Ostoskorissa
  tuotetta

Opiskelijat ratkaisivat massatapahtumiin liittyviä kestävyyshaasteita

6.3.2017 0:40 | Uutinen
Kristian Keinänen (Ladec) ja kestävyyshaastetta ratkoneita opiskelijoita Lahdessa ja Rovaniemellä.
Osana suurta MM -kisojen hiihtohulinaa ja Lahti Design Week -tapahtumaa järjestettiin opiskelijoille 24h innovaatioleiri. Lahdessa ja Rovaniemellä työskennelleiden opiskelijatiimien tehtävänä oli ratkaista massatapahtumiin liittyviä kestävyyshaasteita.  Tapahtumassa aiheesta alustanut Sitran kiertotalouden asiantuntija Nani Pajunen totesi kansainvälisten massatapahtumien olevan monella tavalla ongelmallisia. Satoja tuhansia ihmisiä liikuttavissa tapahtumissa esimerkiksi ihmisten liikkumisen aiheuttama ympäristökuorma näkyy voimakkaasti.

Voittajajoukkue kehitti rohkeasti ideaa vaihtoehtoisesta tavasta osallistua massatapahtumiin. Opiskelijoiden kehittämä Vico tarjoaa mahdollisuuden osallistua tapahtumaan varsinaisen tapahtumapaikan ulkopuolella sijaitsevista paikalliskatsomoista käsin. Osalistuja on mukana tapahtumassa virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sovellusten avulla.

Paikalliskatsomoiden avulla osallistuja voi kokea samanaikaisesti yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden katsomon ihmisten kanssa ja olla mukana kisatapahtuman tunnelmassa virtuaalisesti. Varsinaisen tapahtumapaikan ympäristökuormitus vähenee.  Samalla paikalliskatsomot luovat paikallisille toimijoille lisätyötä ja rakennuksille uusia käyttömahdollisuuksia. Voittajatiimissä työskentelivät Sonja Esken, Mari Lehtiö, Jessica Liman, Nicole San Juan.

Toisen sijan kilpailussa saavutti Ville Määttäsen, Juho Saavalaisen ja Petri Salon muodostama joukkue. Rovaniemeläisten joukkue vastasi  haasteeseen osallistujien sitouttamisen näkökulmasta. Ratkaisuksi he ehdottavat erillisen järjestelmän luomista, joka ottaa huomioon toimijoiden osallistumisen tapahtumaan niin mikro- kuin makrotasolla. Konseptin makrotasolla toimijoille luodaan oma sertifiointijärjestelmä, joka ohjaa eri toimijoiden osallistumista. Mikrotasolla toiminta rakentuu eri tason toimijoiden verkostossa, jossa luotua sertifiointia käytetään apuna. Yhteisen applikaation avulla sekä tapahtuman järjestäjä että osatuottajat pysyvät jatkuvasti perillä siitä, mitä toimintoja heiltä milloinkin edellytetään ja mitä hyötyjä he saavuttavat toiminnallaan kiertotalouden periaatteita kunnioittaen.

Tapahtumassa testattiin etäyhteyksiä ja osaamisen siirtoa Rovaniemen ja Lahden välillä. Kokemukset ovat rohkaisevia ja kannustavat rakentamaan myös uusia yhteistyökuvioita välimatkoista piittaamatta.
 
24h innovaatioleiri on osa Design or die –hankkeen (Euroopan sosiaalirahasto, 1.9.2016-31.12.2018) toimenpiteitä. Lisätietoja hankkeesta: DesignOrDie@lamk.fi