Ostoskorissa
  tuotetta

Päijät-Hämeessä panostetaan hyvinvointialan yritysten kilpailukykyyn ja kasvuun

10.3.2017 9:50 | Uutinen
Tiedote. Julkaistu: 09.03.2017 klo 13:48
Lahden ammattikorkeakoulu

Päijät-Hämeessä valmistaudutaan sote-uudistukseen vahvistamalla maakunnan hyvinvointialan yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Tavoitteena on rakentaa alueellinen hyvinvointialan ekosysteemi, jossa keskeistä on hyvinvointiin liittyvän yritystoiminnan ja yritysten kilpailukyvyn tukeminen, sote-uudistuksessa keskeisenä olevan monituottajamallin kehittäminen sekä digitalisaation hyödyntäminen hyvinvointiliiketoiminnassa.

Sote-uudistus muuttaa merkittävästi hyvinvointialan toimintaympäristöä vahvistamalla yritysten ja järjestöjen roolia palveluiden tuottajina julkisen sektorin rinnalla. Uudistus luo myös uusia mahdollisuuksia hyvinvointiyrittäjyydelle sekä lisää yritysten mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Uudistuksen aiheuttaman rakennemuutoksen johdosta on tarve löytää uusia muotoja yritysten yhteistyöhön sekä menestyksekkään liiketoimintaympäristön rakentamiseen.

Sote-uudistuksessa keskeisenä oleva monituottajamalli mahdollistaa asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelukokonaisuuksien rakentamisen monen toimijan yhteisellä panostuksella ja kumppanuuteen perustuvilla toimintatavoilla. Tulevaisuudessa hyvinvointipalveluja tuotetaan monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä, ekosysteemissä, jossa sujuvat tietovirrat, tiedon jakaminen sekä yhteiskehittäminen toimijoiden välillä ovat olennaisia edellytyksiä. Palvelujen tuottamisessa hyödynnytetään myös entistä enemmän digitalisaation mahdollisuuksia, jotta palvelutarjonta olisi kustannustehokasta.

Pitkäjänteinen kehittämistyö alueen hyvinvointiin liittyvän yritystoiminnan edistämiseksi on aloitettu vuoden vaihteessa käynnistyneessä Hyvinvointialan ekosysteemi -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa alueelle laaja-alaisesti, pitkäjänteisesti ja aktiivisesti toimivan hyvinvointialan ekosysteemi, jossa vahvistetaan jo olemassa olevien yritysverkostojen yhteistyötä, jaetaan osaamista ja tietoa yhteiskehittämisen mahdollisuuksista sekä tarjolla olevasta teknologiasta ja digitaalisista ratkaisuista. Monituottajamallissa voidaan reagoida ketterämmin asiakkaiden tarpeisiin ja tuottaa vaikuttavampia ja asiakaslähtöisiä palveluja. Hankkeessa toimijoina ovat Lahden kaupunki sosiaali- ja terveystoimiala, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti, LADEC sekä Lahden ammattikorkeakoulu LAMK. Hankkeen toimintaa ovat ohjaamassa myös Päijät-Hämeen Yrittäjät sekä Hyvinvointikuntayhtymä. Hanketta hallinnoi LAMK ja sitä rahoittaa Päijät-Hämeen Liitto maakunnan kehittämisrahoituksella.

Yritykset mukaan kehittämistyöhön

Hyvinvointialan ekosysteemin kehittämiseksi ja yritysyhteistyön vahvistamiseksi tarvitaan alueen yrityksiltä näkemystä toimijoiden välisen yhteistyön ja toimijaverkoston nykytilasta. Tätä kartoitetaan yrityksille tehtävällä kyselyllä, joka lähetetään Päijät-Hämeen Yrittäjien ja PalveluSantran kautta alueen yrityksille. Kyselyssä toivotaan myös yritysten omia näkemyksiä sote-uudistuksen mahdollisista vaikutuksista liiketoimintaan ja kysytään yritysten lisätiedon tarvetta sote-uudistuksesta sekä digitalisaation mahdollisuuksista liiketoiminnassa. Vastausten saaminen yrityskyselyyn on erittäin tärkeää entistä vahvemman yhteistyön rakentamiseksi.

Kyselyn lisäksi yrityksille järjestetään keväällä ja alkukesästä kaksi työpajaa, joissa tarjotaan yrityksille tietoa sote-uudistuksen vaikutuksista ja yritykset pääsevät yhdessä kehittämään toimijoiden välistä yhteistyön mallia. Kevään työpajojen teemat ovat “Tulevaisuuden pelikenttä. Liiketoiminnan mahdollisuudet ja haasteet uudessa sote-toimintaympäristössä” sekä ”Digitalisaatio tehokkaaseen käyttöön hyvinvointialalla”. Syksyllä järjestettävässä työpajassa ”Verkostoyhteistyö ja sen hyödyt monituottajamallissa” hyödynnetään keväällä järjestettävän yrityskyselyn tuloksia.

Lisätietoja:
Pirjo Tuusjärvi, Projektipäällikkö
Lahden ammattikorkeakoulu
p. 044 708 0309
pirjo.tuusjarvi@lamk.fi

Lahden ammattikorkeakoulu on tutkiva, kehittävä ja oivaltava korkeakoulu. LAMKissa voi opiskella liiketaloutta, matkailua, tekniikkaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä muotoilua ja media-alaa.