Ostoskorissa
  tuotetta

LAMKin opiskelijoiden tuottama palvelutarjonta houkuttelee matkailijoita alueelle

13.12.2017 17:00 | Uutinen

Mennään metsään -hankkeessa on syksyn aikana järjestetty kolme luontomatkailun kehittämistilaisuutta alueen matkailutoimijoille ja -yrityksille eri puolilla Päijät-Hämettä. Kehittämistyössä oli tärkeällä työpanoksella mukana LAMKin liiketalouden ja matkailun sekä tekniikan alan opiskelijoita. Tilaisuuksien vetäjänä toimi Soila Palviainen, Visit Finland Akatemia Valmentajaverkoston jäsen Entra Oy:stä.

Tilaisuuksissa suunniteltiin omatoimisille matkailijoille eri matkailuyritysten palveluja yhteisiksi retkeilypaketeiksi ja esitemateriaaleiksi. Mielenkiintoisen palvelutarjonnan ja aktiviteettien avulla pyritään houkuttelemaan lisää matkailijoita alueelle. Verkostoituminen, markkinointi ja tuotekehitysosaaminen ovat tärkeitä taitoja matkailuyritysten toiminnassa. Matkailijaa kiinnostaa alueen koko palvelutarjonta, mikä toimii saumattomasti yhteen ja antaa hyviä palvelukokemuksia, elämyksiä ja muistoja kotiin viemisiksi. 

Mennään metsään -tiimin liiketalouden ja matkailun alan opiskelijat Kati Ihanajärvi, Riikka Koljonen ja Soile Liljeroos kertoivat oppimastaan ja kokemuksistaan Projektisyksymessuilla, jotka järjestettiin joulukuun alussa FellmanniCampuksella. Syksyn aikana tiimissä työskentelivät myös Valtteri Hämäläinen, Timo Salminen ja Samu Rouhiainen.

- Päijät-Hämeessä on hienoja luonto- ja matkailukohteita, joita voidaan tuotteistaa ja joista voidaan tehdä tuotepaketteja. Lappi ei ole ainut paikka Suomessa, vaan myös eteläisessä Suomessa voidaan tuotteistaa luontoa. Opittua voi soveltaa myös tapahtumien maailmaan – luonnossa ja reiteillä voi tehdä vaikka mitä! 

Opiskelijat saivat kokemusta isossa projektissa työskentelystä ja siitä, että ei tehdä vain jotain pientä osuutta, vaan hallitaan laajempaa kokonaisuutta. Syksyn aikana opiskelijat olivat yhteydessä moniin eri tahoihin: ”oikeisiin yrityksiin, ihmisiin ja yhteistyökumppaneihin”, mikä koettiin mielekkäänä. Erilaisia työkaluja ja menetelmiä oli paljon käytössä: niitä voi jatkossa soveltaa oikeaan elämään sekä hyödyntää vaikkapa työharjoittelun aikana. 

Haasteellista oli sovittaa aikatauluja, jotta alueellinen verkostoituminen ja yhteiskehittäminen olisi toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Haasteellisesta aikataulusta huolimatta ryhmä toimi hyvin ja yhdessä työskentely oli mukavaa. 

- Meillä oli hyvä ja toimiva ryhmä. Ryhmä itsessään oli kiva ja meillä oli hauskaa yhdessä, tiimiläiset kertovat iloisista tunnelmistaan. 

Lisätietoja löydät täältä.