Ostoskorissa
  tuotetta

Moniaistinen terapiametsä

16.12.2016 16:00 | Uutinen
Jenna Anttila (vas.) ja Terhi Nieminen iloisissa tunnelmissa opinnäytetyön julkaisuseminaarin jälkeen
Metsä on moniaistinen luonnonympäristö, missä aistit aktivoituvat monipuolisesti ja ihmisten hyvinvointi lisääntyy. Luonto tarjoaa miellyttäviä aistikokemuksia ja vaikuttaa positiivisesti stressaantuneeseen ja väsyneeseen. Metsässä käymisen on tutkittu alentavan verenpainetta, laskevan sykettä sekä vähentävän ahdistusta ja stressiä. Jopa lyhyt tuokio metsässä luo terapeuttisia vaikutuksia.

Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat Jenna Anttila ja Terhi Nieminen käsittelevät opinnäytetyössään metsän terapeuttisia vaikutuksia, moniaistisuuden merkitystä hyvinvointiin sekä metsää moniaistisena ympäristönä. Jenna Anttila ja Terhi Nieminen tekivät opinnäytetyön Mennään metsään -hankkeen toimeksiannosta ja kehittivät moniaistisen terapiametsän mallin, jota voidaan hyödyntää uuden luonto- ja hyvinvointitapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa missä tahansa metsässä ja luonto- ja retkeilyreitillä.

-    Luonto ja erityisesti metsä ovat tärkeitä meille molemmille, joten kiinnostuimme Mennään metsään -hankkeen opinnäytetyöaiheista. Niistä valitsimme terapiametsän, koska olemme kiinnostuneita metsän terapeuttisista vaikutuksista henkiseen hyvinvointiin, kertovat Jenna Anttila ja Terhi Nieminen.

Moniaistisuuden ja metsän merkitys hyvinvointiin

Aistit ovat ihmisen kehon ja ympäristön havainnoinnin ja kokemisen perusta, joten moniaistisuus on tärkeä näkökulma hyvinvointiin. Metsässä liikkuminen kehittää tasapainoa, koordinaatiokykyä ja lihaksistoa.

Ihminen toimii parhaiten moniaistisella tasolla, joten ihmisen tulisi hakeutua tilanteisiin ja paikkoihin, joissa aistiärsykkeitä on tarjolla mahdollisimman monelle aistille. Aistien aktivoiminen yhdessä ja erikseen vaikuttavat positiivisesti ihmisen hyvinvointiin. Aistien on todettu olevan yhteydessä aivojen mielihyväkeskuksiin ja tyytyväisyyttä aiheuttavien välittäjäaineiden tuotantoon. Miellyttävät aistikokemukset kohentavat mielialaa ja voimistavat aistien kehitystä.Pienikin hetki metsäympäristössä rauhoittuen voi altistaa lukuisille hyvinvointivaikutuksille. Metsä rentouttaa ja elvyttää sekä mieltä että kehoa ja voimaannuttaa jaksamaan arjessa.

Moniaistinen terapiametsä olemisen tilana

Terapiametsän käsite on lähtöisin Japanista, josta se on vähitellen levinnyt muuhun maailmaan.

-    Vaikeinta olikin löytää tutkimuksia aiheesta, sillä suuri osa löytämistämme lähteistä olivat japanin kielellä, Jenna Anttila ja Terhi Nieminen toteavat.

Heidän kehittämä terapiametsän malli koostuu kahdeksasta erilaisesta harjoitteesta, joista voi koota kulloinkin tarpeisiin sopivan terapiametsän harjoitteiden kokonaisuuden. Mukana on muun muassa hiljainen hetki, omilla käsillä tekeminen luonnon omista materiaaleista, eri maaperän tunteminen jalkojen alla sekä metsän makujen maistaminen ja moniaistinen havainnointi.  Metsässä voi omassa rauhassa, oman tahdin mukaan irtautua arjesta, hiljentyä, antaa ajatusten viedä, nauttia hetkestä ja lumoutua metsän ympäristön tarjoamista aisteja herkistävistä ärsykkeistä. Luonto hoitaa mieltä vahvimmin silloin, kun luovutaan suorittamisesta ja siirrytään olemisen tilaan.

-    Parasta prosessissa oli, että saimme tehdä opinnäytetyötä yhdessä, aihe oli kiinnostava ja saimme siihen liittyen viettää aikaa metsässä kehitellessämme terapiametsän mallia, Jenna Anttila ja Terhi Nieminen summaavat.

Teksti ja kuva: Niina Ihalainen