Ostoskorissa
  tuotetta

Oh no, let’s go – mennäänkö heti kokeilemaan?

7.4.2017 12:25 | Uutinen
Viihtyisä Salakapakka FellmanniCampuksen 4. kerroksessa
​Kokeilukulttuuri on tällä hetkellä polttava puheenaihe suomalaisissa työyhteisöissä. Puheenaiheena se ei tosin ole uusi, sillä vuonna 2015 se kirjattiin Suomen hallitusohjelmaan. Erilaisissa kokeiluissa tavoitellaan mm. innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä. Meillä Suomessa on hyvät lähtökohdat kokeiluihin, sillä olemme lähtökohtaisesti korkeasti koulutettua väestöä eli meissä on paljon asiantuntijoita, jotka pystyvät katsomaan maailmaa hypoteesien ja koeasetelmien läpi. Kokeilukulttuuri tuo mukanaan pääosin vain myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia. Maailmalla kokeilut ovat jo osoittaneet kykynsä uudistaa käytäntöjä. 

Myös Lahden ammattikorkeakoulussa kokeillaan, protoillaan ja demoillaan ahkerasti. Kokeilukulttuuri on kirjattu myös strategian yhdeksi profiiliksi. Osittain myös tämän innoittamana lamkilaiset viettivät helmikuussa Melkein kuin Mukkulankadulla -kokeilukuukautta, joka oli osa Uusi LAMK. Uusi työ –henkilöstön valmennusohjelmaa. Kokeilukuukauden avulla aktivoitiin ja haastettiin henkilöstöä ajattelemaan omaa työtään uudella tavalla niin tilallisesti, toiminnallisesti kuin sosiaalisestikin. Ennen kuin uudet työympäristöt valmistuvat niin henkilöstö halutaan sitouttaa, aktivoida ja napata muutosjunan kyytiin. 

Pienet askeleet – isot mahdollisuudet

Lamkilaiset ottivat ensimmäiset askeleensa kohti monipistetyötä, kun vuoden alussa esimerkiksi Niemenkadulla luovuttiin osasta toimistotiloja. 

- Rohkeimmat siirtyivät suoraan nomadeiksi ja luopuivat omista työpisteistä, osa löysi uudet jaetut työympäristöt ja osalla vaihtui työhuone ja työpistenaapurit, kertoo projektijohtaja Satu Hyökki. 

Jokaisella nykyisellä kampuksella on ainakin yksi uusi kokeilutila, joka haastaa henkilöstöä kokeilemaan uusia kalusteita, teknologiaa ja tapaa tehdä työtä. HR-asiantuntija Laura Sundqvist kuitenkin muistuttaa, että ei ole kyse vain uusien tilojen kokeiluista vaan siitä, että pysähdytään hetkeksi miettimään omaa työtä ja voisiko sitä jatkossa tehdä uudella tai erilaisella tavalla.

– Osa meidän henkilöstöstä toki tekee jo monipistetyötä ja ovat aktiivisesti mukana erilaisissa kokeiluissa joita mahdollistamme. Juuri nämä henkilöt ovat meidän omia muutosagentteja ja he omilla kokemuksilla tukevat muutokseen vasta sukeltavien matkaa. On tärkeää, että he nappaavat matkaan mukaan heitä, jotka lähtevät muutosmatkalle varovaisemmin, Sundqvist toteaa. 

– Toki meidän tulee muistaa, että tällä hetkellä me olemme vanhoissa tiloissa joita ei ole suunniteltu tai kalustettu monitilatoimistomaisesti. Kuitenkin olemme pystyneet pienillä kalustemuutoksilla ja pelisäännöillä mahdollistamaan hiljaisia ja puolihiljaisia tiloja nykyisiin henkilöstötiloihin. Parhaimmillaan toiminnalliset muutokset saavat buustia tilallista ratkaisuista, Hyökki summaa.


Smartblock-työtilakuutio FellmanniCampuksen kirjastossa

Mahdollisuuteen saa tarttua

Kokeilukuukauden yksi tärkeimmistä viesteistä oli ”uskalla ajatella uudella tavalla”. Uudessa ajattelutavassa yksi keskeisin kysymys on se, mitä voisi tehdä toisin, jotta voisi ottaa kaiken irti uusista työskentelytiloista? 

– Muutoksen tarvitaan aikaa ja on tärkeää, että antaa itselleen luvan ja aikaa miettiä omaa työn tekemisen tapaa uudella, erilaisella ja kriittisellä tavalla, Sundqvist muistuttaa. 
Muutokseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin kannattaa reagoida ja mahdollisuuksiin tarttua juuri silloin kun, niihin annetaan mahdollisuus. Uskaltamalla ja kokeilemalla saa hirveästi ideoita omaan työhön. Kun vain ottaa ja lähtee ennakkoluulottomasti pois omalta mukavuusalueelta niin palkkioksi saa uusia kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa ja uusia näkökulmia omaan työhön. 

– Kannustimme kokeilijoita raportoimaan kokemuksista ja kokeiluista Yammerissa. Oli tosi kiva huomata, että ihmiset lähtivät kokeilemaan esimerkiksi työskentelyä itselle uusissa työtiloissa eri kampuksilla tai pitämään Skype-kokouksia perinteisen kokouksen sijaan. 
Yammer-keskustelussa tuli esille, että kokeilut toivat mukanaan mm. arvokkaita ja mielenkiintoisia keskusteluita sellaisten ihmisten kanssa, joita harvoin perusarjessa tapaa, kokemuksia uusista ja erilaisista työtiloista sekä hyviä työergonomiakokemuksia. 

Kysyttäessä HR-tiimin omasta kokeilukuukaudesta Sundqvist kertoo näin: 

- HR-tiimi on tehnyt jo jonkin aikaa liikkuvaa työtä paljon enemmän kuin aikaisemmin ja sen kokemuksen kautta huomattiin, että me tarvitsemme aikaa yhteisille keskusteluille: mitä on käynnissä ja mitä on tulossa HR:n eri osa-alueilla. Lisäksi kokeilukuukausi on tuonut uuden työn teemat ja uuden kampuksen mahdollisuudet meillä aktiivisesti keskustelun alaisiksi, ihan oman tiimin sisällä. Koko organisaation uudistumisen tukeminen on tavoitteena myös Sitran Tulevaisuuden työpaikka -projektissa, jonne LAMK valittiin mukaan yli 100 hakeneen työpaikan joukosta.  

Mitä seuraavaksi?

Kokeilukuukausi aktivoi paljon kokeiluita, jotka jatkuvat matkalla kohti uutta kampusta ja uutta LAMKia. Kaikki eivät varmasti ennättäneet kokeilemaan tai raportoimaan kokeluita ja kokemuksiaan, joten tästä lähtien jokainen kuukausi ennen muuttoa on virallinen kokeilukuukausi. Kokemuksia tullaan jakamaan kasvokkain, Skypessä kuin Yammerissakin aktiivisesti ja säännöllisesti. 

Tukea uuden työn kokeiluille lamkilaiset saavat henkilöstön valmennusohjelmasta. Seuraava iso yhteinen teema on itsensä johtaminen ja oman työn kehittäminen. 

Teksti: Minna Piipponen
Kuvat: M.IDEA