Ostoskorissa
  tuotetta

Opinnäyte: Omaisyhteistyö toimivammaksi muistisairaiden asukkaiden omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä

16.1.2017 13:45 | Uutinen
​Muistisairaiden asukkaiden omaisten ja hoitohenkilökunnan välinen yhteistyö on tärkeässä osassa hyvää hoitoa, ja siksi yhteistyön kehittämiseen on panostettava. Tämä ilmenee Pia Sartolahden Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveydenhuollon (YAMK) kuntoutuksen koulutusohjelmaan suuntautuvissa opinnoissa toteutetusta kehittämishankkeesta. 

Sartolahden kehittämishankkeessa luotiin toimintaehdotukset Kivakodille omaisyhteistyön
kehittämiseksi. Kivakoti on Lahdessa sijaitseva 60 asukaspaikkainen hoivakoti, jossa asuu pääosin muistisairaita ikääntyneitä. 

Kehittämishanke toteutettiin yhteistyössä Tutoris Oy:n ​kanssa


Kehittämishankkeen työelämän yhteistyökumppanina oli Kivakodin palveluntuottaja Tutoris Oy. Hankkeen alussa toteutettiin Kivakodin asukkaiden omaisille kyselylomakekysely. Kyselyssä kartoitettiin omaisten toiveita yhteistyöstä heidän ja hoitohenkilökunnan välillä. Kyselyn vastausten pohjalta lähdettiin kehittämispalavereissa miettimään keinoja yhteistyön
kehittämiseksi.

Kehittämisen työkaluna toimi Kotirannan ja Laakson (2011) omaisyhteistyön toimintamalli
vanhuspalveluissa. 

Omaisyhteistyön kehittämisen välineet 


Omaisyhteistyön kehittäminen vaatii moneen eri osa-alueeseen panostamista. Sartolahden
mukaan tärkeitä osa-alueita omaisyhteistyön kehittämisessä ovat: henkilökunnan osaamisen
vahvistaminen, yhteisten tilaisuuksien järjestäminen omaisille ja hoitohenkilökunnalle, vertaistuen mahdollistaminen sekä vapaaehtoistoimijoiden ja järjestöjen hyödyntäminen.
Kehittämishankkeen tuotoksena syntyivät kehittämisehdotukset omaisyhteistyön kehittämiseksi. Omaisten ja hoitohenkilökunnan toimivasta yhteistyöstä hyötyvät myös Kivakodin muistisairaat asukkaat, Sartolahti kertoo.