Ostoskorissa
  tuotetta

Opiskelijapalvelukeskus ja LAMK Support mukana opiskelijan arjessa

7.2.2018 10:00 | Uutinen
​Uuden Mukkulankadun kampuksen ensimmäiseen kerrokseen rakentuu opiskelijapalvelukeskus, joka tarjoaa opiskelijoille ohjaus- ja neuvontapalveluja kattavasti. 
Opiskelijapalvelukeskuksessa toimivia palveluja ovat neuvonta, rekisteripalvelut, haku- ja valinta-asiat sekä stipendi- ja apuraha-asiat. 

Opiskelijapalvelukeskuksen läheisyydessä toimivat LAMK Supportin palvelut, jossa huolehditaan opiskelijan erityisohjauksesta ja tuen tarpeesta. Supportista löytyvät opintokoordinaattori, erityisopettaja, oppilaitospastori ja psykologi. 

Opiskeluun liittyviin kysymyksiin ja opintojen suunnittelun tueksi on tarjolla monenlaista ohjaus- ja neuvontapalvelua. Opintojen ohjauksen keskeisiä toimijoita ovat opettaja- ja opiskelijatutorit, opintoneuvojat sekä opintokoordinaattorit. Ensisijaista ohjausta opiskelijalle antaa oma opettajatutor. Opettajatutor ohjaa ja tukee opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan suhteessa toimintaympäristönsä mahdollisuuksiin.

Opiskelijatutorointi on Lamkon järjestämää vertaisohjausta, jossa vanhempien vuosikurssien opiskelijat jakavat kokemuksiaan, osaamistaan ja tietojaan uusille opiskelijoille.

Opiskelijaterveydenhuoltoa keskitetysti uudistuvasta Lahden kaupunginsairaalasta

Arjen ja hyvinvoinnin palvelut ovat olleet uuden kampuksen suunnittelussa alusta alkaen keskeisessä roolissa, sisältäen myös opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Uudelle kampukselle opiskelijapalvelukeskuksen yhteyteen oli varattuna useita tiloja terveydenhoitajille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on tehnyt koko yhtymätasolla palveluverkko- ja toimitilakartoitusta, johon on sisältynyt opiskelijaterveydenhuollon toimipisteiden tarkastelu. Tarkastelun tuloksena opiskelijaterveydenhuollolle on kokonaisuutena varattu toimitilat uudistuvaan Lahden kaupunginsairaalaan tarjotakseen tasa-arvoisen kohtelun eri pisteissä opiskeleville ja varmistaakseen palvelun mahdollisimman hyvän saavutettavuuden.

Terveydenhoitajat pitävät edelleen erilaisia hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä teemapäiviä ja esimerkiksi terkkapysäkki-tapahtumia.

Hyvinvointia ja vertaistukea tarjolla TIPSIT toiminnan kautta

TIPSIT on kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tukitoiminta, joka tukee ja auttaa stressin-, ajan-, koulun- ja arjen haasteissa, joka tulee näkymään ja kuulumaan uudella kampuksella. Opiskelijalta opiskelijalle!

TIPSIT hankkeen edustajana ja idean kehittäjänä toimii LAMKin liiketalouden ja matkailunalan opiskelija Sanna-Maria Mäkinen. Mäkisen kehittämä idea ei ole Suomessa ainoa laatuaan, mutta ensimmäinen opiskelijalähtöisesti toteutettava hyvinvoinnin edistämispalvelu. 

”Opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta henkisen tuen edistämisessä on paljon parannettavaa. Stressin- ja ajanhallinnan taidot sekä tietoisuustaidot tulevat olemaan tulevaisuuden osaamista, ja luulen, että parhain apu tulee vertaistuen myötä niin tutorille kuin tutoroitavalle”, pohtii Mäkinen.