Ostoskorissa
  tuotetta

Opinnäytetyö: Ikääntyneiden alkoholin käytön puheeksiotto kotihoidossa

3.4.2017 14:05 | Uutinen
Tätä lähdettiin kehittämään Minna Patjaksen tuoreessa opinnäytetyössä. Patjas kehitti tutkimuksellisella kehittämishankkeellaan toimintamallin ikääntyneiden alkoholin käytön puheeksiottoon Kouvolan kotihoidossa. Aihe katsottiin kotihoidossa tärkeäksi kehittämiskohdaksi, koska ikääntyneiden alkoholin käyttö on väestön ikääntymisen ja vuosien saatossa muuttuneen alkoholikulttuurin myötä kasvussa. Yhtenäistä käytäntöä puheeksiotossa ei myöskään ollut. 

Patjas opiskeli ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa Lahden ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyö oli osa näitä opintoja. 

Tutkimuksellisuus kehittämistyön tukena

Patjas tutki opinnäytetyössään kotihoidon henkilöstön asenteita ja ajatuksia ikääntyneiden alkoholin käytön puheeksiottoon liittyen, sekä asiakkaiden kokemuksia puheeksiotosta kotihoidoissa. Ryhmäkeskustelut kotihoidon päihde- ja mielenterveystiimin kanssa antoivat myös tietoa keskeisistä kehittämiskohdista. Tutkimustulokset kertoivat muun muassa, että harvalta kyselyyn vastanneelta asiakkaalta oli kysytty alkoholin käytöstä. Asiakkaat kuitenkin kokivat puheeksioton kuuluvan kotihoidon työntekijän tehtäviin. Pääasiassa puheeksiotto oli asiakkaiden mielestä tehty kunnioittavasti ja tuntunut kiinnostukselta asiakasta ja hänen terveyttään kohtaan. Henkilöstökyselyn tulokset kertoivat muun muassa, että henkilöstö käytti vain vähän erilaisia mittareita ikääntyneiden alkoholin käytön arvioinnissa ja että puheeksiotto koettiin yleisesti melko vaikeaksi. Henkilöstö toivoi ohjeistuksia puheeksiottoon, ja tulokset osoittivat selkeän koulutustarpeen alkoholiin liittyen. 

Toimintamallin kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa

Patjas kehitti puheeksioton toimintamallin yhdessä kotihoidon päihde- ja mielenterveystiimin sekä kotihoidon hoitotyön vastaavan kanssa. Patjaksen mielestä toimintamallin kehittämisessä keskeisintä oli juuri yhteistyö kotihoidon henkilöstön kanssa, jotta toimintamalli vastaisi käytännön tarpeisiin. 

-Ajatusten pallottelu yhdessä oli kehittämistiimin mielestä yksi parhaista kokemuksista kehittämistyössä, Patjas kuvaa. 

Toimintamalli

Kouvolan kotihoidossa jokaiselle ikääntyneelle asiakkaalle säännöllisesti tehtävään toimintakyvyn arviointiin liitetään toimintamallin myötä myös alkoholin käytön puheeksiotto ja arviointi.  Toimintamalli sisältää ohjeet arvioinnissa käytettävistä mittareista, alkoholin käytön kirjaamisesta ja puheeksi ottamisesta. Toimintamalli sisältää myös tietoa mahdollisista alkoholin käyttöön viittaavista oireista, sekä tietoa alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Toimintamalli otetaan käyttöön koko Kouvolan kotihoidossa kevään 2017 aikana, ja sen tarkoitus on parantaa kotihoidon laatua yhtenäistämällä henkilöstön toimintatapoja puheeksiottoon liittyen. 

LISÄTIETOJA
Minna Patjas
p. 040 5177518
minna.i.patjas@gmail.com 


Linkki opinnäytetyöhön: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703314018