Ostoskorissa
  tuotetta

LAMK mukana kehittämässä ammatillista korkea-asteen logistiikkakoulutusta neljän maan yhteistyössä

9.3.2017 10:15 | Uutinen
​LAMK Liiketalouden ja matkailun ala on mukana UniLog –hankkeessa, joka jätettiin rahoittajan arvioitavaksi helmikuun lopussa päättyneessä Central Baltic -haussa. Hankkeen tavoitteena on kehittää yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoista logistiikan ammatillista koulutusta kansainvälisessä yhteistyössä. Mukana hankkeessa ovat LAMKin lisäksi Kungliga Tekniska Högskolan Ruotsista, Tallinna Tehnika Korgkool Virosta ja Riga Technical University, Liepajan yksikkö Latviasta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillista korkea-asteen logistiikkakoulutusta vastaamaan markkinoiden nyky- ja tulevaisuuden tarpeisiin ja sitä kautta luoda markkinoille osaavaa ja haluttua työvoimaa. Hankkeessa lähdetään näin ollen liikkeelle yrityskentän mielipiteiden ja tarpeiden selvityksestä, ja analysoidaan, vastaako nykyinen tarjottu logistiikan ammatillinen korkeakoulutus ko. tarpeita. Maailman muuttuessa myös koulutuksen on muututtava sen mukana. Oletettavaa on, että tarpeiden ja tarjotun koulutuksen välillä on eroavaisuuksia. Näiden analysoitujen ja esiin tulleiden kehittämiskohteiden perusteella lähdetään vastaavasti kehittämään tarjolla olevaa ammatillista korkea-asteen logistiikkakoulutusta monikansallisessa yhteistyössä.

Hankkeen pääpartnerina toimii Kungliga Tekniska Högskolan Ruotsista, ensimmäisen hakukierroksen hakemus kuitenkin laadittiin pääasiallisesti LAMKin toimesta. Mikäli hankeidea läpäisee rahoitushaun ensimmäisen kierroksen, hankkeen suunnittelua jatketaan yhdessä muiden partnereiden kanssa. Hankkeen on suunniteltu alkavan 1.1.2018 ja sen on suunniteltu kestävän 2,5 vuotta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 445.000 euroa. 

Lisätietoa hankkeesta antaa kiinnostuneille 
Minna Porasmaa (minna.porasmaa@lamk.fi, 044 708 0109).