Ostoskorissa
  tuotetta

Lämpö talteen hevosenlannasta

23.1.2017 12:15 | Uutinen
Hevostiloilla on hyviä mahdollisuuksia uusiutuvan energian tuotantoon. Vaihtoehtoja halutaan tuoda nyt esille ymmärrettävällä tavalla LAMKin InforME-hankkeessa tuotetulla animaatiolla, joka julkaistaan tiistaina 24. tammikuuta. 

Animaatio on katsottavissa LAMKin InforME-hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.lamk.fi/informe. Se julkaistaan Envitecpolisin HELMET –Hevosen lanta menestystarinoiksi​ –hankkeen järjestämän Pirtti-tilaisuuden yhteydessä Jyväskylässä.

- Hevosenlanta on yhä useammalle tilalle kasvava ongelma, mutta se voi olla myös ratkaisu energiaomavaraisuuden parantamiseen. Sitä voidaan hyödyntään lämmönlähteenä monin tavoin, esimerkiksi ottamalla talteen kompostoinnissa syntyvää lämpöä, kertoo InforME-hankkeen projektipäällikkö Mari Eronen LAMKista. Jos lannan kompostointiin käytetään ns. rumpukompostoria, voidaan samalla pienentää varastotilan tarvetta ja nopeuttaa lannan käsittelyä. Rumpukompostorin hyödyt ja toimintaperiaate tulevat esille InforME-hankkeen uudessa animaatiossa.

Hevostilojen energiantuotantomahdollisuuksiin liittyvä selvitys löytyy kokonaisuudessaan InforME-hankkeen nettisivuilta, jonne on koottu muutakin maaseudun uusiutuvan energian tuotantoon liittyvää materiaalia. Siellä on myös ajankohtaista tietoa hankkeen järjestämistä tapahtumista ja retkistä. 


Euroopan maaseuturahaston rahoittama InforME - Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille ​-hanke toteutetaan vuosina 2016-2018. InforME tuottaa maaseudulle helposti ymmärrettävää, esimerkkeihin perustuvaa ja konkreettista energiatietoa. InforMEn päätoteuttajana on Lahden ammattikorkeakoulu, kumppaneinaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria Keskusten Liitto.

Lisätietoja: 

Mari Eronen, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu
mari.eronen@lamk.fi, p. 044 708 1805