Ostoskorissa
  tuotetta

Lahti kiertotalouskaupungiksi -työpaja kokosi alueen asiantuntijat yhteen

3.2.2017 12:50 | Uutinen
​Aalto-auditorioon kokoontui perjantaina 27.1. yli kolmekymmentä alueen korkeakoulutoimijaa ja asiantuntijaa Lahden ammattikorkeakoulusta (LAMK), Helsingin yliopistosta (HY), Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (Lut), Ladecista ja Lahden kaupungilta. Työpajan tavoitteena oli tunnistaa aihioita, joilla Lahdesta kehitetään ainutlaatuinen kiertotalouskaupunki yhdessä alueen korkeakoulujen, asukkaiden ja yritysten kanssa. Lahden alueella on jo merkittäviä referenssiympäristöjä, kuten Kujalan alue, ja Lahti haluaakin profiloitua erityisesti jätehuoltoon liittyvässä osaamisessa sekä eri materiaalivirtojen hallintaan ja hyödyntämiseen perustuvien uusien ratkaisujen kehittäjänä.

Lahti kuuluu yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) kanssa Smart & Clean säätiöön, joka on paitsi säätiö myös vuosina 2016-2020 toimiva kasvusopimushanke. Työpajan aluksi Ville Miettinen Smart & Clean säätiöstä kertoi kunnianhimoisesta tavoitteesta tehdä Helsingin seudusta kansainvälisesti tunnettu cleantechin ja älyteknologian mallialue, jossa kehitetään, testataan ja kaupallistetaan erilaisia puhtaita teknologioita ja prosesseja. Smart & Clean säätiöön voit tutustua lisää osoitteessa https://smartclean.fi.

Ennen työskentelyä Ville Uusitalo (Lut), Kati Manskinen (LAMK), Rauni Strömmer (HY), Johanna Kilpi-Koski (Ladec) ja Saara Vauramo (Lahden kaupunki) esittelivät omien organisaatioidensa meneillään olevia projekteja ja suunnitelmia tulevasta liittyen Smart & Clean säätiön teemoihin: päästötön liikenne, resurssiviisas kaupunkilainen, älykkäät energiaratkaisut, kiertotalous ja resurssiviisaus ja ympäristöystävällinen rakentaminen.

Työpajaan osallistujia oli ennakkoon pyydetty miettimään miten oma tutkimus, osaaminen ja verkostot voisivat liittyä ja linkittyä Lahti kiertotalouskaupunki - kokonaisuuteen. Neljä ryhmää työsti fasilitaattori Tomi Turan ohjeistama aihioita ja esille nousi muun muassa Niemi-Mukkala pilotointi/demoympäristöksi, Lahti Open Data, orgaanisten ja epäorgaanisten jätteiden jalostusarvon nostaminen, hulevedet ja muita isompia ja pienempiä aihioita. Aihioita jatkotyöstetään esiteltäviksi Smart & Clean säätiölle, hankehakemuksiksi ja eri tavoilla yhdessä tai erikseen eteenpäin vietäviksi.

Työpajan järjestelyistä vastasi alueellinen yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on linkittää alueen korkeakouluissa tehtävää tutkimus – ja kehittämistyötä alueen referenssiympäristöjen kehittämiseen, parantaa viestintää toimijoiden kesken ja ulospäin (erityisesti alueen yritykset) sekä edistää ympäristöosaamisen joustavien koulutuspolkujen syntymistä. Lisätietoja: Silja Kostia, LAMK, tekniikan ala.