Ostoskorissa
  tuotetta

Lahden kaupunginhallitus käsittelee LAMKin omistusjärjestelyjä

9.3.2017 8:00 | Uutinen
LAMK
​Lahden kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 13.3. Lahden ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyjä. Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) omistajat ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa LAMK liitettäisiin osaksi LUT-konsernia. LUT-konsernin on tarkoitus syntyä tämän vuoden aikana, kun Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:stä tulee LUT:n tytäryhtiö.

Lahden kaupunki omistaa LAMK:sta 69,05 %, muita omistajia ovat koulutuskeskus Salpaus, Orimattilan ja Heinolan kaupungit sekä Hollolan kunta. Nyt valmisteilla olevalla sopimuksella kuntien osakeomistus muutetaan kuntien ja Lahden ammattikorkeakoulun väliseksi pääomalainaksi, ja LAMK:n omistus siirretään LUT:lle kokonaisuudessaan.

LUT:n tavoitteena on yhdessä LAMK:n kanssa muodostaa uudenlainen, sekä kansallisesti että kansainvälisesti toimiva yliopistokonserni, jossa LUT on emoyhtiö ja LAMK tytäryhtiö. Uuden konsernin tarkoituksena on rakentaa laadukas, monipuolinen ja houkutteleva osaamiskeskittymä, jossa hyödynnetään yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen ja koulutuksen osaamista luoden vahvaa vaikutusta myös elinkeinoelämään.

LAMK:n liittyessä mukaan LUT-konsernissa on opiskelijoita noin 13 000 ja henkilökuntaa 1 500, liikevaihto on noin 140 miljoonaa euroa.

Yhteistyösopimus uudistetaan

Uudessa yhteistyösopimuksessa Lahden kaupunki sitoutuu LUT:n Lahden toimintojen rahoituksen pysymiseen vuosittainen vähintään vuoden 2016 tasolla. Rahoitusosuus on vuodessa 800 000 euroa. Sopimus voidaan irtisanoa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Kaupunginhallitus on vuonna 2013 hyväksynyt Lahden kaupungin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston välisen yhteistyösopimuksen, jossa on määritelty osapuolten välisen yhteistyön päämäärät, painopistealueet ja toimintaperiaatteet. Omistusjärjestelyjen yhteydessä on tarpeen uudistaa yhteistyösopimusta myös tältä osin.  Tämä tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn myöhemmin keväällä.

Lisää opiskelupaikkoja Lahteen

LAMK:n omistuksen siirtymisen jälkeen LUT lisää heti ulkopuolisen rahoituksen salliessa professuurien määrää Lahdessa vähintään kymmeneen. Professorin ympärillä toimivan tutkimusryhmän koko on tieteenalasta riippuen noin 7 – 13 henkilöä, mikä tarkoittaa, että LUT:n palveluksessa Lahdessa tulee työskentelemään noin 100 henkilöä. LUT lisää vuositasolla Lahdessa aloittavien opiskelijoiden (DI ja KTM) aloituspaikkoja noin 120 kappaleeseen. LAMK:n omistuksen siirtymisen jälkeen myös LUT muuttaa Lahden toimintonsa Niemen kampusalueelle.

Kiinteistöistä erillinen sopimus

LAMK:n osaomistaman Osaamiskiinteistöt Oy:n jakamisesta tehdään erillinen kaupunginhallituksen hyväksymä sopimus Lahden kaupungin, LAMK:n ja Helsingin yliopiston kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on järjestely, jonka jälkeen kaupunki omistaa kokonaan Aikuiskoulutuskeskuksen ja FellmanniCampuksen kiinteistöt ja 51 % Lahden Tiedepuiston kiinteistöstä, jossa muina omistajina ovat edelleen LAMK ja Helsingin yliopisto.