. Parhaiten pääset
mukaan, kun rohkenet paikalle ja mietitään yhdessä mistä lähdetään liikkeelle.

Teillä on Sammonkadulla tilat. Mitä tiloissa voi tehdä ja ketkä niitä voi
hyödyntää?

Lyhyesti sanottuna: tiloissa voi järjestää tapahtumia, toteuttaa tai osallistua kursseille,
suunnitella ja valmistaa painotuotteita, luoda yhteisiä projekteja, tapahtumia tai
hankkeita verkostossa toimivien avustuksella tai yhteistyössä heidän kanssaan.
Päijät-Hämeen Liiton rahoittaman hankkeen ansiosta kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
laitteet on saatu säilytettyä yhdessä paikassa, jossa ne ovat kätevästi eri toimijoiden
käytettävissä. Pajan n. 400m2 laajuiset tilat ovat itsessään ainutlaatuinen kokonaisuus
Suomen mittakaavassa. Sen edelleen toimintakuntoiset painokoneet sekä muuhun
paino- ja julkaisutoimintaan liittyvä laitekanta on muodostunut n. 40 vuoden aikana.
Pajalle on rakennettu vuokrattava erillisateljee ja rakenteilla on myös omintakeisella
teemalla varustettu neuvotteluhuone. Grafiikanpajan lisäksi tiloista löytyy mm. pimiö,
draamapajan tila joka muuntuu helposti esim. studioksi, paperikone ja ateljeetiloja sekä
ideaverstaan tarjoamat palvelut.

Painovoiman jäsenille järjestetään keskustelutilaisuuksia, koulutuksia ja tapahtumia,
joissa verkostoituminen tapahtuu luonnostaan sekä jäsenten, että sidosryhmien ja
muiden osallistujien välillä. Paja sijaitsee kiinteistössä, jossa yhteistyömahdollisuuksia
pyritään jatkuvasti lisäämään myös talon muiden toimijoiden kesken.
Yhteistyötoteutuksista esimerkkeinä tilojen yhteiskäyttö, yhteiset projektit ja
kurssitoteutukset, yhteismarkkinointi ja tapahtumien tuottaminen.

Yhteyshenkilöt

Yhteinen sähköposti: painovoimapaja[@]gmail.com
Pekka Litmanen, Pajamestari 044 2785923
Riikka Mäkelä, Painovoiman agentti 044 3599334